Internet v ude kolem n s
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

INTERNET VŠUDE KOLEM NÁS PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INTERNET VŠUDE KOLEM NÁS. INTERNET. Čím dál nezbytnější nástroj pro komunikaci a získávání informací.

Download Presentation

INTERNET VŠUDE KOLEM NÁS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


INTERNET VUDE KOLEM NS


INTERNET

 • m dl nezbytnj nstroj pro komunikaci a zskvn informac.

 • Je to takov mravenit protkan navzjem propletenmi chodbikami. Kteroukoliv chodbikou se dostanete kamkoli v mraveniti chcete. Nkter cesta je del, jin krat, ale vdy vede k danmu cli. Tak stejn je to i s internetem.

 • Internet to jsou oteven dvee do celho svta


ZKLADN POJMY

 • PC: pota, na kterm pracujeme, pipojujeme se z nj na internet (nebo i notebook)


 • MY: pomoc j se pohybujeme, klikme na rzn odkazy, vykonv pkazy


 • KLVESNICE: dky n meme pst, zadvnm rznch kombinac znak a slic vykonv pkazy a vkld potebn symboly


 • ADRESA: pome nm dostat se na rzn strnky internetu. Zadv se bu pomoc pkazu www nebo pmo adresou a pslunou koncovkou.


JAK SE DOSTAT NA INTERNET?

 • Je nutn mt pipojen. Bu pomoc telefonu (modem) nebo bezdrtovho pipojen (wifi)


 • Na internet se dostaneme pomoc prohlee: Internet explorer, Mozilla Firefox, jeho ikonka je vtinou umstna na ploe PC. Sta klik a jsme na internetu, jsme tzv. on-line.


 • Te je na ns, kam se podvme, co si najdeme nebo peteme. Pokud vme, kam jt, co hledme, zadme konkrtn adresu do panelu Adresa


 • Hledme-li nco na internetu a neznme pesnou adresu, zadme hledan tma do oknka vyhledvae

  Nap.: ZVATA SEVERN AMERIKY

  IVOTOPIS JOSEFA LADY


 • Strnky, kter se nm lb a navtvujeme je asto, si meme uloit do sloky Oblben

 • Tak si meme nastavit domovskou strnku, tzn., e strnka, kterou si takto nastavme, bude pi kadm pipojen na internet najdt jako prvn. Nastavit si ji meme v nabdce Nstroje-Monosti internetu-Obecn


 • Chceme-li se vrtit k nkter pedchoz strnce, kterou jsme mli, pouijeme tlatko Zpt nebo Ped. Ale pozor, jde to jen na strnkch, kter jsme navtvili.


CO VECHNO LZE NA INTERNETU DLAT?

 • Vyhledvat informace

 • st denn tisk, asopisy, knihy nebo dokumenty

 • Stahovat hudbu, obrzky, texty, videa (u hudby pozor!!!

 • Tvoit internetov strnky

 • Hrt hry

 • Pst si s kamardy pes icq, skype, atd. chatovat

 • Poslat si dopisy maily

 • Mt svou internetovou schrnku


NA CO SI DT POZOR!!!

 • Pi stahovn hudby pozor na to, odkud hudbu stahujeme existuj servery (strnky),ze kterch lze stahovat za mrn poplatek. Staen vci si uivatel nechv pro sebe, ne (nekopruje) dl.

 • Pi komunikaci na chatu dvat pozor, s km si peme pokud nemme webkameru, nevidme toho, kdo je na druh stran. Me tam bt opravdu n kamard, ale tak se za nj me vydvat zl lovk, kter by nm pak mohl ublit.

 • Nikdy!!! nezveejujeme soukrom daje: adresu, telefonn slo, pln jmno apod.

 • U zahraninch strnek pozor na reklamn bannery. asto ns odkou na strnky, kter jsou placen nebo zahlcen viry, kter napadaj potae.

 • Pozor na urky a zbyten hdky. I kdy vs nikdo nevid, je to v diskusch neppustn a sprvce vs me vyhodit.


