Omstilling har du husket det viktigste
Download
1 / 20

”Omstilling? Har du husket det viktigste?” - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

”Omstilling? Har du husket det viktigste?”. Edle Utaaker, Arbeidstilsynet Vestlandet. Omstilling? Har du husket det viktigste?. Disposisjon Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsgiver Omstilling og endring – hva dette kan være FoU-prosjektet – ”Sunne omstillingsprosesser”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

”Omstilling? Har du husket det viktigste?”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


”Omstilling? Har du husket det viktigste?”

Edle Utaaker, Arbeidstilsynet Vestlandet


Omstilling? Har du husket det viktigste?

Disposisjon

 • Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsgiver

 • Omstilling og endring – hva dette kan være

 • FoU-prosjektet – ”Sunne omstillingsprosesser”

 • Fem faktorer for å sikre sunne omstillingsprosesser

 • Sunnhetsvurderingsmodellen

 • Lenke til Arbeidstilsynets publikasjon


Omstilling? Har du husket det viktigste?

Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsgiver

 • I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstakerne i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon - § 4-2 (2) e

 • Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø - § 4-2 (3)

 • Under planlegging og gjennomføring av endring i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette nødvendige tiltak - § 3-1 (2) d


Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling og endring – en del av arbeidslivet – enkeltstående tiltak eller kontinuerlige prosesser

 • Eierskifte

 • Endring i antall ansatte

 • Sammenslåing av avdelinger, virksomheter etc.

 • Oppslitting av virksomheter

 • Omorganisering – endring i organisasjonskart

 • Ny teknologi

 • Lederskifte

 • Skifte i lønnssystem

 • Nye produkter eller tjenester

 • ……


Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling betyr å endre, å gjøre noe annerledes

– kan oppleves belastende og ha negative konsekvenser – men kan også være nødvendige og positive utviklings- og fornyelsesprosesser

Sunne omstillingsprosesser betegner prosesser som gjennomføres slik at virksomheten forebygger helseskader og hindrer utstøting


Omstilling? Har du husket det viktigste?

FoU-prosjekt i samarbeid mellom NTNU, SINTEF og Arbeidstilsynet i perioden 2005 - 2006

 • Frembringe kunnskap om gode omstillingsprosesser

 • Utvikle kriterier for råd og veiledning til virksomheter i omstilling

 • Øke kompetansen i Arbeidstilsynet og ved NTNU og SINTEF om omstilling

 • Øke kompetansen i arbeidslivet om omstilling


Omstilling? Har du husket det viktigste?

Aktiviteter for å frembringe og utvikle kunnskap

 • Referansegruppe i Arbeidstilsynet – dialog med forskerne

 • 90 felles tilsyn med inspektører og studenter/forskere – intervjuer med ledere og ansatte

 • Helsesektoren, transport, catering, bank og forsikring, skoler og offentlige kontorer

 • Dybdestudier i 8 virksomheter

 • ca 500 respondenter besvarte kartleggingsverktøyet ”Klima 37,5”

 • 5 erfaringskonferanser med medarbeidere fra Arbeidstilsynet, forskere og studenter


Omstilling? Har du husket det viktigste?

Resultater

Fem faktorer – sikre sunne omstillingsprosesser

 • Lokale normer på arbeidsplassen

 • Arbeidsstokkens mangfold og variasjon

 • Leders tilgjengelighet

 • Tidlig rolleavklaring

 • Konstruktiv konflikthåndtering

 • Sunnhetsvurderingsmodellen


 • Omstilling? Har du husket det viktigste?

  1. Lokale normer på arbeidsplassen

  • ”slik gjør vi det hos oss” – ”det som sitter i veggene” – de uskrevne reglene for mellommenneskelig samspill

  • Reflekterer virksomhetens underliggende verdier – legger premisser for endringsprosessene og medarbeideres adferd

  • Bevissthet – skaper felles verdier og bygger gjensidig tillit


  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  1. Lokale normer på arbeidsplassen

  Hva virksomheten kan gjøre:

  • Bli kjent med hverandre!

  • Finn ut av hvordan de ansatte oppfatter årsakene til endring, tror resultatet vil bli og opplever prosessen som pågår

  • Kartlegg – hva er bra og hva er mindre bra – diskuter på et ”abstrakt nivå” – hvilke normer og verdier reflekteres på arbeidsplassen

  • Diskuter arbeidspraksis og vaner – vurder behov for nye ”regler” etter omstillingen – ”Hvordan vil vi ha det på arbeidsplassen vår?”

