Dlaczego warto chronić wody przed zanieczyszczeniami? - PowerPoint PPT Presentation

Dlaczego warto chronić
Download
1 / 31

  • 167 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Dlaczego warto chronić wody przed zanieczyszczeniami?. ...bo czystej wody może kiedyś zabraknąć. NIE WIERZYCIE???. Obraz polskich wód już nie jest ciekawy. Wody powierzchniowe dzieli się na trzy klasy czystości: - Woda I klasy czystości nadaje się do picia.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dlaczego warto chronić wody przed zanieczyszczeniami?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

Dlaczego warto chronić

wody przed zanieczyszczeniami?


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

...bo czystej wody może

kiedyś zabraknąć

NIE WIERZYCIE???


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

Obraz polskich wód już nie jest ciekawy

Wody powierzchniowe dzieli się na trzy klasy czystości:

-Woda I klasy czystości nadaje się do picia.

-Woda II klasy czystości jest przydatna do hodowli zwierząt

gospodarskich oraz celów rekreacyjnych.

-Woda III klasy czystości nadaje się do nawadniania terenów rolniczych.


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

Wody I klasy czystości w Polsce stanowią tylko 2,9%,

II klasy czystości to 20,3%,

a klasy III tylko 33%, pozostałe to wody pozaklasowe.


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

a do tego . . .

Zasoby wody w naszym kraju

są ubogie, o czym może świadczyć

porównanie ich z zasobami innych krajów:

- w Polsce na jednego mieszkańca

przypada około 1650 m3

w ciągu roku,- w krajach najwyżej rozwiniętych

zużycie wody osiągnęło powyżej

2500 m3 na mieszkańca i rok, co

przekracza znacznie liczbę

odpowiadającą naszym zasobom.


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

Może warto się dowiedzieć od czego

zaczynają się największe problemy

współczesnego świata???

Ale co może sie stać

jeżeli tak jak do tej

pory będziemy dbać

o nasze zasoby wody?

Jak wyglądają aktualnie

polskie wody już wiemy


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

przy pomocy mojej prezentacji

Spróbuję pomóc to Wam zrozumieć


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

Ale możemy wyróżnić

cztery główne skutki.

Skutków zanieczyszczania

wód jest wiele.

1

Przyczyny chorób

promieniotwórczych

i nowotworowych

PONAD 80% WSPÓŁCZESNYCH

CHORÓB MA BEZPOŚREDNI ZWIĄZEK Z

JAKOŚCIĄ WODY


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

WYBRANE CHOROBY SPOWODOWANE ZANIECZYSZCZONĄ WODĄ


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

Ochrona polskiego konsumenta

przed masowym zagrożeniem czynnikami

rakotwórczymi jest drastycznie

słabsza w porównaniu z ochroną

konsumenta Uni Europejskiej


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

Jeżeli nadal nie rozumiecie

powagi sytuacji może

spójrzcie na parę

przykładów nowotworów,

które w ponad połowie

przypadków na świecie

są powodowane przez

zanieczyszczoną wodę pitną. . .

Najbardziej charakterystycznym przykładem są normy jakości

zdrowotnej wody do picia i potrzeb gospodarczych.

W nowelizowanej obecnie dyrektywie europejskiej

ustalane są normy na 11 kancerogenów, które mogą

występować w wodzie z kranu również w Polsce, ale

u nas 6 z nich nie jest normowanych wcale, a więc

polska woda z kranu nie jest badana przez służby

kontrolne na obecność co najmniej sześciu

substancji rakotwórczych uznanych w Europie za

zagrażające zdrowiu publicznemu.


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

2

Zanieczyszczając atmosferę substancjami

gazowymi wydobywającymi się z fabryk i kopalń także

przyczyniamy się

do powstawania "szkodliwych

wód „ - kwaśnych deszczy


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

Kwaśne deszcze padając na lasy powodują

olbrzymie spustoszenie…

…taka woda niszczy

wszystko co żywe a co

spotka na swojej drodze…

SPÓJRZCIE JAK

TO WYGLĄDA W

RZECZYWISTOŚCI


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

Chcecie aby tak wyglądały

wszystkie lasy?


