Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Monikou Novotnou - PowerPoint PPT Presentation

Betlém
Download
1 / 17

 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Betlém. Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Monikou Novotnou. Betlém. Betlém = jesličky. Jedná se o umělecké vyobrazení znázorňující Svatou rodinu.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Monikou Novotnou

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nen li uvedeno jinak je tento materi l zpracov n mgr monikou novotnou

Betlém

Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Monikou Novotnou


Betl m

Betlém


Nen li uvedeno jinak je tento materi l zpracov n mgr monikou novotnou

Betlém = jesličky

Jedná se o umělecké vyobrazení znázorňující Svatou rodinu.

V chlévě v jesličkách na seně leží právě narozený Ježíš.

Pečují o něj Pana Maria a svatý Josef. Pastýři a Tři králové

z orientu přinášejí dary.

Scénu doplňují zvířata (oslík, vůl, ovce…).

Anděl budil pastýře a zvěstoval jim narození Krista.

Provolával: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi

pokoj lidem dobré vůle“.


Nen li uvedeno jinak je tento materi l zpracov n mgr monikou novotnou

Kdo tuto tradici založil?

První jesličky postavil sv. František z Assisio vánocích

roku 1223, aby lidem přiblížil atmosféru Kristova narození

v chudobě betlémské jeskyně.

Tento výjev vytvořil v lese v Greccii a 24. prosince zde

o půlnoci sloužil mši.

První kostelní jesle u nás – r. 1562 v kostele sv. Klimenta

Na Starém Městě pražském


Nen li uvedeno jinak je tento materi l zpracov n mgr monikou novotnou

Živé obrazy – lidé převlečení do obleků pastýřů a králů,

pouze ústřední postavy z náboženské úcty nepředstavovali

lidé, ale tvořily je sochy z kamene, ze dřeva nebo vosku

ve skutečné velikosti.

Kostelní betlémy - 16. století - jezuité

Lidové betlémy – na konci 18. století (reformy Josefa II.)

se dostaly do lidového prostředí.


Nen li uvedeno jinak je tento materi l zpracov n mgr monikou novotnou

Z jakých materiálů se vyráběly?

 • dřevo

 • chlebové těsto

 • sádra

 • papírovina

 • keramická hlína

 • papír

 • vosk

 • sklo

 • perník

 • kukuřičné šustí a mnoho dalších dostupných materiálů


Nen li uvedeno jinak je tento materi l zpracov n mgr monikou novotnou

Dřevěný betlém v životní velikosti

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nativity_Scene_Exhibition_Uherske_Hradiste_1.jpg


Nen li uvedeno jinak je tento materi l zpracov n mgr monikou novotnou

Třebechovický Proboštův mechanický betlém

http://www.betlem.cz/cs/muzeum/trebechovicky-probostuv-betlem/


Nen li uvedeno jinak je tento materi l zpracov n mgr monikou novotnou

Foto autor


Nen li uvedeno jinak je tento materi l zpracov n mgr monikou novotnou

Foto autor


Nen li uvedeno jinak je tento materi l zpracov n mgr monikou novotnou

Foto autor


Nen li uvedeno jinak je tento materi l zpracov n mgr monikou novotnou

Foto autor


Nen li uvedeno jinak je tento materi l zpracov n mgr monikou novotnou

Foto autor


Nen li uvedeno jinak je tento materi l zpracov n mgr monikou novotnou

Foto autor


Nen li uvedeno jinak je tento materi l zpracov n mgr monikou novotnou

Foto autor


Nen li uvedeno jinak je tento materi l zpracov n mgr monikou novotnou

Foto autor


Nen li uvedeno jinak je tento materi l zpracov n mgr monikou novotnou

Použitá literatura, zdroj:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jesli%C4%8Dky

Brahová M., Vyrábíme betlémy – 1

Herynek P., České Vánoce, GradaPublishing, a.s. 2005

ISBN 80-247-0760-8

Fotografie z výstavy betlémů v Městském muzeu Mimoň


 • Login