Rip rigshospitalets implementeringsprogram april 2004
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

RIP - Rigshospitalets ImplementeringsProgram - April 2004 PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RIP - Rigshospitalets ImplementeringsProgram - April 2004. Bjarne Kohl HD3-møde 1. april 2004. Emner. EPM – en del af en helhed….. Rigshospitalets ImplementeringsProgram (RIP) og styringen heraf  Rigshospitalets implementeringsstrategi

Download Presentation

RIP - Rigshospitalets ImplementeringsProgram - April 2004

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rip rigshospitalets implementeringsprogram april 2004

RIP - Rigshospitalets ImplementeringsProgram- April 2004

Bjarne Kohl

HD3-møde

1. april 2004


Emner

Emner

EPM – en del af en helhed…..

 • Rigshospitalets ImplementeringsProgram (RIP) og styringen heraf 

 • Rigshospitalets implementeringsstrategi

 • Rigshospitalets programplan og sammenhængen til H:S's Masterplan

 • IT-økonomi på Rigshospitalet 2004-2006


Rigshospitalets implementeringsprogram

Rigshospitalets ImplementeringsProgram

 • Skal realisere Rigshospitalets IT-strategi, som er

  • Konsolidering nu

  • Indførelse af EPJ sammen med H:S

 • ca. 125 projekter over 3 år

 • til en samlet omkostning af 315 mill. kr i RH-regi

 • og 50 mill. kr. i H:S regi

  Hvordan styrer vi det?


Styring af rip

Direktion

Eksterne Leverandører

Specialist-teams

Udvikling og Implementering

Drift og support

Centerledelseskreds

IT-afdelingen

Programledelsesudvalg

IT-forum

KDB

VIKS

LAS

KAP

Infra

ERS

Fælles

Projekter

Systemer

Systemejer

Styregruppe

Et projekt

Et system

Projektledelse

Systemansvarlig

Projektgruppe

Brugerforum

Ekspertgrp.

Superbruger

Superbruger

Superbruger

Arb.grp. A

Arb.grp. B

Arb.grp. C

Brugere

Brugere

Brugere

Styring af RIP

Til sikring af topledelsens fokus og forankring på alle RH’s centre

PLU: Henrik Eriksen (Form.), Tue Jensen, Dorthe Knauer, Bjarne Kohl

Varetager daglig ledelse af RIP for Centerledelseskredsen

PLU+:+ Styregruppeformænd for implementeringsprojekter

Styregruppe for delprogrammet ”Den Kliniske

Arbejdsplads”

 • Kommunikation

 • Uddannelse

 • Afregning

 • Teknik

 • Metode

 • …..

 • H:S’s etableringsprojekter

 • RH’s implementeringer heraf

 • RIS Booking

 • Labka 2 udrulning

 • osv.


Forl b og organisering af et epj projekt

Styre-

gruppe

Styre-

gruppe

Projekt-

Ledelse

Projekt-

Ledelse

Projekt-

gruppe

Projekt-

gruppe

Reference--

gruppe

Reference--

gruppe

Arbejds-

gruppe

Arbejds-

gruppe

Arbejds-

gruppe

Arbejds-

gruppe

Forløb og organisering af et EPJ-projekt

Og

en

dag

bli’r

det

alvor!

Projekt-

deltagere

Projekt-

deltagere

Projekt-

deltagere

System-

Ejer (rep.)

Reference--

gruppe

Reference--

gruppe

Reference--

gruppe

Reference--

gruppe

System-

etablering

Afklaring

Foranalyse

Krav og udbud

System-

implementering

Drift

Lokale implementeringsprojekter

H:S’s etableringsprojekt


Oprindelig implementeringsmodel

EPM

Notat/PAS

Booking/Rekv.Svar

……….

Oprindelig implementeringsmodel

2004

2005

2006


Ny implementeringsmodel

EPM

Notat/PAS

Booking/Rekv.Svar

……….

2004

2005

2006

Ny implementeringsmodel

Klinik Implementerings Team (ca. ½ læge, ½ sygeplejerske, ½ lægesekretær)

Specialistteam …..

Specialistteam Kommunikation

Specialistteam UddannelseGenerelle opgaver

Gennemførelse af projektdeltageruddannelseIT-Kompetencekortlægning

Generisk slutbrugeruddannelsesplanUdarb. af basis-IT-kursusforløb

Viden om E-learningKontakt til H:S IT-samarbejdet


Forankring via ny implementeringsmodel

EPM

Klinik Implementerings Team (ca. ½ læge, ½ sygeplejerske, ½ lægesekretær)

Notat/PAS

Booking/Rekv.Svar

……….

Specialistteam …..

Specialistteam Kommunikation

Specialistteam UddannelseGenerelle opgaver

2004

2005

2006

Forankring via ny implementeringsmodel

Klinikledelse

Programledelse


Rigshospitalets programplan

?

+ implementering

BAM 1 – etablering BAM-2 - etablering

2002

2003

2004

2005

2006

Rigshospitalets programplan

RH’s Programplan

består af > 200 dele

med afhængigheder

og ressourcer

Akkre-

ditering

LABKA - etablering

+i.

