Slice starov k ch kultur
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Číslice starověkých kultur PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Číslice starověkých kultur. Mezopotámie. Napi. Tři číselné soustavy: Desítkově šedesátková (nepoziční) Desítková (nepoziční) Šedesátková (poziční)=“vědecká“. Napište text. Znaky. 1 10 „sto“ „tisíc“ 100 200 4000. = = = = = = =. Znaky. 60 + 10 + 4 = 74

Download Presentation

Číslice starověkých kultur

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slice starov k ch kultur

Číslice starověkýchkultur


Mezopot mie

Mezopotámie

Napi

Tři číselné soustavy:

 • Desítkově šedesátková (nepoziční)

 • Desítková (nepoziční)

 • Šedesátková (poziční)=“vědecká“

Napište

text


Znaky

Znaky

1

10

„sto“

„tisíc“

100

200

4000

=

=

=

=

=

=

=


Znaky1

Znaky

 • 60 + 10 + 4 = 74

 • 12 . 602 + 0 . 600 + 33 = 43 233


Zobrazen

Zobrazení

 • Znak pro nulu již kolem roku 800 n. l.

 • Zlomky

 • Procenta

 • Dělení

 • Obsahy omezených obrazců


Egypt

Egypt

 • Nejdříve číslice vyššího řádu a pak až nižšího

 • Použití kmenových zlomků (čitatel 1)

 • Zdroj = dva papyry z 2. tisíciletí př. n. l.


Znaky2

Znaky

eq

apbj

Hieroglyfické


Znaky3

Znaky

12 425 ptáků


Znaky4

Znaky

Hieratické


Slice starov k ch kultur

Řím

 • Římské číslice - počáteční písmena řádů a čísel

 • Zlomky se jmenovatelem 60, 12, 24, 48

 • Pomůcka při počítání

  = abacus 


Znaky5

Znaky


Slice starov k ch kultur

Řecko

 • Iónský (čísla pomocí písmen řecké abecedy) a atický způsob zapisování

 • Kmenné zlomky se zapisovaly znakem jmenovatele se dvěma čárkami nad ním, a čitatele s jednou čárkou

 • Jiný způsob (klasický zlomek bez zlomkové čáry)

 • Atéňané používali počáteční písmena příslušných číslic


Znaky6

Znaky

Atický způsob zapisování číslic


Znaky7

Znaky

Iónský způsob zapisování číslic


Indie

Indie

 • Naše dnešní číslice pocházejí původně z Indie

 • Do Evropy se dostaly díky Arabům

 • „Arabské“ číslice nahradily římské ve 13. století


Znaky a jejich v voj

Znaky a jejich vývoj


Znam nka

Plus

Znak pro plus je odvozen od zkratky latinského ET (a)

Mínus

Znak pro mínus pochází ze středověku a symbolizoval váhu

Znaménka


Znam nka1

Rovnítko

Tento symbol se poprvé objevil roku 1559 v knize „Wittův brousek“

Desetinná čárka

Desetinnou čárku užil poprvé roku 1617 skotský matematik John Napier

Znaménka


Z v r kol

Závěr - úkol


 • Login