Podsumowanie projektu
Download
1 / 70

Podsumowanie projektu - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Podsumowanie projektu. „Student jako konsument na rynku multimediów”. Informacje ogólne. Realizacja badania: 10-14 maja 2004 Próba: 35 grup językowych (spośród 239) 5 grup pominięto Łącznie 380 respondentów, w tym 5 osób z V roku, które nie należały do grupy docelowej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Podsumowanie projektu' - blue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu

„Student jako konsument na rynku multimediów”


Informacje og lne
Informacje ogólne

 • Realizacja badania: 10-14 maja 2004

 • Próba: 35 grup językowych (spośród 239)

 • 5 grup pominięto

 • Łącznie 380 respondentów, w tym 5 osób z V roku, które nie należały do grupy docelowej

 • Otrzymana stopa zwrotu: 76% (380 z 500 osób)


Przypomnienie cel w
Przypomnienie celów

 • Cel główny: identyfikacja wzorów zachowań i postaw studentów SGH w dziedzinie korzystania z Internetu.

 • Zbadanie częstotliwości, intensywności i rozpowszechnienia korzystania z Internetu wśród studentów SGH

 • Poznanie celów, do których studenci wykorzystują Internet


Cele c d
Cele - c.d.

 • Identyfikacja wzorów zachowań studentów w dziedzinie korzystania z Internetu w oparciu o takie czynniki, jak dostęp do komputera, dostęp do Internetu, cechy demograficzne

 • Segmentacja studentów ze względu na wzory zachowań w dziedzinie korzystania z Internetu

 • Identyfikacja tych zasobów Internetu, do których studenci sięgają samodzielnie, oraz tych, które są im udostępniane przez inne osoby


Zmienne zale ne
Zmienne zależne

 • Częstotliwość korzystania z Internetu

 • Dostępność Internetu

 • Intensywność korzystania z Internetu

 • Cele wykorzystania Internetu


Zmienne niezale ne
Zmienne niezależne

 • Posiadanie komputera

 • Rodzaj dostępu do Internetu

 • Cechy demograficzne

  - płeć

  - wiek

  - miejsce zamieszkania

  - rok studiów

  - kierunek studiów


Wa enie
Ważenie

 • Struktura próby ze względu na rok studiów i płeć niezgodna ze strukturą populacji

 • Dane dotyczące liczby osób na każdym roku, z podziałem na kobiety i mężczyzn nie do uzyskania

 • Ważenie tylko ze względu na płeć, ale z uwzględnieniem struktury na każdym roku studiów (dane z rekrutacji)

Intensywno korzystania z internetu
Intensywność korzystania z Internetu

 • Średnia: 2,01h

 • Odchylenie standardowe: 1,47hHipotezy kt re nie zosta y odrzucone 1 2
Hipotezy, które nie zostały odrzucone (1/2)

 • Posiadanie przez studentów własnego komputera zwiększa prawdopodobieństwo, iż będą oni ściągać pliki i programy z Internetu - 90% ściągających posiada własny komputer; różnice statystycznie istotne

 • Posiadanie przez studentów stałego dostępu do Internetu - 57% ściągających posiada sztywne łącze; różnice statystycznie istotne


Hipotezy kt re nie zosta y odrzucone 2 2
Hipotezy, które nie zostały odrzucone (2/2)

 • Ponad połowa zbadanych studentów korzysta z Internetu częściej niż 4 razy w tygodniu - różnice statystycznie istotne, ponad 86% studentów korzysta częściej niż 4 razy w tygodniu

 • Studenci mieszkający w akademikach korzystają z Internetu częściej i intensywniej niż pozostali studenci - blisko 90% mieszkańców akademików korzysta codziennie

 • Wśród rodzajów zasobów Internetu ściąganych przez studentów samodzielnie dominują artykuły prasowe i MP3 (artykuły ściąga 96%, muzykę 77%)


Hipotezy kt re zosta y odrzucone
Hipotezy, które zostały odrzucone:

 • Im dłuższy czas poświęcany przez studenta na korzystanie z Internetu, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie on ściągać pliki i programy z Internetu - różnice statystycznie istotne; zależność odwrotna: największy odsetek ściągających (61.5%) w grupie korzystających do 10h tygodniowo

 • Studenci kierunku MISI korzystają z Internetu częściej i intensywniej niż studenci innych kierunków - różnice statystycznie nieistotne