EPM - etablering

+ implementering

KMS 1.3 - etablering

Org.struktur

+ implementering

Adm.Led - etablering

Pilot

Klinisk proces - etablering

Standardforløb og skemaer

Omlægn. DW

Afr./ext.rap

Pilot

Booking - etablering

Op-

sæt

+ implementering

Rek./Svar - etablering


Udvalgte kritiske foruds tninger

Udvalgte kritiske forudsætninger

Røde aktiviteter

repræsenterer kon-

flikt mellem H:S

Masterplan og

RH’s Programplan

*) GS og RIS skal endvidere aflevere data (inkl. historik) til DHE senest fra d. 28.02.05


Rigshospitalets it konomi 2004 6

Rigshospitalets IT-økonomi 2004-6


Frik b

Frikøb

 • Frikøb klinikimplementeringsteam 0%

 • Frikøb specialistteams

 • fast bemanding100%

 • ”Løse” specialister 0%

 • Frikøb til projekterne:


Eksempler p generelle projekter

Eksempler på generelle projekter?

Liste med 50 projekter

som vi har vurderet

muligvis er generelle

kan udsendes, hvis

der er interesse herfor


Backup slides

Backup slides


Projekter og programmer epm som case

H:S ITS

Et PROGRAM er et antal projekter, der har fælles mål, deles om ressourcer og er indbyrdes afhængige

Program

Etabler.

…..

Infra

Delprogram

Kli.Pro.

Adm.Lis

Fæl.Dri.

LAN

Projekt

EPM-e

Ansk.

Pilot

Delprojekt

Udbud

Vurd.

Kontrakt

Pilot

AKtiviteter

Projekter og programmer – EPM som case

Programniveau

Projektniveau

Et PROJEKT er en række relaterede aktiviteter med fælles mål og plan.


1 6 programmer

1 + 6 programmer

H:SD

Amager

Bispebjerg

Frederiksberg

Hvidovre

Rigshospitalet

Sct. Hans

H:S’s etable-

ringsprogram

EPM

Kli.Pr.

PAS

EPM AH

EPM BBH

EPM FH

EPM HH

RH’s implemente-

ringsprogram

EPM RH

Notat RH

PAS RH

Lokale

Projekter

EPM SHH


Styringsv rkt jer

Styringsværktøjer

Programniveau:

 • Program- og delprogramstatus

  Projektniveau:

 • Tidsregistrering

 • Projektøkonomistyring

 • Statusrapportering

 • Projektmodel


Kompleksitet p rigshospitalet

F&L’s kvantitative analyse

INDEX for

Offentlige

Private

RH

Kompleksitet

Min.

Gnsnt

Max.

Min.

Gnsnt

Max.

Arbejdsstationer

1,5

6,0

11,5

3,8

5,8

8,9

Servere

1,0

3,4

6,3

2,8

4,6

6,7

F&L’s konklusion:

Flere ressourcer er nødvendige

Harmonisering er nødvendig

Kompleksitet på Rigshospitalet

24,0

10,0


Konsolidering nogle eksempler

Internettet

”Lokal

fælles”

Klient

Klient

Klient

Printer

Klient

Klient

Lokal

printer

Firewall

W-LAN = Wireless LAN

WAN =

Wide Area

Network

Access

point

Fælles

printer

LAN = Local Area Network

Router

RHnet2000

Storage Area

Network (SAN)

Back-

up

Øvrige H:S Lokalnet

Server

Server

Server

Server

Konsolidering – nogle eksempler

Hjemmeside-

konsolidering

Skrotnings-

ordning

PDA-baseret

diktafoni

SAFIR 1

Standardisering

Printer-

strategi

Trådløst

håndholdt

i HJE

Migrering

Trådløst RH

RHnet2000

Notes-

konsolidering

Etablere fælles

drift i H:S med HH

Maskinstue-

renoveringer

Server-

konsolidering

SAN-

etablering


Rip rigshospitalets implementeringsprogram april 2004

Programmets RH-rettede opgaver

 • Rekruttering og uddannelse af medarbejdere til projektdeltagelse

 • As-is og to-be analyser af forretningsgangene med henblik på påvirkning af modulernes indhold

 • Koordination af indsatsen i egne implementeringsprojekter

 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af programplan for RH

 • Risikostyring

 • Specifikation af ændringskrav til modtagne leverancer

 • Uddannelse af brugere og udrulningsstøtte

 • Effektanalyser

 • Information

 • Finansiering og økonomistyring

 • Vidensdeling indenfor programmet, herunder journal

 • IT-strategi og porteføljestyring


Programmets opgaver i relation til h s

Programmets opgaver i relation til H:S

Deltage i:

 • Videreudvikling af IT-strategi baseret på visionen

 • Identifikation og gennemførelse af grundlagsprojekter

 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af en fælles masterplan

 • Forhandling af en kendt og anerkendt rollefordeling

 • Etablering af fælles leveranceprogramledelse

 • Udvikling og implementering af fælles model for projektstyring

 • Definition af fælles begrebsapparat

 • Opbygning af en fælles IT-arkitektur

 • Sikre, at Rigshospitalets behov dækkes


Rigshospitalets delprogrammer

Rigshospitalets delprogrammer

Infra

KMS

Fælles

VIKS

ERS

KAP

LAS


 • Login