NEJZNMJ VYHLEDVAE

www.seznam.cz

www.atlas.cz

www.google.com


ZPRAVODAJSK SERVERY

www.novinky.cz

www.idnes.cz

www.denik.cz

www.lidovky.cz


DTSK SERVERY

www.alik.cz

server pro dti hry, chat, soute

www.detskestranky.cz

strnky pro pedkolky, kolky a jejich rodie

www.martanci.cz

server se znmmi vitamnovmi hrdiny

www.child.cz

hry, soute, pohdky, pbhy

www.medakubik.cz

soutn hry, pozad na plochy, animovan pohlednice

www.jablko.cz

hdanky, pohdky, proda


SLOVNEK INTERNETOVCH POJM

 • SPAM - nevydan pota, kter chod do mailov schrnky. Odeslatele vtinou vbec neznme a nemme o jeho nabdku zjem.

 • CHAT - doslova toto slovo znamen pokec. Na internetu je to sluba, pes kterou si uivatel mohou v relnm ase navzjem povdat, poslat soubory, a u jsou kdekoli na svt. Mus bt pipojeni.


INTERNET

 • vznikl na konci 60. let pvodn jako vzkumn projekt ministerstva obrany USA. V souasn dob pokrv cel svt neomezen.


SERVER

 • jedn se o zazen pro zpracovn dat uvnit st a tedy i internetu, kter jsou urena pro poskytovn slueb potam pipojench uivatel, tzv. klient


ON-LINE VIDEOHRY

 • hry, kter meme hrt na internetu, jsme-li pipojeni. Mou to bt nejen hry, kter mme na disku, ale tak hry pmo umstn na webovch strnkch.


WEB

 • doslova znamen s. V tomto ppad se jedn o s pota propojench mezi sebou. Dky tomu meme pi vyhledvn informac peskakovat z jednoho dokumentu na druh prostm kliknutm na jednotliv slova nebo obrzky.


POTAOV VIR

 • potaov program, kter se doke it sm bez vdom uivatele, napadat a niit tak jeho soubory. Pat sem nap. Trojsk kon. Nkdy vir vytv kopii sebe sama.


ANTIVIROV PROGRAM

 • program, kter slou k rozpoznn a znien viru, kter napadl pota


INTERNETOV DESATERO PRO KOLKY

 • Nezapome: opatrn uivatel je inteligentn uivatel!

 • Nedvej nikomu adresu ani telefon! Nev, kdo se skrv za obrazovkou!

 • Neposlej nikomu po internetu svou fotografii, nesdluj svj vk!

 • Udruj heslo sv internetov schrnky v tajnosti, nesdluj ho ani kamardovi!

 • Nikdy neodpovdej na neslun, hrub nebo vulgrn e-maily.

 • Nedomlouvej si schzku po internetu, ani bys o tom ekl alespo jednomu z rodi.

 • Pokud t njak obrzek nebo e-mail okuje, okamit opus webovou strnku, e-mail sma!

 • Sv se dosplmu, pokud t internet vyds nebo uvede do rozpak.

 • Nedej anci virm. Neotevrej plohu zprvy, kter pila z neznm adresy.

 • Nev kad informaci, kterou na internetu zsk, radji si ji ov z vce zdroj.


KOLY PRO KY


 • 1. Najdte si internetov vyhledva www.seznam.cz


2. Na tomto vyhledvai najdte, jak poas je dnes v Brn


3. Zjistte, jestli se Josef Lada narodil v Karvin


4. Najdte si internetov vyhledva www.google.com


5. Zkuste najt obrzek, na kterm by byl znzornn jakkoliv zimn sport


6. Zkuste na internetu najt jakoukoliv informaci o na knihovn


7. Na strnkch www.alik.cz najdte, kde mohou dti hrt hry


8. Zkuste najt, co dvaj dnes ve 20 hodin na programu T 1


9. Najdte obrzek z pohdky Lv krl


10. Zkuste najt recept na gul


 • Zpracovala: Barbora Javorkov

 • Pouit zdroje: Bezpen internet. Ilenia Ballerani, Flavio Chiumento, Roberta de Pieri. Miln: Microsoft, 2006. 34 s.

  www.adminxp.cz, www.howto.wz.cz

 • Srpen 2008


 • Login