S vaha
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 5

Súvaha PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Súvaha. Dvojmisková váha – lat. bilanx libra. Čo je súvaha. Prehľadné usporiadanie majetku – aktív na ľavej strane a pasív – zdrojov krytia na pravej strane v peňažnom vyjadrení k určitému dátumu. Aktíva Súvaha ku dňu ... Pasíva

Download Presentation

Súvaha

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


S vaha

Súvaha


S vaha

 • Dvojmisková váha – lat. bilanx libra


O je s vaha

Čo je súvaha

 • Prehľadné usporiadanie majetku – aktív na ľavej strane a pasív – zdrojov krytia na pravej strane v peňažnom vyjadrení k určitému dátumu.

  Aktíva Súvaha ku dňu ... Pasíva

  Čo? Odkiaľ?

  tvorí majetok? Zdroje krytia majetku

  aktíva = pasíva


Akt va s vaha ku d u pas va

Aktíva Súvaha ku dňu ..... Pasíva

Neobežný majetok: Vlastné imanie:

DNM Základné imanie

DHM Kapitálové fondy

DFM Fondy zo zisku

VH minulých rokov

Obežný majetok VH bežného učt. obd.

Zásoby Záväzky:

Pohľadávky Rezervy

Krátkodobý fin. majetok Záväzky

Úvery


S vaha

Úloha:

 • Zostavte súvahu u. j. BELA,

  s. r. o. ak máte takéto údaje o aktívach a pasívach:

 • Dodávatelia 4 000,-

 • Bankový účet 20 000,-

 • Stavby 100 000,-

 • Krátkodobý bankový úver

  15 000,-

 • Ostatné kapitálové fondy

  8 000,-

 • Softvér 3 000,-

 • SHV a SHV 30 000,-

 • Zamestnanci 12 000,-

 • Pokladnica 1 000,-

 • Odberatelia 11 000,-

 • Nerozdelený zisk minulých rokov 4 000,-

 • Ostatné rezervy 5 000,-

 • Materiál na sklade 20 000,-

 • Zákonný rezervný fond

  21 000,-

 • Výrobky 9 000,-

 • Základné imanie ?


 • Login