munn og halskreftbehandlede utvalgte rettigheter
Download
Skip this Video
Download Presentation
Munn- og halskreftbehandlede. Utvalgte rettigheter.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Munn- og halskreftbehandlede. Utvalgte rettigheter. - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Munn- og halskreftbehandlede. Utvalgte rettigheter. Sosionom May Wettre Holthe Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet 16.juni 2013. Tannbehandling Ftrl. §. 5-6. Tannbehandling dekkes etter honorartakster for kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Munn- og halskreftbehandlede. Utvalgte rettigheter.' - boaz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
munn og halskreftbehandlede utvalgte rettigheter

Munn- og halskreftbehandlede. Utvalgte rettigheter.

Sosionom May Wettre Holthe

Oslo Universitetssykehus

Rikshospitalet

16.juni 2013

tannbehandling ftrl 5 6
Tannbehandling Ftrl. §. 5-6
 • Tannbehandling dekkes etter honorartakster for kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen.
 • Gjelder pasienter med primærsvulster, metastaser og andre sjeldne krefttilstander som direkte påvirker munnhulen/kjeven.
 • Sykdommen eller behandling av denne må ha ført til behov for tannbehandling.
tannbehandling ftrl 5 61
Tannbehandling Ftrl.§. 5-6
 • Tannlegen skal vurdere om en person omfattes av forskriften til §. 5-6.
 • Tannlegen skal velge behandlingsformer.
 • For kjeveortopedisk behandling og implantatbasert protetikk stilles det krav til kompetanse.
tannbehandling ftrl 5 62
Tannbehandling Ftrl. §. 5-6
 • Hvis tannlegen ikke har avtale med NAV om direkte oppgjør, må en betale hele regningen selv og deretter kreve refusjon fra NAV.
 • Medlemmer som har hjemmesykepleie, kommer inn under den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og kan få gratis tannbehandling.
 • Ved enkelte tannbehandlinger gir Folketrygden bedre dekning.
 • Enkelte grupper kan komme inn under den fylkeskommunale tannhelsetjenesten når de har kommunal hjemmehjelp. Forskjell på kommunene.
 • Kan søke om dekning av mellomlegget fra Kreftforeningen.
logopedbehandling
Logopedbehandling
 • Munnhule- og strupeopererte kan få logopedbehandling etter behov.
 • Henvisning fra sykehuset eller fastlegen.
 • Henvises til logoped innen Voksenopplæringen i kommunen.
 • Hvis logoped ikke ansatt, henvises til Statped sentrene eks. Statped Sør-Øst (Bredtvedt), Statped Vest (Eikelund) etc.
 • Fri behandling.
st nad til fysikalsk behandling
Stønad til fysikalsk behandling
 • Større operasjoner ( behandling 6 mnd. etter operasjon).
 • Lymfødem.
 • Stråleskader.
 • Alvorlige nevrologiske plager.
 • Kroniske sykdommer (MS, CP,reumatiske lidelser).

Fri behandling.

