slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nagyhaju Norbert főelőadó e-mail: [email protected] 56510

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Nagyhaju Norbert főelőadó e-mail: [email protected] 56510 - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on

KÖRNYEZETVÉDELEM. Nagyhaju Norbert főelőadó e-mail: [email protected] 56510 DE GF MUNKABIZTONSÁGI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY. VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSE Általános szabályok. a veszélyes hulladékok mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nagyhaju Norbert főelőadó e-mail: [email protected] 56510' - blithe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KÖRNYEZETVÉDELEM

Nagyhaju Norbert

főelőadó

e-mail: [email protected]

56510

DE GF MUNKABIZTONSÁGI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY

vesz lyes hullad kok gy jt se ltal nos szab lyok
VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSEÁltalános szabályok
  • a veszélyes hulladékok mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen,
  • esetleges hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő,
  • keletkezésének ellenőrzése és mennyisége meghatározható legyen,
  • a munkaegészségügyi és munkabiztonsági előírások betarthatók legyenek,
  • a környezetre, és élővilágra veszélyt ne jelentsen,
  • teljesülhessenek az ADR jogszabály előírásai.
oec vesz lyes hullad k kezel se
OEC Veszélyes hulladék kezelése

A 180103 EWC különleges kezelést igénylő (fertőző) hulladékok kezelése

Sterilizálás: 92 %

Égetés: 8 %)

vesz lyes hullad k mennyis gi mutat i oec 2009 v
Veszélyes hulladék mennyiségi mutatói OEC 2009. év

- Emberek egészségügyi ellátásából és/vagy azzal kapcsolatos kutatásból származó hulladékok (fertőző hulladékok) 484234 kg

  • Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek 435 kg
  • Egyéb halogénezett oldószerek és oldószer – keverékek (halogénezett ) 475 kg
vesz lyes hullad k mennyis gi mutat i oec 2009 v1
Veszélyes hulladék mennyiségi mutatói OEC 2009. év

Vizes alapú előhívó – és aktiváló oldatok 471 kg

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok, (infúz. palackok) 687 kg

slide6

Megköszönjük a hulladékfelelősöknek a közreműködést az ismertetett hulladékok gyűjtésében, hogy azokat a veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzatában foglaltak szerint, eltekintve a kisebb hiányosságoktól sikerült kezelniük.

Az elmúlt évben, és mostanáig szakhatósági ellenőrzés, bírságolás, nem történt. A szakhatóságok felé az éves jelentések határidőre elkészültek, azok felől ez idáig semminemű visszajelzés nem érkezett.

slide7

Új tűgyűjtő (többfunkciós) edények kerültek bevezetésre és használatba. Az edényzet beszerzésekor az intézetek igényét vettük figyelembe a mennyiségek, és űrtartalmak vonatkozásában.

Hulladéktároló, gyűjtő edények, göngyölegek fajtájának felhasznált mennyiségének, bekerülési költségének táblázatos ismeetetése felsorolásszerűen.

slide9

Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata átdolgozásra került. Hatályba lép 2010. július 1- től.

slide10

hulladékfelelősök feladat, jogkör része kiegészült, amely a korábbiakhoz képest részletesebb. Továbbá beszédesebb, és képekkel van kiegészített a gyakorlatiasság végett.

Részletesebben Dávid a biztonsági tanácsadó beszél róla.

vesz lyes hullad k felel s feladat s jogk re
Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre

Irányítja és ellenőrzi a szervezeti egység veszélyes hulladékainak gyűjtésével kapcsolatos tevékenységét, különös tekintettel jelen Szabályzat előírásaira.

Részt vesz, és aktívan közreműködik a belső, és szakhatóságok által kezdeményezett környezetvédelmi ellenőrzéseken.

vesz lyes hullad k felel s feladat s jogk re1
Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre

Havonta legalább két alkalommal ellenőrzést tart a szervezeti egységben, az ellenőrzésbe bevonja az ellenőrzött terület, osztály stb. felelős vezetőjét is. Az ellenőrzés keretén belül meggyőződik arról, hogy e szabályzatban előírtak szerint kezelik (gyűjtik) e a hulladékokat. Ennek során kiemelt figyelemmel ellenőrzi a kijelölt munkahelyi gyűjtőt, annak zárva tartását, az elszállításra váró gyűjtő edényzet (badella) épségét, szakszerű lezárását, az előírt időközönkénti elszállítását.

vesz lyes hullad k felel s feladat s jogk re2
Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre

Folyamatosan figyelemmel kíséri az e szabályzatban beállt változásokat, azoknak megfelelően a szükséges intézkedéseket megteszi!

Munkakapcsolatot tart az OEC környezetvédelmi főelőadójával. A főelőadó javaslatára felveszi a kapcsolatot az OEC veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadójával

vesz lyes hullad k felel s feladat s jogk re3
Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre

Ellenőrzi, és figyelemmel kíséri a veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló badellák készletezését, felhasználását, és az egyéb veszélyes hulladékok központi üzemi gyűjtőhelyre való rendszeres beszállítását, különös figyelemmel azok előírásszerű csomagolására.

vesz lyes hullad k felel s feladat s jogk re4
Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre

Szervezi és végzi a veszélyes hulladékok gyűjtésével kapcsolatos ismétlődő oktatást a veszélyes hulladékok gyűjtésében érintettek részére a munkavédelmi oktatás keretén belül. A tartós távollétből visszajött dolgozók, valamint az újonnan belépő dolgozók részére a munkába álláskor elméleti, és gyakorlati oktatást tart. Az oktatás tényét megfelelően dokumentálja.

Részt vesz a számára előírt továbbképzéseken, oktatásokon.

vesz lyes hullad k felel s feladat s jogk re5
Veszélyes hulladék felelős feladat- és jogköre

Ha környezetvédelmi hiányosság vagy, környezetszennyezés tudomására jut intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni köteles.

A veszélyes hulladék felelősök kinevezése a 4. sz. mellékletben lévő Megbízás által történik.

az ellen rz si napl vezet s nek k vetelm nyei
Az ellenőrzési napló vezetésének követelményei

Havonta minimum két alkalommal kell elévégezni, bevonni az ellenőrzésbe az osztály vezetőjét, vagy helyettesét, a naplót mindketten aláírják.

slide18

Új belépők, szóbeli és gyakorlati oktatása a hulladékok gyűjtése vonatkozásában rendkívül fontos!

Gyűtőedényzet zárása, feliratok elhelyezése (etikett címkék)

ad