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

Ulatniające się z kominów fabrycznych SO2

i N2O3 są jeszcze niewątpliwie przyczyną licznych chorób układu oddechowego. Znacznie przyspieszają korozję

różnego rodzaju konstrukcji metalowych oraz zabytków. Kwaśne deszcze potrafią zniszczyć każdą konstrukcje metalowątak, że

nie pozostanie po nim prawie nic…


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

Czy jeden filtr na kazdym kominie fabrycznym

to wygórowana cena za zdrowe, piękne lasy na Ziemi?

Jeżeli tyle pozostaje po żelazie pod wpływem paru szkodliwych deszczy to czemu nas dziwi widok takich lasów ?!

Ale czy musi tak być

? ? ?


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

3

Nawozy sztuczne spływają z deszczem

do zbiorników wodnych,

je zatruwają i wodę w nich zawartą.


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

Nawozy sztuczne zawierają

AZOTANY i FOSFORANY

Nieorganiczne fosforany

są wchłaniane w krótkim

czasie przez glony i

rośliny wodne,

czego wynikiem –

przy nadmiarze

fosforanów –

jest tzw. zakwit glonów

spowodowany ich

gwałtownym wzrostem.

Jony azotanów obecne są w śladowych ilościach w wodach powierzchniowych

oraz

w wyższych partiach niektórych wód gruntowych.

W ściekach gospodarstw domowych znaleźć można azotany tylko w małych ilościach, lecz mogą one osiągać wyższe stężenie

(aż do 30mg/l jako azot) w odpływach pól poddanych biologicznemu procesowi nitryfikacji.

Duże dawki

azotanów

mogą przyczyniać

się do

methemoglobinemii:

śmierci dzieci i

zachorowań dorosłych.

Fosforany występują

powszechnie w środowisku.

Ich źródłem są

zanieczyszczenia

pochodzenia rolniczego,

ścieki i odpady przemysłowe

i miejskie oraz przestarzałe

procesy oczyszczania

wody.


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

Gwałtowny rozwój olbrzymich ilości glonów

i sinic (tzw. zakwity wody) które następnie

masowo obumierają mogą doprowadzić do

uduszenia się większości organizmów

wodnych, w szczególności ryb, co w

skrajnym przypadku może spowodować

zanik niektórych gatunków

Czy wyobrażacie sobie tego

konsekwencje?

Otóż następstwem tego procesu jest wzmożony

rozwój roślin w szczególności glonów i planktonu,

oraz zachwianie równowagi tlenowej zbiornika,

zwłaszcza w obszarach przydennych, gdzie

opadające obumarłe organizmy ulegają rozkładowi.

Może to nawet spowodować zupełny zanik tlenu w

warstwach dennych zbiornika i rozpoczęcie procesów

beztlenowych, z wydzielaniem siarkowodoru, metanu

i innych trujących substancji.

Dzięki sztucznym nawozom

człowieka woda z takiego

zbiornika może trafić do kranu...

Ale co może złego spowodować zakwit jakiś tam glonów ?


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

4

"Kolorowa" woda która zastępuje

wypełnienie rzek i jezior

szpeci nie tylko zbiorniki wodne

ale i dość rozlegle tereny

wokół nich

Świat w którym nie

da się żyć!

Zatruwając wode tworzymy świat

który odtrąca każdego

wyglądem i zapachem


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

NIEWIERZYCIE?

Oceńcie sami czy chcecie aby tak

wyglądał Nasz świat....


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

Ale zawsze macie wybór . . .


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

PAMIĘTAJMY O NICH :)

...mimo że by chcieli...

Niktórzy nie mogą wybrać...


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

KONIEC


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

  • http://www.sni.edu.pl/proj/wodadlakrak/zanieczyszczenia.htm

  • http://kropla_wody.republika.pl/skutki.htm

  • http://www.oficynaoko.info/images/brudna_woda.jpg

  • http://gosiamos.w.interia.pl/szablon_obrazki/pies_ale_czysta_woda.jpg

  • http://grafik.rp.pl/grafika2/171201,178601,9.jpg

  • http://www.sciaga.pl/tekst/56736-57-zanieczyszczenia_wod


Dlaczego warto chroni wody przed zanieczyszczeniami

Prezentację wykonała

Monika Jakubczyk


  • Login