Medievaneundersøkelse for Mediastud, 2001 - PowerPoint PPT Presentation

Medievaneundersøkelse for Mediastud, 2001
Download
1 / 44

  • 63 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Medievaneundersøkelse for Mediastud, 2001 Undersøkelsen er gjennomført i form av 301 personlige intervu med studenter på NTNU og HiST i perioden 2. mai - 9. mai, 2001. Studentene ble tilfeldig rekruttert på utvalgte

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Medievaneundersøkelse for Mediastud, 2001

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Medievaneundersøkelse for Mediastud, 2001

Undersøkelsen er gjennomført i form av 301 personlige intervu med studenter på NTNU

og HiST i perioden 2. mai - 9. mai, 2001. Studentene ble tilfeldig rekruttert på utvalgte

steder på lærestedene. Utvalget er i prinsippet ikke et sannsynlighetsutvalg, fordi sann-

synligheten for å bli valgt ut fra populasjonen av studenter ikke er kjent.

Fordelingen av antall intervju pr. studiested er vist i tabellen nedenfor. Det ble på forhånd

definert hvor mange intervju som skulle gjennomføres på hvert sted. HiST-studentene

ble overrepresentert for å kunne foreta nedbrytninger også på denne gruppen. Dataene

for totalutvalget er vektet på basis av populasjonsfordelingen av studentene på lærestedene,

slik det er vist i tabellen nedenfor.

Det opprinnelige spørreskjemaet og vektet topline (frekvenser på enkeltspm. er vedlagt).

Trondheim, 14. mai

Norsk Gallup Institutt

Truls Nedregård

avd.leder


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Andel som har lest eller tittet i ulike blader/aviser i løpet av dette semestret (%)

Base: alle


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? (%)

Base: alle

Hvert nr.

Annethvert

Av og til

Sjeldnere

Aldri


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? (%)

Base: NTNU

Hvert nr.

Annethvert

Av og til

Sjeldnere

Aldri


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? (%)

Base: HiST

Hvert nr.

Annethvert

Av og til

Sjeldnere

Aldri


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Tenk tilbake på det siste nummeret av Under Dusken som du leste eller tittet i. Hvor stor andel av ANNONSENE i bladet vil du si at du leste eller tittet på

i denne utgaven av Under Dusken?(%)

Base: alle som leser Under Dusken av og til eller oftere


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Årsaker til at Under Dusken ikke leses oftere (%)

Base: de som leser

Under Dusken av og

til eller sjeldnere


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Hvilke typer stoff synes du Under Dusken burde skrive mer om? (%)

Base: Alle


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Adresseavisens omdømme

% av studentene som mener at de enkelte

utsagnene passer på Adresseavisen


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Høgskoleavisa Å’s omdømme

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på Høgskoleavisa Å.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

leser avisen ’av og til’ eller oftere


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Natt og Dags omdømme

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på Natt og Dag.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

leser avisen ’av og til’ eller oftere


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Plan B’s omdømme

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på Plan B.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

leser avisen ’av og til’ eller oftere


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Under Duskens omdømme

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på Under Dusken.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

leser avisen ’av og til’ eller oftere


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Universitetsavisas omdømme

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på Universitetsavisa.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

leser avisen ’av og til’ eller oftere


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Zenters omdømme

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på Zenter.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

leser avisen ’av og til’ eller oftere


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Avisenes omdømme (korrespondanseanalyse). Alle studenter

Under Dusken

Viktig for studentene

Lett å finne fram i

God Layout

Godt språk

Engasjert

Underholdene

Godt info.organ

Gode bilder

Aktuell

Hendig størrelse

Til å stole på

Adressa

Lettlest

Natt og Dag

Seriøs

Troverdig

Å

Univ.avisa

Plan B

Politisk nøytral

Zenter

Kjedelig

Likegyldig


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Alt i alt, hvor godt liker du følgende blader/aviser?

% som svarer hhv. ’Svært dårlig’, ’Ganske dårlig’, ’Ganske godt’ og ’Svært godt’.

De som svarer ’Verken/eller’ eller ’Vet ikke’ er ikke vist i figuren.


