Αγορά ενέργειας στον Ελλαδικό χώρο
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Αγορά ενέργειας στον Ελλαδικό χώρο – Ρύθμιση ΝΟΜΕ PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Αγορά ενέργειας στον Ελλαδικό χώρο – Ρύθμιση ΝΟΜΕ. Ευάγγελος Κοροβέσης Γενικός Διευθυντής RF Energy. Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ κυριαρχεί σε παραγωγή και προμήθεια 2010 Παραγωγή Προμήθεια ΔΕΗ78%97% Λοιποί παραγωγοί22% 3%.

Download Presentation

Αγορά ενέργειας στον Ελλαδικό χώρο – Ρύθμιση ΝΟΜΕ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Αγορά ενέργειας στον Ελλαδικό χώρο – Ρύθμιση ΝΟΜΕ

Ευάγγελος Κοροβέσης

Γενικός Διευθυντής RF Energy


Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Η ΔΕΗ κυριαρχεί σε παραγωγή και προμήθεια

2010ΠαραγωγήΠρομήθεια

 • ΔΕΗ78%97%

 • Λοιποί παραγωγοί22% 3%


Συνολικό Δυναμικό Ετήσιας Παραγωγής από Μονάδες ΔΕΗ

 • Χαμηλού Κόστους120ΜWh/περίοδο 40€/ΜWh67%

  (Λιγνίτης-ΥΔΡΟ)

 • Μεσαίου Κόστους20ΜWh/περίοδο 80€/ΜWh11%

  Φυσικό Αέριο (νέες Μονάδες)

 • Υψηλού Κόστους40ΜWh/περίοδο 100€/ΜWh22%

  Πετρέλαιο-Φυσικό Αέριο

  (παλαιές Μονάδες)


Χονδρική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

 • Mandatory Pool

 • Οριακή Τιμή Συστήματος

 • Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος

   Μέσο Κόστος Παραγωγής ΔΕΗ

 • Κόστος ρύπων Λιγνιτικών Μονάδων

   επιβάρυνση Ο.Τ.Σ.

 • Αύξηση τιμής Φυσικού Αερίου

   επιβάρυνση Ο.Τ.Σ.


Τα capacity factors των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας


Ρύθμιση NOME

Nouvelle Organisation du Marche de l'Electricit

 • Παρέχει δικαίωμα παρέμβασης, σε ρυθμιζόμενες τιμές αγοράς με την απόκτηση πρόσβασης ελέγχου από άλλους παραγωγούς σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού κόστουςπου ανήκουν στον κυρίαρχο φορέα

 • Ο κύριος στόχος αυτής της ρύθμισης είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών/προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, με απώτερο σκοπό την θετική επίδραση στο επίπεδο των Τιμών Λιανικής μετά την πλήρη απελευθέρωση αυτών, ακόμα και για τους οικιακούς πελάτες


Εφαρμογή της ρύθμισης στη Γαλλία

 • Η ρύθμιση ΝΟΜΕ εφαρμόστηκε στη Γαλλία υποχρεώνοντας την EDF να παραχωρήσει πρόσβαση σε τρίτους στις μονάδες παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, με τιμή βασισμένη στο κόστος.


Πυρηνική Ενέργεια στη Γαλλία


Αποτελεσματικότητα της ρύθμισης

Είναι ωστόσο η ρύθμιση ΝΟΜΕ αποτελεσματική?


Αποτελεσματικότητα της ρύθμισης

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι:

 • η αύξηση του ανταγωνισμού όπως επίσης και τα κίνητρα καινοτομίας δεν θα είναι αρκετά σε σύγκριση με το διοικητικό κόστος εφαρμογής της ρύθμισης.

 • θα υπάρχει δυσκολία για να ευθυγραμμιστεί η λιανική τιμή με το κόστος παραγωγής ενέργειας από εγκαταστάσεις χαμηλού κόστους


Εφαρμογή της ρύθμισης ΝΟΜΕ στην Ελλάδα

 • Σε αντίθεση με την EDF, η οποία είναι ο κυρίαρχος πάροχος των χαμηλού κόστους μονάδων παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στη Γαλλία, η ΔΕΗ διαχειρίζεται μονάδες χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κόστους.

  Άρα μετά την εφαρμογή της ρύθμισης ΝΟΜΕ :

 • Το κόστος παραγωγής ΔΕΗ θα αυξηθεί διότι μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς θα καλύπτεται από Μονάδες Μεσαίου και Υψηλού κόστους


Εφαρμογή της ρύθμισης ΝΟΜΕ στην Ελλάδα

 • Οι τιμές Λιανικής της Χαμηλής Τάσης και Μέσης Τάσης θα συγκρατηθούν εφ’ όσον προβλεφθεί υποχρεωτική χρήση διμερών συμβάσεων από τρίτους και παραχωρηθεί πρόσβαση άλλων παραγωγών καθώς και πελατών Υψηλής Τάσης στις μονάδες λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ

 • Στο επίπεδο Τιμών Λιανικής θα υπάρξουν θετικέςεπιδράσεις στις περιόδους όπου η Αγορά Ενέργειας θα είναι ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ από το συνολικό δυναμικό όλων των παραγωγών.

 • Η επενδυτική δραστηριότητα μεσοπρόθεσμα θα είναι περιορισμένη

 • Η προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών προς καταναλωτές θα έχει θετικά αποτελέσματα


Συμπεράσματα

 • Η απελευθέρωση της Αγοράς Ενέργειας σύμφωνα με τον Ν.4001/2011 αν και προβλέπει την πλήρη απελευθέρωση των Τιμολογίων Λιανικής Πώλησης της ΔΕΗ από Ιούλ. 2013 δεν είναι εφικτό αυτή την περίοδο να προσδιορισθεί το πώς οι τιμές θα διαμορφωθούν με ζητούμενο τον ρόλο που θα διαδραματίσει το Ελληνικό Δημόσιο ως βασικός Μέτοχος της ΔΕΗ.


Συμπεράσματα

 • Μια ρύθμιση τύπου ΝΟΜΕ μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις στην Αγορά και μετά την απελευθέρωση των Τιμών Λιανικής ιδιαίτερα κατά τις περιόδους στις οποίες η ζήτηση είναι μικρότερη της προσφοράς.

 • Η επιτυχία της ρύθμισης τύπου ΝΟΜΕ στην Ελλάδα, εξαρτάται από τις επιμέρους παραμέτρους οι οποίες θα καθοριστούν και κυρίως με το πώς θα εξασφαλισθεί η διαδικασία ελέγχου εφαρμογής αυτών από την ΡΑΕ κατά την λειτουργία της Παραγωγής και Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην χώρα μας.


 • Login