นางชูขวัญ ศิลา 28 พ.ย. 2555 - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 169

 • 261 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การเขียนแบบประเมินตนเอง ระดับหน่วยงาน ( Service Profile ). นางชูขวัญ ศิลา 28 พ.ย. 2555. หัวใจ ของ HA. การเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง. การประเมินตนเอง. การทำงานเป็นทีม. ตอนที่ I. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้. ตอนที่ IV. การวางแผน กลยุทธ์. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

นางชูขวัญ ศิลา 28 พ.ย. 2555

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


28 2555

 • ( Service Profile )

28 ..2555


28 2555

HA


28 2555

I

IV

.

II

III

.. 2549


28 2555


28 2555

 • ( Hospital Profile )

 • ( Service Profile )


28 2555


28 2555

(Context)

(Purpose):

(Scope of Service):

:

:

:

(Key Quality Issues):

:


28 2555

1

 • (Purpose)

  • /


Purpose

( 2+ +HPH )

(Purpose)

Purpose


28 2555

( )

24


28 2555

Implicit need

Explicit need


28 2555

Nurse

Lab


28 2555


28 2555


28 2555

 • specimen


28 2555

:


28 2555

/ / / /

 • (Accessibility):

 • (Appropriateness):

 • (Competency):

 • (Continuity):


28 2555

/ / / /

 • (Effectiveness): (responsiveness) (consistency)

 • (Efficiency): (timeliness)

 • (Safety):


Key quality issure

(Key Quality Issure)

1. Acute MI Head InjuryShock Asthma COPD

2. Acute MI Shock Head injury Asthma COPD

3.

4. cardiac arrest Acute exacerbation c COPD Shock Respiratory failure

5.

6.


28 2555


28 2555

(ER)

 • refer .

 • CPR

()

6


28 2555

(ER)

 • /

 • Revisit 48

()

 • Birth asphyxia


28 2555


28 2555

 • 11 ( 4 )

 • 2

 • 4

 • 1

 • RN 4 :EMT 1 :NA 1 RN 3:NA 1 RN 2 : EMT 1 :NA 1

 • 1.

  2. Refer EMS 1 ( EMT 1 )

 • 1. Infusion pump ()

  2. Computer ( IM on call. 24 .)


28 2555

:

 • Holistic Care , Humanized Health Care


28 2555

-

 • - 7

 • - 17 100 %

 • 2

 • 100 %

  - 100 %

  4 4 HHC


28 2555

 • 1. Head Injury 24


28 2555

2


28 2555

2.1

 • Top down flow chart

  • specimen


28 2555


28 2555


28 2555


28 2555

2.2


28 2555

2.2


28 2555


28 2555

2.3


28 2555

2.3


28 2555

?

?

?

?

?

?

?

,

Indicator:02


28 2555

 • Clinical quality indicators

 • Service quality indicators

 • Management quality indicators


Clinical quality indicators

(Clinical quality indicators)

  • (Asthma)

  • (DM)

   • HbA1c


Service quality indicators

(Service quality indicators)


Management quality indicators

(Management quality indicators)

  • * ---

  • *

  • * (Out of stock)


28 2555

  • /


28 2555

3.

 • ( )

 • (CQI)


28 2555

3.3


28 2555

/:

/ /


28 2555

/:

/ /


28 2555

/:

/ /


28 2555

/:

/ /


28 2555

/:

/ /


28 2555

/:

/ /


28 2555

/:

/

/ /


28 2555

/:

/ /


28 2555

/:

/ /


28 2555

/:

/ /


28 2555

/:

/ /


28 2555

Clinical Tracer: Ac Appendicitis

Research

Link

Prevention

Form/CPG/

CareMap Link

CQI

Link

KPI

Link

Risk

Care Process

Entry

Initial Assessment

Consultation

Predictive

value of US

Investigation

Delayed/missed

diagnosis

Patho. Diag.

confirmed

Use of

clinical sign

Diagnosis

Planning

Undetected change

Observation

Operation

Anesthesia

OR

Transfer

Preop Care

Anes complication

Anesthesia

Delayed operation

Door to operation time

Operative Procedure

Postanes Care

SSI

SSI rate

Postop care & monitoring

D/C plan

Follow up


28 2555

....

..


