INTERNET VŠUDE KOLEM NÁS - PowerPoint PPT Presentation

Internet v ude kolem n s
Download
1 / 37

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INTERNET VŠUDE KOLEM NÁS. INTERNET. Čím dál nezbytnější nástroj pro komunikaci a získávání informací.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

INTERNET VŠUDE KOLEM NÁS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Internet v ude kolem n s

INTERNET VUDE KOLEM NS


Internet

INTERNET

 • m dl nezbytnj nstroj pro komunikaci a zskvn informac.

 • Je to takov mravenit protkan navzjem propletenmi chodbikami. Kteroukoliv chodbikou se dostanete kamkoli v mraveniti chcete. Nkter cesta je del, jin krat, ale vdy vede k danmu cli. Tak stejn je to i s internetem.

 • Internet to jsou oteven dvee do celho svta


Z kladn pojmy

ZKLADN POJMY

 • PC: pota, na kterm pracujeme, pipojujeme se z nj na internet (nebo i notebook)


Internet v ude kolem n s

 • MY: pomoc j se pohybujeme, klikme na rzn odkazy, vykonv pkazy


Internet v ude kolem n s

 • KLVESNICE: dky n meme pst, zadvnm rznch kombinac znak a slic vykonv pkazy a vkld potebn symboly


Internet v ude kolem n s

 • ADRESA: pome nm dostat se na rzn strnky internetu. Zadv se bu pomoc pkazu www nebo pmo adresou a pslunou koncovkou.


Jak se dostat na internet

JAK SE DOSTAT NA INTERNET?

 • Je nutn mt pipojen. Bu pomoc telefonu (modem) nebo bezdrtovho pipojen (wifi)


Internet v ude kolem n s

 • Na internet se dostaneme pomoc prohlee: Internet explorer, Mozilla Firefox, jeho ikonka je vtinou umstna na ploe PC. Sta klik a jsme na internetu, jsme tzv. on-line.


Internet v ude kolem n s

 • Te je na ns, kam se podvme, co si najdeme nebo peteme. Pokud vme, kam jt, co hledme, zadme konkrtn adresu do panelu Adresa


Internet v ude kolem n s

 • Hledme-li nco na internetu a neznme pesnou adresu, zadme hledan tma do oknka vyhledvae

  Nap.: ZVATA SEVERN AMERIKY

  IVOTOPIS JOSEFA LADY


Internet v ude kolem n s

 • Strnky, kter se nm lb a navtvujeme je asto, si meme uloit do sloky Oblben

 • Tak si meme nastavit domovskou strnku, tzn., e strnka, kterou si takto nastavme, bude pi kadm pipojen na internet najdt jako prvn. Nastavit si ji meme v nabdce Nstroje-Monosti internetu-Obecn


Internet v ude kolem n s

 • Chceme-li se vrtit k nkter pedchoz strnce, kterou jsme mli, pouijeme tlatko Zpt nebo Ped. Ale pozor, jde to jen na strnkch, kter jsme navtvili.


Co v echno lze na internetu d lat

CO VECHNO LZE NA INTERNETU DLAT?

 • Vyhledvat informace

 • st denn tisk, asopisy, knihy nebo dokumenty

 • Stahovat hudbu, obrzky, texty, videa (u hudby pozor!!!

 • Tvoit internetov strnky

 • Hrt hry

 • Pst si s kamardy pes icq, skype, atd. chatovat

 • Poslat si dopisy maily

 • Mt svou internetovou schrnku


Na co si d t pozor

NA CO SI DT POZOR!!!

 • Pi stahovn hudby pozor na to, odkud hudbu stahujeme existuj servery (strnky),ze kterch lze stahovat za mrn poplatek. Staen vci si uivatel nechv pro sebe, ne (nekopruje) dl.

 • Pi komunikaci na chatu dvat pozor, s km si peme pokud nemme webkameru, nevidme toho, kdo je na druh stran. Me tam bt opravdu n kamard, ale tak se za nj me vydvat zl lovk, kter by nm pak mohl ublit.

 • Nikdy!!! nezveejujeme soukrom daje: adresu, telefonn slo, pln jmno apod.

 • U zahraninch strnek pozor na reklamn bannery. asto ns odkou na strnky, kter jsou placen nebo zahlcen viry, kter napadaj potae.

 • Pozor na urky a zbyten hdky. I kdy vs nikdo nevid, je to v diskusch neppustn a sprvce vs me vyhodit.