 • Mężczyźni korzystają z Internetu częściej i intensywniej niż kobiety - różnice statystycznie nieistotne

 • Studenci mieszkający w akademikach korzystają z Internetu intensywniej niż pozostali studenci - różnice nieistotneAnaliza czynnikowa1
Analiza czynnikowa

 • Zmienne analizowane: gatunki słuchanej muzyki

 • Skala 1-5

 • Pominięte gatunki:

  • inne (wielkość próby)

  • muzyka klasyczna (niska zmienność wspólna)


Analiza czynnikowa2
Analiza czynnikowa

 • KMO=0,684 , test Bartletta wskazał istotność macierzy korelacji

 • 65% wyjaśnianej wariancji (wartości własne większe od 1)

 • 4 czynniki

 • Rotacja Varimax


Zmienno wsp lna
Zmienność wspólna

 • Jedyna niska wartość, pozostawiona jednak do dalszej analizy (istotne znaczenie dla powstania czynnika)


Charakterystyka czynnik w
Charakterystyka czynników

 • Jazz, blues, reggae, soul

 • Rock, metal, nie hiphop, nie soul

 • Techno, drum’n’bass

 • Pop, folk


Segmentacja
Segmentacja

 • Podstawą wyznaczone wcześniej czynniki

 • Metoda K-średnich

 • Wynik:

  • 3 porównywalne wielkościowo segmentyPodej cie alternatywne
Podejście alternatywne

 • Włączenie do analizy gatunku: inne

 • Poprawa wartości zmienności wspólnych

 • Zmiana w wartościach czynników

 • Duża utrata respondentów (320 -> 180)
Regresja logistyczna

Regresja logistyczna

Od czego zależy ściąganie muzyki, filmów i programów?

Wnioski 1
Wnioski (1)

 • Szansa, że student będzie ściągał muzykę, filmy i programy z Internetu, jest ok. 4 razy większa jeśli ma on stałe łącze i ok. 2,5 razy większa jeśli ma dostęp do Internetu przez modem, niż w przypadku gdy nie ma on dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania.


Wnioski 2
Wnioski (2)

 • Szansa, że student będzie ściągał muzykę, filmy i programy z Internetu, jest o 67% mniejsza jeśli czasami korzysta on z Internetu na uczelni i o 73% mniejsza jeśli często korzysta z Internetu na uczelni, niż w przypadku gdy bardzo często korzysta on z Internetu na uczelni.


Wnioski 3
Wnioski (3)

 • Szansa, że student będzie on ściągał muzykę, filmy i programy z Internetu jest ok. 4 razy większa dla studenta korzystającego z grup dyskusyjnych niż dla nie korzystającego.


Wnioski 4
Wnioski (4)

 • Szansa, że student będzie ściągał muzykę, filmy i programy z Internetu jest mniejsza dla tych, którzy słuchają radia lub grają w gry przez Internet, niż dla tych, którzy nie grają i nie słuchają radia.


Wnioski 5
Wnioski (5)

 • Wzrost udziału rozrywkiw obszarach wykorzystania Internetu o 1 punkt prowadzi do wzrostu szans ściągania muzyki, filmów i programów z Internetu o 37%.


Wnioski 6
Wnioski (6)

 • Wzrost dziennego czasu słuchania muzyki o 1 godzinę prowadzi do wzrostu szans ściągania muzyki, filmów i programów z Internetu o 22%.Wzory zachowa
Wzory zachowań Internetu

 • Korzystanie z Internetu w oparciu o:

  • dostęp do komputera

  • dostęp do Internetu

  • cechy demograficzne

 • Segmentacja studentów ze względu na wyodrębnione wzory zachowań


Plan analizy
Plan analizy Internetu

 • Wyodrębnienie czynników w oparciu o skalowanie optymalne (HOMALS)

 • Segmentacja respondentów metodą K-średnich

 • Profilowanie segmentów


Skalowanie optymalne
Skalowanie optymalne Internetu

 • Wykorzystane zmienne:

  • cele wykorzystania Internetu (z obszarów: komunikacja; zdobywanie informacji, edukacja; rozrywka; usługi internetowe)

  • pliki ściągane osobiście z Internetu

  • pliki otrzymywane od znajomych


Segmentacja Internetu


Segmentacja3
Segmentacja Internetu


Segmenty
Segmenty Internetu


ad