28 2555

12


1 c3 ther

1. (C3-THER)

//

- Case Shock, Head injury, Abd.pain, Asthma, AcuteMI

Case Case

 • Case (.. 50-.. 51) 34 Case

 • , , 3-5

  -

  -

  -


28 2555

 • -


28 2555

1. 38 6 . GCS 15 neck tender at C3 -4 pin pick sensation impair below C8 DTR 1+ all BBK not present

Diagnosis C spine injury 0.9 % NSS LAB DTX Electrolyte .

Protect C-spine

Trauma


28 2555

2. 10 . . 1 . 1 ER 1 suction clear air way on O2 box 10 l/m Diazepam 3 mg 5% D/N/4 admit


28 2555

3. 57 . 5 . 1 OPD ER O2 canular , Run EKG EKG NSR 92/min ST elevate V2 6 ASA grV Isordil 5 mg SL on 5%D/N/2 pethidine 25 mg IM stat 15 .

AMI


28 2555

4. 49 2 . . EMS . V/S pulse 64-68/minBP 90-100 / 60/70 mmhg. good conscious H&L OK Dyspnea urticaria rash neurological GCS 15 0.9 % NSS loading CPM 1 amp IV Dexa 4 mg IV stat onO2 canular

ward

Shock Anphylactic shock

5. 84 9 . HT DM DTX 41 mg% On O2 canular 50 % Glucose 50 cc IV drip . 5 % D/N/2 1000 cc. hypoglycemia

NCD


28 2555

6. 80 2 . . OPD EKG HR 150 16 0/min regular SVT O2 canular O2 sat V/S Adenosine CPR mornitor EKG Admit

HR 60 70 /min

Adenosine ,


28 2555

2 //

//

 • ()

 • ()

 • ()

 • 4 Case

 • -

  -


28 2555

3 //

 • Refer Refer Refer

 • 2

 • Case 1 /

  - 1 /

  - ER , NA ER

 • case Refer

 • Case Shock , On ET- tube , CPR .


28 2555

3 //

1.

2.

3. /

4. .

5. Prolong Shock

6. Tracer Head Injury MI

7


5 50 51

5 (..50-..51)


50 51

(..50-..51)


28 2555


28 2555


Refer 50 51

Refer (..50-..51)


28 2555

3 //

86 .. 23.09 . 1 underlying UGIB .. V/S BP=60/40 mmHg P=120/m R=18/m Hct stat=16% Larvage c 0.9% nss 4000 mlnot clear on 0.9%NSS iv drip free flow 300 ml BP=80/50 mmHg P=88/m ranitidine 1 amp IV stat Lab VCT CBC Cross math IV RLS on foley cath Hemccel 500 ml BP =80/50 mmHg .. 00.30 . ER .

Refer

Larvage 2000 ml clear ..


28 2555

4

 • . 16.00-20.00 . 08.30-12.00 .

 • 20.00-08.30 .

 • 24 .


28 2555


28 2555


28 2555

 • - 2550 - .. 2551 1568 case 1403case 89.48%

 • 165case 10.52%

 • 1. 46 case 44.23 %

 • - Hyoscine antispasmodic

 • - antihistamine ( 3 CPM syr 1 cc. x 3 pc. )

 • - chloram eye oint

 • - 7.5 . CPM syr 0.4 cc. x 3 pc

 • ( 2 cc x 3 pc)


28 2555

 • 2. 11 case 10.58 %

 • - N/S

 • - N/S

 • 3. 3 case 2.88 %

 • - 2 Dx. Asthma Dx. bronchiolitis

 • 4. 31 case 29.81 %


28 2555

5. . / / 13 case 12.50 %

- buscopan + domperidone

- 2 Flumucil + bromhexine

- 2 dimen + cinarazine

- antihistamine 2 Actifed + CPM

- NSAID 2 diclofenac + Ibrufen

-

antihismine /


28 2555

-

-

-

-

- GCS EKG chest pain severe dyspepsia


28 2555

 • - /

 • - / /


28 2555

5

//

- Case

 • RM round

 • ER, RM


28 2555

 • Clinical Risk .. 50 .. 51

 • (G-I) 5

 • (E-F) 7

 • (C-D) 22

 • (A-B) 11

 • Trigger tool

 • RM Round


28 2555

 • case AMI MO 3 mg IV 1 IVMO 2 3 MO 3 1 MO MO

 • 6 R MO/Pethidine amp


28 2555

6

 • case Excision

 • case

 • IC round 3

 • ,ICWN First in First out .