Nejzn m j vyhled va e

NEJZNMJ VYHLEDVAE

www.seznam.cz

www.atlas.cz

www.google.com


Zpravodajsk servery

ZPRAVODAJSK SERVERY

www.novinky.cz

www.idnes.cz

www.denik.cz

www.lidovky.cz


D tsk servery

DTSK SERVERY

www.alik.cz

server pro dti hry, chat, soute

www.detskestranky.cz

strnky pro pedkolky, kolky a jejich rodie

www.martanci.cz

server se znmmi vitamnovmi hrdiny

www.child.cz

hry, soute, pohdky, pbhy

www.medakubik.cz

soutn hry, pozad na plochy, animovan pohlednice

www.jablko.cz

hdanky, pohdky, proda


Slovn ek internetov ch pojm

SLOVNEK INTERNETOVCH POJM

 • SPAM - nevydan pota, kter chod do mailov schrnky. Odeslatele vtinou vbec neznme a nemme o jeho nabdku zjem.

 • CHAT - doslova toto slovo znamen pokec. Na internetu je to sluba, pes kterou si uivatel mohou v relnm ase navzjem povdat, poslat soubory, a u jsou kdekoli na svt. Mus bt pipojeni.


Internet1

INTERNET

 • vznikl na konci 60. let pvodn jako vzkumn projekt ministerstva obrany USA. V souasn dob pokrv cel svt neomezen.


Server

SERVER

 • jedn se o zazen pro zpracovn dat uvnit st a tedy i internetu, kter jsou urena pro poskytovn slueb potam pipojench uivatel, tzv. klient


On line videohry

ON-LINE VIDEOHRY

 • hry, kter meme hrt na internetu, jsme-li pipojeni. Mou to bt nejen hry, kter mme na disku, ale tak hry pmo umstn na webovch strnkch.


Internet v ude kolem n s

WEB

 • doslova znamen s. V tomto ppad se jedn o s pota propojench mezi sebou. Dky tomu meme pi vyhledvn informac peskakovat z jednoho dokumentu na druh prostm kliknutm na jednotliv slova nebo obrzky.


Po ta ov vir

POTAOV VIR

 • potaov program, kter se doke it sm bez vdom uivatele, napadat a niit tak jeho soubory. Pat sem nap. Trojsk kon. Nkdy vir vytv kopii sebe sama.


Antivirov program

ANTIVIROV PROGRAM

 • program, kter slou k rozpoznn a znien viru, kter napadl pota


Internetov desatero pro kol ky

INTERNETOV DESATERO PRO KOLKY

 • Nezapome: opatrn uivatel je inteligentn uivatel!

 • Nedvej nikomu adresu ani telefon! Nev, kdo se skrv za obrazovkou!

 • Neposlej nikomu po internetu svou fotografii, nesdluj svj vk!

 • Udruj heslo sv internetov schrnky v tajnosti, nesdluj ho ani kamardovi!

 • Nikdy neodpovdej na neslun, hrub nebo vulgrn e-maily.

 • Nedomlouvej si schzku po internetu, ani bys o tom ekl alespo jednomu z rodi.

 • Pokud t njak obrzek nebo e-mail okuje, okamit opus webovou strnku, e-mail sma!

 • Sv se dosplmu, pokud t internet vyds nebo uvede do rozpak.

 • Nedej anci virm. Neotevrej plohu zprvy, kter pila z neznm adresy.

 • Nev kad informaci, kterou na internetu zsk, radji si ji ov z vce zdroj.


Koly pro ky

KOLY PRO KY


Internet v ude kolem n s

 • 1. Najdte si internetov vyhledva www.seznam.cz


Internet v ude kolem n s

2. Na tomto vyhledvai najdte, jak poas je dnes v Brn


Internet v ude kolem n s

3. Zjistte, jestli se Josef Lada narodil v Karvin


Internet v ude kolem n s

4. Najdte si internetov vyhledva www.google.com


Internet v ude kolem n s

5. Zkuste najt obrzek, na kterm by byl znzornn jakkoliv zimn sport


Internet v ude kolem n s

6. Zkuste na internetu najt jakoukoliv informaci o na knihovn


Internet v ude kolem n s

7. Na strnkch www.alik.cz najdte, kde mohou dti hrt hry


Internet v ude kolem n s

8. Zkuste najt, co dvaj dnes ve 20 hodin na programu T 1


Internet v ude kolem n s

9. Najdte obrzek z pohdky Lv krl


Internet v ude kolem n s

10. Zkuste najt recept na gul


Internet v ude kolem n s

 • Zpracovala: Barbora Javorkov

 • Pouit zdroje: Bezpen internet. Ilenia Ballerani, Flavio Chiumento, Roberta de Pieri. Miln: Microsoft, 2006. 34 s.

  www.adminxp.cz, www.howto.wz.cz

 • Srpen 2008


 • Login