Download
1 / 21

Consensus based richtlijnontwikkeling - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Consensus based richtlijnontwikkeling. Anuscarcinoom. Sonja Kersten, landelijk richtlijncoördinator. Inhoud van cursus. (IKNL) richtlijnontwikkeling Taken werkgroepleden - Wat doet IKNL? - Wat wordt er van u, de werkgroepleden, verwacht?. Definitie richtlijn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Consensus based richtlijnontwikkeling ' - blue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Consensus based richtlijnontwikkeling

Consensus based richtlijnontwikkeling

Anuscarcinoom

Sonja Kersten, landelijk richtlijncoördinator

Via Beeld| Koptekst en voettekst kunt u deze tekst wijzigen


Inhoud van cursus
Inhoud van cursus

 • (IKNL) richtlijnontwikkeling

 • Taken werkgroepleden

  - Wat doet IKNL?

  - Wat wordt er van u, de werkgroepleden, verwacht?


Definitie richtlijn
Definitie richtlijn

 • Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers. Een richtlijn is een tekst met aanbevelingen inclusief onderbouwing, verantwoording en samenvatting.


Waarom richtlijnen
Waarom richtlijnen?

 • Om de kwaliteit van de zorgverlening te verbetering

 • Om klinisch handelen meer te baseren op bewijs dan op ervaring en meningen

 • Om snel groeiende informatiestroom hanteerbaar te maken

 • Om transparantie te vergroten

 • Om de diversiteit van handelen door professionals te verminderen


Iknl richtlijnontwikkeling
IKNL richtlijnontwikkeling

 • IKNL landelijke tumorwerkgroepen (LTW’s) monitoren actualiteit en aanbod richtlijnen oncologie

 • IKNL: evidence based (eb) top 25 richtlijnen

 • Consensus based (cb) als:

  • LTW/beroepsgroep eb procedure niet nodig acht

  • Ontbreken evidence

  • Onvoldoende financiële middelen

  • Geen prioriteit, toch nodig


Evidence vs consensus
Evidence vs consensus

 • Evidence based richtlijnen zijn gebaseerd op systematisch gezochte hoogst mogelijke bewijslast.

 • Consensus based richtlijnen worden ook onderbouwd met evidence, maar deze is niet systematisch gezocht en/of beoordeeld. Gebaseerd op overeenstemming binnen multidisciplinaire groep.

 • Procedure ontwikkeling voorts vergelijkbaar


Rol van iknl bij richtlijn anuscarcinoom
Rol van IKNL bij richtlijn anuscarcinoom

 • Ondersteuning IKNL medewerkers

  • Procesbegeleiding

  • Bewaken deadlines en budget

  • Administratieve ondersteuning

  • Coördinerende rol programmabureau

  • Mandatering/autorisatie

 • In alle fases van richtlijnontwikkelingOnderwerpkeuze en afbakening voorbereiding
Onderwerpkeuze en afbakening/voorbereiding

 • Signaal uit LTW/WV dat richtlijn(revisie) nodig is

 • Opname in IKNL jaarprogramma

 • Toewijzing IKNL procesbegeleider/ondersteuner

 • Beoogd voorzitter benaderen

 • Multidisciplinaire werkgroepleden benaderen

 • Mandatering aanvragen voor alle werkgroepleden

 • Opstellen plan van aanpak/begroting door procesbegeleider/voorzitter


Onderwerpkeuze en afbakening voorbereiding1
Onderwerpkeuze en afbakening/voorbereiding

 • Patiëntenparticipatie bepalen

 • Onderwerpen bepalen en prioriteren

  • evt multidisciplinaire knelpuntanalyse

  • focus, aansluiting bij knelpunten in praktijk

  • korte doorlooptijd

 • Formulering SMART (PICO) onderwerpen

 • Verdeel onderwerpen onder werkgroepleden

 • Bepaal welke verenigingen worden uitgenodigd commentaar te leveren op de richtlijn

 • Bepaal welke verenigingen autoriseren

 • Belangenverklaring (conflicts of interest)


PICO

 • Patiëntenpopulatie

 • Interventie

 • Controle/comparison

 • Outcomemeasures

  Goede PICO-uitgangsvraag

 • voorwaarde voor eb richtlijnen, voordelig voor cb ?

 • helpt alle belangrijke onderdelen van uitgangsvraag te omvatten

 • helpt zoektocht te vergemakkelijken

 • vooral voor interventie vragen

 • vergroot samenwerkingsmogelijkheden


Vaststelling eind producten
Vaststelling (eind)producten

 • Verplicht eindproduct:

  • Richtlijn op Oncoline

 • Facultatieve producten (afh. v. financiën en wensen)

  • Knelpuntanalyse

  • Samenvattingskaart professional en/of patiënt

  • Indicatorenset (met nul en nameting)

  • Implementatieplan

  • Artikel/persbericht

  • Powerpointpresentaties


Literatuuronderzoek
Literatuuronderzoek

 • Geen systematisch literatuuronderzoek externe partij

 • Werkgroepleden raadplegen en gebruiken bij hen bekende literatuur

 • Tbv transparantie vullen werkgroepleden tabel in

 • IKNL literatuuronderzoek quick and dirty search


Ontwikkeling conceptrichtlijn
Ontwikkeling conceptrichtlijn

 • IKNL procesbegeleider bewaaktOncoline format

 • Werkgroepleden bespreken indeling

  • 1 tabblad richtlijntekst of

  • 4 tabbladen aanbevelingen, literatuurbespreking, conclusies, overige overwegingen

 • cb richtlijnen: ook koppeling tussen literatuur/mening werkgroep en praktijkgerichte aanbevelingen

 • Gebruik handleiding schrijven teksten

 • Procesbegeleider bewaakt linken bestaande richtlijnen


Consultatie
Consultatie

IKNL procesbegeleider

 • controleert definitieve richtlijntekst (formulering, linken, consistentie)

 • legt richtlijn voor commentaar voor aan veld (vooraf gedefinieerde groepen, max 3 mnd)

 • verzamelt commentaren

 • verzorgt terugkoppeling verwerking commentaren

  De werkgroep verwerkt de commentaren tot de definitieve richtlijn

 • In deze periode evt indicatorenontwikkeling


Autorisatie
Autorisatie

 • Definitieve richtlijn wordt voorgelegd aan autoriserende instanties (1-3 mnd)

 • Update beleid wordt vastgelegd

 • Tijdens deze fase voert secretarieel ondersteuner richtlijn in in Oncoline

 • Concept richtlijn kan op Oncoline (PDF)


Verspreiding en implementatie
Verspreiding en implementatie

 • Lancering via Oncoline

 • Alle PR activiteiten bij lancering door IKNL

 • Eventuele uitvoering implementatieplan

 • Eventueel opstellen evaluatieplan


Evaluatie actualisatie revisie
Evaluatie, actualisatie, revisie

 • Eventuele implementatie

 • Actualisatie en revisie  via LTW


ad