Dnes je mnoho forem a mo nost r zn ch projev n sil kter mohou b t proti d tem pou ity
Download
1 / 26

Dnes je mnoho forem a možností různých projevů násilí, které mohou být proti dětem použity. - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Postačí zapnout počítač, připojit se k internetu a dát se do chatování, zahrát si hru pro více hráčů nebo hledat kamarády a sexuální deviant se může ozvat. Vystupuje jako vrstevník a cíleně hledá své budoucí oběti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Dnes je mnoho forem a možností různých projevů násilí, které mohou být proti dětem použity.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Posta zapnout pota, pipojit se k internetu a dt se do chatovn, zahrt si hru pro vce hr nebo hledat kamardy a sexuln deviant se me ozvat. Vystupuje jako vrstevnk a clen hled sv budouc obti.


Internet je pro dti dobrm pomocnkem jak pi vuce, tak i ve volnm ase, hlavn pro ky zkladnch kol i studenty na stednch kolch.


Krom kolnch kol nebo her mon obas "zabrous" i na komunitn servery.(nap. Facebook, Lide, Seznamka, atd.)Vyhledvaj nov kamardy a sdlej

s nimi informace, kter by neekly ani svm vlastnm

rodim.


Podle przkum sdluji a 1/2 dt na internetu sv osobn data, 37% dt kolnho vku komunikuje pes internet s cizmi lidmi a 14% z nich dokonce realizuje schzku s neznmm lovkem na zklad seznmen pes internet.


Dnes je mnoho forem a monost rznch projev nsil, kter mohou bt proti dtem pouity.

(pohrky, ntlak, vydrn, podplcen a toen na city dtte, ). Vdy jde o tok na nevdomost dtte, kter nev, kam se m obrtit o pomoc.


Pokud je pachatel usvden nen snadn odvrtit jej od dalch skutk Bv na svch inech zvisl, zneuv dti a nen schopen jich zanechat bez ciz pomoci a len. Pachatelm se da skrvat sv chyln chovn.


Mnohm sexulnm vpadm mohou dti zabrnit tm, e tyto dok rozpoznat a nejsou pekvapeny a zaskoeny nebo zcela zmateny. Nsledn mohou u dt vyvolat pocit viny, zahanben i me bt pinou depres, pot ve kole nebo v rodin.


 • Poruovn autorskho prva

 • en pornografie

 • Pechovvn dtsk pornografie

 • Ohroovn vchovy mldee

 • Svdn k pohlavnmu styku

 • Vydrn

 • Omezovn osobn svobody

 • Obchodovn s lidmi

 • Pohlavn zneuvn

 • Znsilnn

 • Nepekaen trestnho inu


 • Neposkytovat internetovm kamardm kontaktn daje (tel. ., e-mail, bydlit, ).

 • Nesetkvat se s tmito lidmi bez doprovodu rodi i jin osoby.

 • Nezatajovat ped rodii s km si dopisuj.

 • V dnm ppad nezaslat na svoji fotografii, adatel zaslaj fot, kter pat jin osob.

 • Agresivn e-maily ignorovat a oznmit rodim.

 • Pozor na autorsk prvo tzv. pirtstv (neoprvnn uvn autorskho dla bez souhlasu autora).


 • Rodiovsk dohled a stanoven pravidel pi uvn.

 • Spoutt programy pod heslem, zkaz vymazn historie, zskat informace o pohybu na internetu.

 • Zabezpeit pota programem tzv. rodiovsk kontrola - vytvoit seznam povolench strnek.

 • Poute dti, aby nedochzelo ke kivm obvinnm!

 • Zakzat dtem poslat osobn daje.

 • Vysvtlit riziko pi sputn webov kamery.

 • Rzn svoje hesla nezanechvat uloen v potai.

 • Pi vydrn/zneuvn, oznamte ppad na policii.


 • Kyberikana

 • Kybergrooming

 • Kyberstalking

 • Sexting

 • Happy slapping

 • Phishing

 • Pharming


Druh ikany, kter vyuv elektronick prostedky, jako jsou mobiln telefony, e-maily, pagery, internet, blogy a podobn. ada jejch projev

me spadat do oblasti kriminlnch in.


Nejobvyklej bv zasln obtujcch, urejcch i tonch mail a SMS, poppad me kyberikana slouit k posilovn klasickch forem ikany, nejastji prostednictvm nahrn scny na mobiln telefon a jejho nslednho rozesln znmm dotynho.


Pekldme jako kyberkrlen = jednn osoby, kter se sna zmanipulovat vyhldnutou ob a donutit ji k osobn schzce. tonk s obt komunikuje na chatu, SMS zprv, ICQ a Skypu. Dvodem schzky bv nejastji sexuln zneuit, fyzick napaden, nebo donucen k terorismu.


 • Vzbuzen dvry a snaha izolovat ob od okol.

 • Podplcen drky, penzi, budovn ptelskho vztahu.

 • Zskn nebezpench materil k vydrn.

 • Emocionln zvislost na tonkovi.

 • Osobn schzka.

 • Zneuit, napaden, vydrn, ...


Nejspolehlivj obranou je neposkytovat citliv osobn daje lovku, kterho znm pouze prostednictvm internetu. Pokud dt tou se setkat s online ptelem, mlo by v kadm ppad informovat rodie.


Jde o zasln rznch zprv pomoc instant messenger (ICQ), chatu,

prostednictvm VoIP technologi,apod.


 • Opakovan a dlouhodob pokusy kontaktovat ob

 • Demonstrovn moci a sly stalkera

 • Destrukce vc obti

 • Stalker se vydv za ob

 • Snaha pokodit reputaci obti stalkerem


Sloenina slov sex a textovn, kter znamen elektronick rozesln fotografi i videa se sexulnm obsahem. Tyto zznamy jsou zveejnny na internetu zejmna dojde-li k ukonen vztahu. Dochz tak k pokozovn obti, znmy jsou i rzn formy vydrn.


V pekladu nco jako spokojen fackovn. elem happy slappingu je neekan fyzicky napadnout bu mladistvho, nebo dosplho lovka, piem komplic cel in nahrv na a video pot umst na Internet.


Oznauje manipulativn postupy, kter pomoc zfalovanch email pimj majitele bankovnho tu vyzradit sv pstupov daje k tu. Ob je nucena se pihlsit k bankovnmu tu. Ve zprv je uveden odkaz na pihlaovac strnku, pihlaovac strnka je ale falen. tonk se pak pipoj k bankovnmu tu obti.


Oznauje manipulativn postupy, kter maj pimt uivatele, aby tonkovi sdlil sv osobn daje. Principem je napaden DNS a pepsn IP adresy, co zpsob pesmrovn klienta na falen strnky internetbankingu po napsn URL banky do prohlee.


NENECHTE SV DTI IKANOVAT !!!!!


ad
 • Login