DK – Vrste električnih krmilij - PowerPoint PPT Presentation

Dk vrste elektri nih krmilij
Download
1 / 6

  • 142 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

DK – Vrste električnih krmilij. Relejni sistemi. DK – Vrste električnih krmilij. Elektronski ožičeni sistemi. DK – Vrste električnih krmilij. Elektronski pomnilniško programirljivi sistemi. DK – Osnutek krmilja, funkcijski načrt. Izbirno kombinacijsko vezje.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

DK – Vrste električnih krmilij

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dk vrste elektri nih krmilij

DK – Vrste električnih krmilij

  • Relejni sistemi


Dk vrste elektri nih krmilij1

DK – Vrste električnih krmilij

  • Elektronski ožičeni sistemi


Dk vrste elektri nih krmilij2

DK – Vrste električnih krmilij

  • Elektronski pomnilniško programirljivi sistemi


Dk osnutek krmilja funkcijski na rt

DK – Osnutek krmilja, funkcijski načrt

  • Izbirno kombinacijsko vezje


Dk osnutek krmilja funkcijski na rt1

DK – Osnutek krmilja, funkcijski načrt

  • Tipkala, pomnilniki in zapahovanje


Dk osnutek krmilja funkcijski na rt2

DK – Osnutek krmilja, funkcijski načrt

  • Krmiljenje nivoja vode v posodi

Doseči hočemo, da se bo gladina vode v posodi (glej tehnološko shemo) ne glede na odvzem avtomatično vzdrževala med predpisanim zgornjim in spodnjim nivojem. Zato je treba krmiliti elektromagnetni ventil V za natakanje. V posodi sta vgrajena merilnika (plovca s kontaktom) za zgornji in za spodnji nivo.

Pri izvedbi krmilja je treba preprečiti, da bi se zaradi kratkotrajne sklenitve kontakta merilnika zgornjega nivoja Dzg kot posledice brizganja natakajoče vode natakanje končalo, preden je dosežen zgornji nivo!

Predvideti je treba tudi možnost ročnega krmiljenja elektromagnetnega ventila oziroma natakanja s tipkaloma za "vklop" in "izklop" natakanja. Vendar sme tipkalo "vklop" delovati le, če tekočina še ni dosegla zgornjega nivoja (da preprečimo prelivanje), tipkalo "izklop" pa sme delovati le, če tekočina ni pod spodnjim nivojem (da preprečimo popolno izpraznitev posode!).

Nadalje se naj izvede zvočno javljanje, če natakanje (bodisi avtomatično ali ročno) ni končano najmanj v dveh minutah!

Izdelajte prireditveno tabelo, funkcijski načrt in funkcijski diagram. Napišite program v jeziku STEP 7 in ga preizkusite!


  • Login