Hydrosf ra
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

HYDROSFÉRA PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HYDROSFÉRA. - Vodní obal . Naší Zemi se říká Modrá Planeta proto, že při pohledu z vesmíru má modrou barvu. Je to tak proto, že tři čtvrtiny jejího povrchu pokrývají moře a oceány . Voda je naprosto nutná pro život na Zemi. . Voda na naší planetě.

Download Presentation

HYDROSFÉRA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


HYDROSFÉRA

- Vodní obal


Naší Zemi se říká Modrá Planeta proto, že při pohledu z vesmíru má modrou barvu.

Je to tak proto, že tři čtvrtiny jejího povrchu pokrývají moře a oceány.

Voda je naprosto nutná pro život na Zemi.


Voda na naší planetě

 • Oceány a moře (97% veškeré vody na Zemi)

 • Ledovce

 • Podpovrchová voda

 • Voda na pevnině (řeky, jezera, bažiny)

 • Voda v atmosféře (vodní pára, ledové krystalky)


Oběh vody v přírodě

 • Slunce zahřívá hladinu oceánů, jezer, rybníků, řek, ale i zemský povrch - odsud se voda vypařuje do atmosféry, voda se navíc vypařuje z těl rostlin i živočichů

 • Při vypařování se voda mění v páru, ta stoupá vzhůru, na obloze se vytvářejí oblaka

 • Z oblak se voda v podobě srážek vrací zpět na zemský povrch - část srážkové vody se vsákne

  - část se vypaří

  - ostatní voda odtéká po povrchu pevnin do oceánů


Oběh vody v přírodě


 • Tvoří 70% povrchu Země.

 • Obsahují 97% veškeré vody na Zemi.

 • Najděte v atlase všechny oceány

  • Tichý oceán

  • Atlantský oceán

  • Indický oceán

  • Severní ledový oceán

  • Jižní oceán

Oceány


Moře jsou menší části oceánů.

Pokud jsou obklopena souší, označujeme je

jako vnitřní moře.

Pokud volně navazují na oceán, nazývají

se okrajová moře.

Moře

Středozemní,

Karibské,

Rudé,

Severní,

Baltské,


 • Ostrovy jsou malé části souše obklopené vodou.

 • Ostrovy dělíme na:

  • Pevninské – mají podobnou stavbu

  • jako kontinenty.

  • Sopečné – vznikají sopečnou činností.

  • Korálové (atoly) – vznikají činností korálů.

Ostrovy

Havajské ostrovy, Grónsko,

Jamajka,

Sumatra,

Honšú


Poloostrovy jsou části pevnin vybíhající do oceánů

a moří.

Apeninský, Pyrenejský, Skandinávský …

Poloostrovy


Záliv je místo, kde proniká moře do pevniny.

Perský, Mexický, Biskajský …

Zálivy


Průliv je zúžené místo v moři nebo oceánu mezi

dvěma pevninami.

La Manche, Gibraltarský, Bospor a Dardanely …

Průlivy


Průplav je lidská (uměle vytvořená) stavba spojující

dvě moře, dva oceány nebo moře s oceánem.

Korintský, Suezský, Panamský …

Průplavy


Použité zdroje:

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Watercycleczechhigh.jpg

 • http://wallpapers.jahho.cz/vesmir/zeme/zobrazit/?ID=875&rozliseni=1024x768

 • http://www.infoescola.com/hidrografia/estreito-de-gibraltar/

 • http://aerie.blog.cz/rubrika/mesta-a-stavby

 • satelitní snímek světa


 • Login