Christine Lins
Download
1 / 18

Perspektívy veternej energie - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Christine Lins Európske združenie pre veternú energiu ( European Wind Energy Association , EWEA ) Veterná energia – nová výzva pre Slovensko Bratislava, 2. máj 2007. Perspektívy veternej energie. Čo je Európsk e združenie pre veternú energiu (EWEA ) ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Perspektívy veternej energie' - bobby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Christine LinsEurópske združenie pre veternú energiu(European Wind Energy Association, EWEA)Veterná energia – nová výzva pre SlovenskoBratislava, 2. máj 2007

Perspektívy veternej energie


O je eur psk e zdru enie pre vetern energiu ewea
Čo jeEurópske združenie pre veternú energiu (EWEA) ?

EWEA je hlasom priemyslu v oblasti veternej energie– EWEA aktívne presadzuje využívanie veternej energie v Európe aj vo svete už 25 rokov.

Zameriava sa na lobing, komunikáciu a aktivity v oblasti politiky, ako aj na plnenie požiadavek členských organizácií.Kde sa nachádza sektor veternej energie v súčasnosti? spoločnosti

 • Európa má:

 • 80% podiel na výrobe zariadení

 • 65% celkový podiel na trhu

 • 50% ročný podiel na trhu

 • hodnotu na trhu ročne 9 mld. €

 • 72% podiel v 2 krajinách

 • 75000 pracovných miest

 • produkuje 3% elektrickej energie v EÚ

 • Podľa predpovedí by do roku 2010 veterná energia mala:

 • produkovať 167 TWh ročne, čo by naplnilo potreby 34 mil. ľudí

 • predstavovať 28% podiel zo celkovej kapacity novoinštalovaných zariadení na produkciu el. energie

 • 10.6% podiel z celkovej kapacity zariadení na produkciu el. energie

 • splniť 50% z cieľa Smernice pre obnoviteľné zdroje energie (Renewable Directive)

 • Splniť takmer 30% zo záväzkov Kjótskeho protokolu

 • znížit výdavky za palivá z dovozu o 13 €mld.

 • Unížiť externé náklady o 10-25 mld. €

 • Slovensko má kapacitu len 5 MW


Nové inštalácie v EÚ v roku 2006: spoločnosti

Nové inštalácie v 2006 (EÚ 25)

Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Luxemburgsko, Malta, Slovinsko; Slovensko – žiadne nové inštalácie v roku 2006.


Inštalácie v EÚ v období spoločnosti 1996-2005 (MW):Presadzuje sa veterná energia v malej miere?

V 2006pribudlo:

plyn: 8.5 GW

veterná: 7.5 GW

Source: Platts/EWEA


Rast svetového trhu s veternou energiou: spoločnostiv roku 2005 o 43%

Priemerná ročná

rýchlosť rastu

Európa

1995-2000 31.7%,

2000-2005 14.0%

Celosvetovo

1995-2000 23.8%,

2000-2005 25.6%

Zdroj: EWEA, GWEC
Situácia v energetike sa v celosvetom kontexte mení hľadiska

Celosvetové trendy, ktoré budú mať pravdepodobne obrovský dopad na sektor veternej energie v nasledujúcich piatich rokoch:

 • cena a bezpečnosť dodávok ropy a plynu

 • zvyšujúce sa povedomie o zmene klímy

 • potreba nových zariadení na produkciu el. energie

 • celosvetový trend smerom k liberalizovanému trhu s energiou

 • prijímanie veternej energie verejnosťou


Ďalších 5 rokov: bod historického obratu hľadiska

Do dnešného dňasme 25 rokov predávali el. energiu trhu, ktorý ju vo vyššej miere nepotreboval

Dnesje nadbytočná kapacita na historickom minime

Čoskoro

V Európe skončia prevádzku zariadenia produkujúce 365 GW elektrickej energie. Do roku 2030 bude na zabezpečenie rastúceho dopytu po energii potrebné inštalovať ďalších 400 GW.