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Hvor mange av de 7 siste dagene har du hørt på radio? (%)

Base: Alle


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Hvor ofte lytter du vanligvis til følgende radiokanaler? (%)

Base: alle

Annenhver uke

3-4 dgr/uke

1-2 dgr/uke

Sjeldnere

Månedlig

Daglig

Aldri


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Årsaker til at de ikke oftere hører på Studentradion’n (%)

Base: de som hører på

Studentradio’n

annenhver uke eller

sjeldnere


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Hvilke typer sendinger synes du Studentradio’n burde prioritere? (%)

Base: Alle


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

NRK P1’s omdømme

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på NRK P1.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig lytter på kanalen


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

NRK P2’s omdømme

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på NRK P2.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig lytter på kanalen


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

NRK P3’s omdømme

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på NRK P3.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig lytter på kanalen


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

P4’s omdømme

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på P4.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig lytter på kanalen


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Radio 1’s omdømme

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på P1.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig lytter på kanalen


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Studentradio’n sitt omdømme

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på Studentradio’n.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig lytter på kanalen


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

’Andre’ nærradiostasjoners omdømme

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på andre nærradiostasjoner.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig lytter på andre

nærradiokanaler


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Radiokanalenes omdømme (korrespondanseanalyse).

Alle studenter

P4

God musikk

Underholdene

Annen nærradio

Godt info.organ

NRK P3

Aktuell

Troverdig

Seriøs

Radio 1

Politisk nøytral

NRK P2

Til å stole på

Engasjert

NRK P1

Kjedelig

Studentradio’n

Viktig for studentene


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Alt i alt, hvor godt liker du følgende radiokanaler?

% som svarer hhv. ’Svært dårlig’, ’Ganske dårlig’, ’Ganske godt’ og ’Svært godt’.

De som svarer ’Verken/eller’ eller ’Vet ikke’ er ikke vist i figuren.


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Hvor mange av de 7 siste dagene har du sett på TV? (%)

Base: Alle


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Hvor ofte ser du vanligvis på følgende TV-kanaler? (%)

Annenhv. uke

Base: alle

3-4 dgr/uke

1-2 dgr/uke

Månedlig

Sjeldnere

Daglig

Aldri


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Årsaker til at de ikke oftere ser på Student-TV (%)

Base: de som hører på

Student-TV månedlig

eller sjeldnere


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Hvilke typer sendinger synes du Student-TV’n burde prioritere? (%)

Base: Alle


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

NRK 1’s omdømme

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på NRK 1.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig ser på kanalen


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

NRK 2’s omdømme

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på NRK 2.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig ser på kanalen


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

TV 2’s omdømme

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på TV 2.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig ser på kanalen


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

TV Norges omdømme

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på TV Norge.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig ser på kanalen


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

TV 3’s omdømme

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på TV 3.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig ser på kanalen


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

TV Trøndelags omdømme

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på TV Trøndelag.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig ser på kanalen


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Student-TV’n sitt omdømme

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på Student-TV’n.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig ser på kanalen


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

’Andre’ TV-stasjoners omdømme

% som mener at de enkelte utsagnene

passer på ’andre’ TV-stasjoner.

Basen for stolpene er alle studentene,

mens basen for linjen er studenter som

minst ukentlig ser på andre kanaler


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

TV-kanalenes omdømme (korrespondanseanalyse).

Alle studenter

Student-TV’n

Viktig for studentene

Engasjert

Godt info.organ

NRK 1

Kjedelig

TV Trøndelag

Aktuell

NRK 2

TV 2

Andre TV-stasjoner

Troverdig

TV Norge

Politisk nøytral

Seriøs

Underholdene

TV 3

Til å stole på


Medievaneunders kelse for mediastud 2001

Alt i alt, hvor godt liker du følgende TVkanaler?

% som svarer hhv. ’Svært dårlig’, ’Ganske dårlig’, ’Ganske godt’ og ’Svært godt’.

De som svarer ’Verken/eller’ eller ’Vet ikke’ er ikke vist i figuren.


  • Login