 • - ERICWN ICN

  - case Excision


50 50

..50 ..50


28 2555

excision 1

- excision 1

- Retain foley catheter WBC 1

-


51 51

..51 ..51


28 2555


51 511

..51 ..51


28 2555

 • 1. Standard Precaution

 • 1.1.

 • 1.2. Sterile dispose

 • 1.3. mask

 • 1.4. One Handed Technique

 • 1.5.


28 2555

()

 • 1.6. IV amp

 • 1.7.

 • 1.8.

 • 1.9.

 • 1.10.

 • - 0.5 % sodium hypochloride

 • - dispose

 • 0.5 % sodium hypochloride


28 2555

()

 • 2.

 • - Supply

 • 1. 1 1

 • 2. 1

 • 3. + O2 Forceps 1

 • - Supply


28 2555

()

 • 3. SepticTank

 • 4. Hand hygiene 4

 • 4.1. Normal hand washing

 • 4.2Alcoholic hand disinfectant(Alcohol hand rub)

 • 4.3. Hygenic hand washing

 • 4.4. Surgical hand washing

 • -


28 2555

7

-

 • case

  - ER

  case


Medication error

(Medication error)

 • 13 Colles Fracture Reduction+SAS petidine 25 mg IM MO amp IM

 • Administration error

 • ER

 • Sticker MO Pethidine


Medication error1

(Medication error

 • Preseribing error


Medication error2

(Medication error)

 • ( Medication error )

 • 2550 2551 40

 • ME A B -

 • ME C D 40

 • ME E F -

 • ME G - I -

 • 1. Preseribing error 39

 • - 25

 • - 13

 • 2. Administration error 1

 • - 1


Medication error3

(Medication error)

 • /

 • Dubble check

 • Stock ER

 • 6R.

 • Order

 • Sticker Pethidine


Medication error4

(Medication error

 • /

 • ER

 • +

 • ( Salbutamal )


28 2555

 • ( Medication error )

 • 2551 13

 • ME A B -

 • ME C D 13

 • ME E F -

  ME G-I -

  1. Preseribing error 13

 • - 11

 • - 2

 • 2. Administration error -


28 2555

 • ( Medication error ) 2551 15

 • ME A B -

 • ME C D 15

 • ME E F -

 • ME G I -

 • 1. Preseribing error 15

 • - 4

 • - 6

 • - Notify 3

 • - 1

 • - 1


28 2555

 • ( Medication error )

 • 2551 7

 • ME A B -

 • ME C D 7

 • ME E F -

 • ME G I -

 • 1. Preseribing error 6

 • - 3

 • - 1

 • - 2

 • 2. Administration error 1

 • - 1

 • 43 30 Acute MyocardialInfarction MO 3 mg IV stat MO order


28 2555

 • - ER

 • -

 • - Order

 • -

 • - Order

 • -


28 2555

8

 • Case

 • -Case dead case

  -Case refer tube

  -Case

  -Case shock


28 2555

8


28 2555

 • 38 . 30 Ranitidine observe 30 arrest CPR 30 no response ER

 • -Dead ER

 • -

 • - EKG Severe dyspepsia 35

 • - MI

 • - chest pain

  - EKG


28 2555

 • 18 .20 COMA SCORE E1V4M6 ,Confuse 4 . 0.8 . X-ray CXR,Pelvis,Foream Lt., X-ray complain 5 BP air hunger tube CPR 50 no response ER

 • -Miss Diagnosis to Head injury

 • -Cardiac arrest

 • - HI

 • - X-ray GCS< 13 SHOCK

 • - HI Hard Collar


28 2555

9

/

-

- 5 %

 • 5% ER+ OPD ..50 ..51

 • 5% ER ..51 ..51

 • ER

  -

 • AE

 • admit , refer , observe, discharge


28 2555

9

 • -

 • Part :4

 • Part :5

 • 1.

 • 2. Diagnosis

 • Part :6

 • 1.

 • 2.


28 2555

9

 • 2551


28 2555

9


28 2555

9

 • 6 parts

 • Part 1 :

 • 1.

 • 2. ID 13

 • Part 2 :

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • What where when why who How many

 • Part :3 ( PE )

 • 1.

 • 2. PE HEENT ok DX. Ac. Pharyngitis

 • 3.