grunnst nad
Grunnstønad
 • Kompensasjon for nødvendige ekstrautgifter ved sykdom.
 • Eks. transportutgifter, drift av tekniske hjelpemidler, slitasje på klær og sengetøy.
 • Utgifter minimum laveste sats grunnstønad per mnd. (kr. 643,-, 2013).
 • Utgiftene må dokumenteres eller sannsynliggjøres.
 • Utgiftene må ha en varighet av minst 2-3 år.
 • Ubegrenset alder (unntak for transportutgifter der en må være under 70 år ved søknadstidspunktet).
 • Skattefri ytelse.
hjelpest nad til tilsyn og pleie
Hjelpestønad til tilsyn og pleie
 • Behov for særskilt tilsyn, pleie eller opptrening.
 • Privat tilsyns- og pleiebehov (hjelp til personlig stell som dusjing, medisinering etc.).
 • Varighet minst 2-3 år.
 • Ubegrenset alder.
 • Skattefri ytelse.
 • Sats 1 kr. 1153 pr. mnd. (2013).
egenandelstak 1
Egenandelstak 1
 • Gjelder egenandeler for:
 • Lege, medisiner og medisinsk forbruksutstyr på blå resept, laboratorieprøver, røntgen, psykolog og reiseutgifter (gjelder også reiseutgifter til fysikalsk behandling).
 • Øvre grense for egenandeler kr. 2040 (2013).
 • Deretter frikort fra NAV. Automatisk frikort fra 1.07.10.
egenandelstak 2
Egenandelstak 2
 • Gjelder egenandeler for:
 • Tannlegehjelp (spesiell kjeveortopedisk behandling). Gjelder ikke tannlegehjelp for munn- og halskreftpasienter.
 • Fysioterapi (vanlig behandling).
 • Opphold ved opptreningsinstitusjon.
 • Behandlingsreiser til utlandet (pasienter med revmatiske lidelser og hudlidelser).
 • Øvre grense for egenandeler kr. 2620,- (2013).
bidrag til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell ftrl 22
Bidrag til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell Ftrl. .22

Kroniske og alvorlige sår og fistler som:

 • Kreftsår
 • Trykksår (Liggesår).
 • Venøse leggsår.
 • Diabetiske sår.
 • Arteriosclerotiske sår.
 • Varighet minst 3 mndr. i løpet av et kalenderår.
 • Materiellet må være kjøpt på apotek eller hos bandasjist.
 • Egenandel kr. 1667 pr. kalenderår (2013). Deretter dekkes 90 % av overskytende.
kreft immunsvikt vanlig bidrag ftrl 5 22
Kreft/immunsvikt – Vanlig bidrag Ftrl. §. 5-22

Etter søknad fra lege, kan det ytes vanlig bidrag til:

 • Jernpreparater
 • Vitaminpreparater (kun med innhold av ett virkestoff).
 • Også reseptfrie legemidler og handelsvarer kan dekkes.

Legen må begrunne hvorfor pasienten skal bruke nevnte produkter.

bl resept ftrl 5 14
Blå resept Ftrl.§. 5.14
 • Medisiner for personer med kronisk sykdom.
 • Sondemat.
 • Medisinsk forbruksutstyr eks. smekker, filtre.
 • Næringsdrikker (etter søknad).
 • Må stå i Produkt- og prislisten.
 • Egenandel 38 % av reseptbeløpet, maks kr. 520 pr. utlevering.
 • Apoteket kan utlevere inntil 3 måneders forbruk.
 • Går inn på egenandelskortet.
tekniske hjelpemidler
Tekniske hjelpemidler
 • Sug, vibrator.
 • Luftfukter, ekstra vibrator.
 • Varslingsutstyr, spesialutstyr til telefon.
 • Stemmeprotese.
 • Bil.
 • Snorkel.
 • (Datamaskin)
 • Søkes til hjelpemiddelsentralen, behandlingshjelpemiddelsentralen eller NAV.
pasientreiser
Pasientreiser
 • Ordningen overtatt av Helseforetakenes senter for pasientreiser (fra 1.12.10.).
 • Det lokale helseforetaket dekker reiseutgiftene.
 • Rett til å få dekket reiseutgifter til og fra behandling med billigste reisemåte med rutegående transport.
 • Avstanden til behandlingsstedet må være mer enn 3 km.
 • Egenandel for pasienter over 16 år (kr.133,-, 2013).
 • Reiseregning sendes Pasientreiser.
 • Rekvisisjon fra behandler på annen transport pga helsemessige forhold.
 • Reiser bestilles på Pasientreiser tlf. 05515.
 • Se www.pasientreiser.no eller ring tlf. 05515.
transporttjeneste for funksjonshemmede
Transporttjeneste for funksjonshemmede
 • Pga varig bevegelseshemming av fysiske eller psykiske årsaker ha vesentlige vansker med å bruke kollektive transportmidler.
 • Ulike ordninger i de forskjellige fylkene.
 • Arbeids- og fritidsreiser.
 • Funksjonshemmingen må vare i ett år.
 • Søkes til kommunen.
parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 • Har store vansker med å bevege seg over noen lengde.
 • I forbindelse med bosted, arbeid eller annen aktivitet.
 • Tillatelsen følger søker.
 • Fritak for avgift i landets bomringer ved bruk av Autopass brikke.
 • Søkes til kommunen.
s rfradrag
Særfradrag
 • Ordningen vil opphøre helt fra 2015

