Voorlichting LWOO-/PrO-traject - PowerPoint PPT Presentation

Voorlichting
Download
1 / 17

 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Voorlichting LWOO-/PrO-traject. 14 oktober 2014. MaxX Praktijkonderwijs AOC Oost locatie Borculo Het Assink Lyceum Staring College. Verschil PrO en LWOO. PrO werkt meer expliciet vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling met als doel branchegerichte en erkende certificaten.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Voorlichting LWOO-/PrO-traject

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Voorlichting lwoo pro traject

Voorlichting

LWOO-/PrO-traject

14oktober2014


Voorlichting lwoo pro traject

MaxX PraktijkonderwijsAOC Oost locatie Borculo Het Assink LyceumStaring College


Voorlichting lwoo pro traject

Verschil PrO en LWOO

 • PrO werkt meer expliciet vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling met als doel branchegerichte en erkende certificaten.

 • Leerlingen met LWOO-indicatie zijn binnen het VMBO gebonden aan bepaalde vakkenpakketten en exameneisen.


Voorlichting lwoo pro traject

Algemene informatie

Indicatiestelling PrO en LWOO

bij

Vereniging Regionale Verwijzingscommissies VO

www.rvc-vo.nl(voor brede algemene info en wettelijke regelingen)


Voorlichting lwoo pro traject

Agendapunten

 • RVC (na 01-08-2015 door SWV).

 • Tijdpad, procedure, adressen en onderwijskundig rapport.

 • LWOO-/PrO-testdag.

 • Aanmelding leerlingen met specialeondersteuningsbehoeften en/of nieuwkomers.


Voorlichting lwoo pro traject

Aanmelding voor LWOO-/PrO-test

 • Twee opties:

 • Bij voorkeur aanmelding via OSO – Overstapservice Onderwijs.

 • 2) Aanmelding via “oude” onderwijskundig rapport (OKR).


Voorlichting lwoo pro traject

Ad 1)Aanmelden via OSO

 • PO-school mailt OSO-aanmeldingsformulier naar mailadres VO-school.

 • VO-school haalt leerlingdossier (incl. bijlage LOVS-leerlingrapport + onderwijskundige bijlage) digitaal op.


Voorlichting lwoo pro traject

Ad 2)Aanmelden via “oude” OKR

 • “Oude” onderwijskundig rapport (incl. Cito leerlingrapport en handtekeningenpagina) wordt gemaild naar mailadres aangegeven op laatste pagina.


Voorlichting lwoo pro traject

Voor alle toetsen en tests geldt:

 • Gebruik alleen dit jaar toegestane toetsen.

 • Zie hiervoor: www.swvslingeberkel.nl

 • PassendOnderwijs

 • Aanmelding LWOO/PrO

 • Staatscourant Nr. 25727 16 september 2014


Voorlichting lwoo pro traject

Wanneer zeker aanmelden?

 • Als een leerling wordt aangemeld bij het Praktijkonderwijs.

 • Als een leerling wordt aangemeld voor een VMBO-instroomniveau (basis - theoretisch) én er sprake is van een relatieve leerachterstand van 0,25 of meer in twee of meer domeinen (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen; niet zijnde de combinatie technisch lezen en spellen).

 • Relatieve leerachterstand=1- (DLE/DL)

 • =1- (40/53) = 0,25

 • =1- (26/53) = 0,50

 • Relatieve leerachterstand: * 0,25 tot 0,50 = LWOO

 • * 0,50 of groter = PrO


Voorlichting lwoo pro traject

Wanneer zeker aanmelden? (vervolg)

 • Als een leerling door langdurige zorg net niet meer aan de LWOO-/PrO-criteria voldoet, maar u vindt extra ondersteuning wel nodig, omdat de leerling anders binnen de kortste keren wel weer aan de criteria voldoet.

 • Met andere woorden: het niet continueren vanzorg brengt de oude situatie weer terug.


Voorlichting lwoo pro traject

Vreemdelingen / Nieuwkomers

 • Bij een nieuwkomer, die gerekend vanaf de datum van aanmelding bij de RVC, korter dan 2 jaar in Nederland verblijft, mag worden uitgegaan van een leerachterstand van 2 jaar op alle domeinen(= 0,33 = LWOO).

 • Het is desondanks belangrijk uit te zoeken of de leerling beter af is met VMBO + LWOO of met praktijkonderwijs. Dus toch toetsen en nagaan wat het werkelijke didactisch niveau is!


Voorlichting lwoo pro traject

Voldoen aan criteria

 • Er kan pas na intelligentieonderzoek (NIO) en onderzoek van het sociaal-emotioneel functioneren (NPV-J) worden bezien of de leerling aan alle criteria voldoet.

 • Het voortgezet onderwijs laat dit onderzoek afnemen door een testbureau en betaalt dit.

 • Als het IQ boven 90 uitkomt, kan een basisschool gevraagd worden aanvullend nog een gedragsbeoordelingslijst in te vullen, teneinde toch kans te maken op LWOO-toekenning. (Meestal gaat het dan om een AVL-Apeldoornse Vragenlijst.)

 • Het opgemaakte onderzoeksrapport wordt verstuurd naar ouders en basisschool.


Voorlichting lwoo pro traject

Tijdpad & procedures 2015-2016

 • Zie ontvangen tijdpad & procedure!

 • aanmelding vóór 1 december 2014 testdag LWOO/PrO:

 • woensdag 7 januari 2015 (Het Assink Lyceum)

 • woensdag 14 januari 2015 (AOC/MaxX/Staring)

 • mail Cito Leerlingrapport (incl. toetsresultaten van medio groep 8) voor 15 maart 2015 + aanmelding “laatkomers”

 • woensdag 15 april 2015: testdag LWOO/PrO


Voorlichting lwoo pro traject

Leerling met extra ondersteunings-behoeften

Het is niet altijd verstandig c.q. mogelijk leerlingen met een forse ondersteuningsbehoefte te plaatsen in het reguliere Voortgezet Onderwijs.

Dit vraagt tijdig overleg tussen PO, ouders en VO.

Meld deze leerlingen vroegtijdig (vanaf nu) en wacht niet tot maart/april 2015.


Voorlichting lwoo pro traject

Verzoek

Gaat een leerling uiteindelijk naar een

andere VO-school dan waar hij is aangemeld

voor onderzoek, geef dit dan even door aan

de school waar het onderzoek is uitgevoerd.

Dit voorkomt “dubbele” aanmelding!


 • Login