Integrácia Modelu cestnej siete do infraštruktúry INSPIRE - PowerPoint PPT Presentation

Integr cia modelu cestnej siete do infra trukt ry inspire
Download
1 / 10

 • 153 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Integrácia Modelu cestnej siete do infraštruktúry INSPIRE. Mgr. Ondrej Svačina, Softec, s.r.o. Enviro-I-Fórum, Zvolen, 2009. Úvod. Informačný systém Modelu cestnej siete (MCS) Softec a ArcGEO pre SSC Cestná databanka (CDB) INSPIRE smernica 2007/2/ES

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Integrácia Modelu cestnej siete do infraštruktúry INSPIRE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Integr cia modelu cestnej siete do infra trukt ry inspire

Integrácia Modelu cestnej siete do infraštruktúry INSPIRE

Mgr. Ondrej Svačina, Softec, s.r.o.

Enviro-I-Fórum, Zvolen, 2009


Integr cia modelu cestnej siete do infra trukt ry inspire

Úvod

 • Informačný systém Modelu cestnej siete (MCS)

  • Softec a ArcGEO pre SSC

  • Cestná databanka (CDB)

 • INSPIRE

  • smernica 2007/2/ES

  • Dátová špecifikácia pre dopravné siete (D2.8.I.7)

 • ako sprístupniť dáta uložené v MCS podľa INSPIRE?


Mcs a uls

MCS a ULS

 • Uzlový lokalizačný systém

 • uzlový bod, úsek

 • číslo uzla:

  • 2630A03302

 • dve úrovne


Model inspire

Model INSPIRE


Mapovanie z kladn ch elementov

Mapovanie základných elementov

 • Uzol → RoadNode

  • id: RN_UNS_ + číslo uzla v ULS

 • Usek → RoadLink

  • id: RL + číslo počiatočného uzla v ULS + číslo koncového uzla v ULS

 • CestnaKomunik → Road

  • RNI_ + číslo komunikácie


Mapovanie formofroad triedy roadnode

Mapovanie formOfRoad triedy RoadNode


Mapovanie niektor ch vlastnost liniek

Mapovanie niektorých vlastností liniek


Poloha uzlov a geometria sekov

Poloha uzlov a geometria úsekov

 • MCS

  • horizontálna poloha: WGS 84 UTM 34N

  • vertikálna poloha: Bpv

 • INSPIRE

  • ISO 19111

  • horizontálna zložka: ETRS89

   • pre dopravné siete

  • vertikálna poloha: EVRS

 • topografický vs. osový model


O alej

Čo ďalej...

 • došpecifikovanie

 • vykonanie transformácie, výstup v GML

 • overiť validitu podľa XML schém

 • ohodnotiť kvalitu (úplnosť, logická, pozičná a tematická presnosť)

 • ...?

 • integrácia s ostatnými sieťami

 • prechod štátnymi hranicami

 • objekty v MCS nad rámec základov INSPIRE (mosty, brody, dopravné značenie, kvalita ciest, ...)


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť


 • Login