  • Still krav om at alle bidrar aktivt


  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  2. Arbeidsstokkens mangfold og variasjon

  • Normalt å reagere følelsesmessig på endring

  • Ledere og ansatte – ulik forståelse, bakgrunn, situasjon – arbeidsplassen og privat

  • Nøkkelpersoners versjon blir gjerne sannheten

  • Interessekamper – ulike parter og enheter


  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  2. Arbeidsstokkens mangfold og variasjon

  Hva virksomheten kan gjøre:

  • Vurder behov for ekstern kompetanse – ta opp naturlige menneskelige reaksjoner

  • Ha fokus på sårbare grupper – behov for oppfølging etc.

  • Møter i små grupper – åpen dialog om endringsprosessen

  • Undersøk ansattes forståelse og opplevelse av endring og prosess

  • Stopp opp – sjekk fremdrift i prosessen på alle nivåer – før en går videre


  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  3. Leders tilgjengelighet

  • Behovet for informasjon øker dramatisk under omstilling – redusere usikkerhet og stress

  • Nærmeste leder tilgjengelig og aktivt tilstede

  • Ansikt-til-ansikt kommunikasjon

  • Verdifullt med uformell informasjonsutveksling – hindre ryktespredning


  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  3. Leders tilgjengelighet

  Hva virksomheten kan gjøre:

  • Etablere felles møteplasser – sette av tid til dialog – gi informasjon og fange opp ulike perspektiver og tolkninger

  • Sikre at lederne kan få støtte fra andre ressurspersoner

  • Lederen må ha en åpen dør

  • Lederen må selv oppsøke de ansatte


  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  4. Tidlig rolleavklaring

  • Ansatte må få vite hva som forventes av dem – forutsigbarhet – skape trygghet

  • Ansvar og oppgaver må avklares tidligst mulig i prosessen

  • Avklare roller både i selve omstillingsprosessen – og i ny organisasjon

  • Avklare og etablere støtte for mellomledernes rolle og oppgaver


  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  4. Tidlig rolleavklaring

  Hva virksomheten kan gjøre:

  • Klar og tydelig personalpolitikk i alle faser

  • Kompetanseplaner – ressurser til opplæring – endring i roller og oppgaver

  • Vær tydelig på hva som forventes – én dag, uke eller måned frem i tid

  • Kartlegg arbeidsoppgaver i organisasjonen og hva de ansatte ønsker å arbeide med

  • Bruk uformelle læringsgrupper – åpen kunnskapsdeling er effektiv kompetanseutvikling


  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  5. Konstruktiv konflikthåndtering

  • Motstand er en naturlig reaksjon – ikke uttrykk for vanskelig atferd

  • Kan gjenspeile et uoppfylt behov og ønske om kommunikasjon

  • Kanaliser energien i en konstruktiv retning – finn løsninger sammen

  • Konflikt er en mulighet – behandle uenighet som noe og ikke som noen


  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  5. Konstruktiv konflikthåndtering

  Hva virksomheten kan gjøre:

  • Gi ansatte rom for en utblåsning – ikke vis motvilje

  • Oppmuntre til åpenhet – uenighet gir forståelse og vekst – se på alternative løsninger sammen

  • Gjennomgå prioriteringer – se om motpartene har felles interesser

  • Deltakelse kan skape selvtillit og øke forståelsen – involver de ansatte og ta dem på alvor

  • Utforsk motstanden!


  • SUNNHETS-

  • BRINGENDE

  • FAKTORER

  • Bevissthet om lokale normer

  • Arbeidsstokkens mangfold

  • Leders tilgjengelighet

  • Tidlig rolleavklaring

  • Konstruktiv konflikthåndtering

  • SUNN EKSPONERING

  • Fokus på individ, gruppe og virksomhet

  • Bygge felles plattform og forståelse

  • Aktivitet før endringen skjer, og også underveis

  • Gjøres ved hjelp av utviklingsarbeid, bruk av verne- og helsepersonell

  • POSITIVE

  • KONSEKVENSER

  • Tillit og engasjement

  • Trivsel og tilhørighet

  • Motivasjon og deltakelse

  • Konstruktivt miljø

  • Forutsigbarhet

  • Stabilitet

  • Bedre flyt i produksjon

  • og service

  • Stressreduksjon

  • Skadereduksjon

  • Mindre utstøting

  • Nedgang i arbeidsrelatert fravær

  Sunnhetsvurderingsmodellen

  USIKKERHETSREDUKSJON

  MESTRING


  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590

  Omstilling? Har du husket det viktigste?

  Hva kan du gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser

  http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=98946


  ad
 • Login