Ordningen har opphørt for nye søkere.

pleie og omsorgstiltak
Pleie- og omsorgstiltak
 • Hjemmehjelp, hjemmesykepleie.
 • Dagsenter.
 • Avlastningsplass på sykehjem.
 • Trygghetsavdeling.
 • Frivillighetssentral.
 • NAV (Sosialkontor).
rettigheter for p r rende
Rettigheter for pårørende
 • Omsorgslønn (kommunal ytelse).
 • Velferdspermisjon på jobben.
 • Opplæringspenger.
 • Sykemelding.
 • Hjelpestønad.
 • Pensjonspoeng for ulønnet omsorgsarbeid.
 • Pleiepenger i livets sluttfase.
psykososial st tte
Psykososial støtte.
 • Psykososial støtte
  • Fastlegen
  • Psykiatrisk poliklinikk
  • Privatpraktiserende psykologer/ psykiatere
  • Familievernkontor
  • Hjemmetjenesten
  • Kreftforeningen.
  • Kreftkoordinator i kommunen
  • Likemannstjenesten i pasientforeningen
  • Vardesentrene

Rehabilitering

  • Rehabiliteringssentre
  • Montebellosenteret
  • Lærings- og mestringskurs
hvem kan gi r d og veiledning
Hvem kan gi råd og veiledning?
 • Førstelinjetjenesten.
 • NAV (Trygdekontor. Sosialkontor. Arbeidskontor.) (www.nav.no).
 • HELFO
 • Pasientreiser
 • Kommunal omsorgstjeneste.
 • Fastlegen.
 • Andrelinjetjenesten.
 • Sosionomtjenesten i sykehus..
 • Brukerorienterte tilbud.
 • Lærings- og mestringssentre ved sykehusene.
 • Kreftforeningen.
 • Munn - og halskreftforeningen.
sti n te verdens ende
Sti´n te verdens ende.

Vi syns vi kunne se te verdens ende

Og visste åssen åra ville bli,

Da livet pluts´lig svinga av fra veien

og tok en kronglete og ulendt sti.

Der stengte fjellet steilt på alle kantær.

Da sa du stille: Vi kan klatre, vi.

Vi føllte kronglesti´n langs bratte stupet

Og ingen a oss torde se i djupet.

Nå har vi føllt den bratte, trange stien

med stup på alle siene i mange år.

Det kan nok hende vi misunner andre

den strake landeveien der de går.

Det ser så lett ut, men en veit jo aldri.

Og kronglesti´n vår har blitt veldig vår.

Det var den sti´n vi fikk, det hjælper ikke

å følge andres glatte vei med blikket.

slide24
Og vi har lært å ikke sture over

den rette veiens rike blomsterflor,

For det gror blomster også langs med sti´n vår

og gleden over dem er like stor,

ja kanskje større, for de er så sjeldne,

en må se nøye for å se de gror.

De ligger ofte skjult blant visne bla´er,

Men duftær ekstra sterrt på fine da´er.

La gå at det kan komma vonde ti´er,

Da sti´n vår kjennas vanskelig og bratt,

men den har lært oss at det vokser blomster

på både slåpetorn og nypekratt.

Og ingen ting i verden er så vakkert

som nyperoser i ei sankthansnatt.

Og når vi sitter sammen, kan vi kjenne

at også vår sti når te verdens ende.

Margaret Skjelbred

ad