Pre o si vybra in tal ciu vetern ch zariaden
Prečo si vybrať inštaláciu veterných zariadení? hľadiska

 • Slovensko má (nevyužitý) potenciál pre rozvoj využívania veternej energie

 • Veterná energia prináša výhody na národnej, regionálnej aj celosvetovej úrovni

 • Problém zásobovania energiou môže zmeniť na príležitosť v oblastiach podnikania, technologického výskumu , exportu a zamestnanosti

 • Slovensko má potenciál stať sa výrobným centrom – vzhľadom na konkurencie schopnosť nákladov a úroveň vzdelania pracovných síl

 • Veterná energia prispieva k zabezpešeniu energetickej nezávislosti a dosahovaniu cieľov v oblasti ochrany klímy

 • Konštrukcia veterných parkov sa vyznačuje relatívne nízkou časovou náročnosťou


Náklady na nové zariadenia hľadiska

 • Využívanie veternej energie sa postupne stáva finančne efektívnym.

 • Náklady zariadení využívajúcich veternú energiu už viac nebudú porovnávané s nákladmi súvisiacimi s pridávaním paliva do existujúcej elektrárne, ktorá už bola odpísaná a zaplatená daňovými poplatníkmi alebo spotrebiteľmi

 • V prípade nových konvenčných elektrární budú stále viac brané do úvahy náklady súvisiace s plánovaním, financovaním, poisťovaním, budovaním, prevádzkovaním, udržiavaním a napokon aj vyradením z prevádzky a demontážou.


Exist hľadiskaujúci (indikatívny) cieľ SR: 31% podiel OZE na výrobe elektriny do 2010

 • Veterná energia môže výrazne pomôcť k splneniu tohto cieľa

 • Pre rok 2010 je naplánovaných 100 MW, v súčasnosti priblžne 5 MW

 • Pre porovnanie: Španielsko má realistický cieľ 20000MW do r. 2010

 • Hlavné bariéry: chýbajúce povedomie, nedostatočné politické rámce, nedostatok dôvery, nedostatočné podporné finančné mechanizmy a centralizované štruktúry

  Nový (záväzný) cieľ v EÚ: 20% podiel OZE na hrubej spotrebe energie do r. 2020

 • Slovenskobude povinné stanoviť ambiciózny národný cieľ

 • Nedodržanie záväzku bude viesť k vymáhateľným pokutám zo strany EÚ

 • Veterná energia je dobrá možnosť, ktorá môže pomôcť dosiahnúť tento cieľ efektívnym spôsobom


Tyri piliere spe n ho r mca v oblasti oze
Štyri piliere úspešného rámca v oblasti OZE hľadiska

 • Dobré administratívne postupy

 • Budovanie prenosvých kapacít apodmienky férového prístupu do rozvodnej siete

 • Finančné a platobné mechanizmy, ktoré môžu priťahovať investície

 • Verejná akceptácia

  Potrebujeme splnenie všetkých štyroch podmienok


Z very
Závery hľadiska

 • Využívanie veternej energie na Slovensku ešte stále čaká na svoj rozmach

 • Veterná energia ponúka príležitosti pre rozvoj výroby, vytváranie pracovných miest a rast ekonomiky

 • Ešte stále jestvujú významné bariéry

 • Slovensko bude musieť vypracovať ambiciózny národný cieľ pre využívanie energie z OZE do roku 2020, ktorý bude podporený stabilným a dlhodobejším legislatívnym rámcom


E r psky de veternej energie
Eúrópsky deň veternej energie hľadiska

 • 15 jún 2007 – celá Európa

 • Prvá celoeurópska kampaň šíriaca osvetu o veternej energii

 • Oslava sily, efektívnosti a populárnosti veternej energie

 • Informácie o dianí počas európskeho dňa veternej energie nájdete na: www.windday.euPrihláste sa k využívaniu „zelenej“ energie!


Vďaka za pozornosť! hľadiska

www.ewea.org

EURÓPSKE ZDRUžENIE PRE VETERNÚ ENERGIU

RENEWABLE ENERGY HOUSE

63-65 RUE D’ARLON

B-1040 BRUSSELS

BELGIUM

T: +32 2 546 1940

F: +32 2 546 1944

E: [email protected]

www.ewea.org


ad