28 2555

10

- 12

-

-

- competency


28 2555

 • 12

 • 1. , refer Chest pain EKG

 • EKG ( .. 50)

 • Chest Pain EKG 85-94 90% CPGAMI


28 2555

 • 2. 12 QMR ( .. 50 )

 • 12

 • 3. , refer 40


28 2555

 • GCS

 • CPG Head Injury GCS ( ..50-..51 = 89.74% ) GCS EMS


28 2555

 • 4. Competency

 • - CPR = 95.62%

 • - = 95.32%

 • - Cut down = 91.75%

 • - ICD=87.12%

 • - EKG = 96.17%

 • - Chest pain =93.17%

 • - Shock = 95.87%

 • - HAD = 99.16%

 • ICD ICD


28 2555

 • 5.

 • , ,


28 2555

11

 • Check

 • -

  ER

 • EKGDefrib

  -


28 2555

12

 • -

 • - ER

 • Ac MI


28 2555


28 2555


28 2555


28 2555


28 2555

 • ER ..50- ..51 7

 • 5

 • 2 4

  • 1 case HI

   • Miss Dx

   • Cardiac arrest

   • Case Acute MI

    Dx.

    Rx.

    AMI severe dyspepsia HI hard collar


28 2555

 • 0 % (..50 ..51) 5.75%

 • AMI HI

 • 1. AMI HI

 • 2. AMI HI

 • 3.


28 2555

 • UTI < 5% 15.38%

 • bed sore

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • -


28 2555

HI

 • - HI /

  - HI


28 2555

HI


28 2555

HI

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4. CQIHI

 • 5. (CPG)/CPG


28 2555

 • HI

 • - CPG 6.88%

 • - refer admit 1%

 • - ER 7

 • x-rayGCS x-ray

 • - HI GCS<13 /Shock/ x-ray

 • - Hard collar

 • -


28 2555

 • - 3 3

 • - ( EMS , FR,.)

 • -

 • - 3 3

 • - .

 • - 1669

 • - FR


28 2555

AMI

 • -chest pain Cardiac arrest

 • chest pain


28 2555

AMI

5


28 2555

 • 1. CPG AMI

 • 2. Competency ER EKG

 • 3. AMI ER

 • 4. Fast tract for STEMI

  • Fax - ( Refer ) EKG 12 Leads

  • Refer

  • Refer


28 2555

AMI Cardiac Arrest ER 2 ER

1. Chest Pain EKG Severe Dyspepsia 35

2. ER EKG

3. CPG AMI


28 2555

Clinical Tracer: AMI

Prevention

Form/CPG/

Care Map

KPI

Risk

NCD/OPD/ER

Entry

- /

-Cardiogenic

Shock

- Cardiac arrest

- EKG

- /

- Dx /

- cardio genic shock

- Cardiac arrest chest pain

- AMI Refer

- AMI Refer

- Refer 4 8.

- Re - Admit

Initial Assessment

Consultation

CPG AMI

Investigation

Diagnosis

Planning

- Cardiogenic Shock

- Cardiac arrest

- Dead

-

-

Undetected change

CPG Shock

CPG CPR

CPG AMI

Admitted(observe)

Oxygen therapy

Medication

- Refer

- cardiac arrest Refer

- Cardiogenic Shock Refer

- Dead Refer

-

-

- CPR /

Transfer

Oxygen therapy

Monitor EKG

Record vital sign

r /

Refer

D/C plan

Re - Admit

Follow up


28 2555


28 2555

?

?

?

?

?

?

?

,

Indicator:02


28 2555

 • Clinical quality indicators

 • Service quality indicators

 • Management quality indicators


Clinical quality indicators1

(Clinical quality indicators)

  • (Asthma)

  • (DM)

   • HbA1c


Service quality indicators1

(Service quality indicators)


Management quality indicators1

(Management quality indicators)

  • * ---

  • *

  • * (Out of stock)


28 2555

10

1

5

10

1

Indicator:07


28 2555


28 2555

48


28 2555


28 2555


28 2555

 • 24

 • 1 2

  3 4

  5


28 2555

2


28 2555

2.1

 • Top down flow chart

  • specimen


28 2555


28 2555


28 2555


28 2555

2.2


28 2555

2.2


28 2555


28 2555

2.3


28 2555

2.3


28 2555

3.

 • ( )

 • (CQI)


28 2555

3.3


28 2555


28 2555


 • Login