Tidig kristendom i rom
Download
1 / 8

Tidig kristendom i Rom - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Tidig kristendom i Rom. Planering för arbetsområdet: Tidig kristendom i Rom. Lärandemål (Konkretisering av syfte och centralt innehåll ur Lgr11) I arbetsområdet ska du få möjlighet att : Arbeta med centrala begrepp inom den tidiga kristendomen i Rom.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tidig kristendom i Rom' - blaze-franks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Planering f r arbetsomr det tidig kristendom i rom
Planering för arbetsområdet: Tidig kristendom i Rom

 • Lärandemål (Konkretisering av syfte och centralt innehåll ur Lgr11)

 • I arbetsområdet ska du få möjlighet att:

 • Arbeta med centrala begrepp inom den tidiga kristendomen i Rom.

 • Arbeta med hur kristendomen växte fram under romartiden och de samhällskonsekvenser detta medförde.

 • Arbeta med varför kristendomen delades i två stora inriktningar och centrala drag ur dessa.

 • Förmågor att utveckla

 • Att kunna analysera kristendomens framväxt i Rom och vad detta medförde.


Planering f r arbetsomr det tidig kristendom i rom1
Planering för arbetsområdet: Tidig kristendom i Rom

 • Undervisningen – följande kommer du att arbeta med:

 • Du kommer att vara aktiv under genomgångarna av tidig kristendom i Rom.

 • Du kommer att genomföra ett mindre kunskapstest.

 • Du kommer att få genomföra en kamratbedömning på en klasskompis kunskapstest.

 • Bedömning – följande kommer att bedömas:

 • Hur väl du kan de central begreppen.

 • Dina kunskaper om kristendomens framväxt i Rom.

 • Samt dina kunskaper om katolicism och ortodoxi.


Kristendomens b rjan
Kristendomens början

 • År 0 föds Jesus i Palestina som då var ockuperat av romarna.

  • Han skulle senare bli kallad Messias.

  • Messias skulle vara en kung sänd av Gud, i mänsklig skepnad, för att befria Israel från romarna.

 • När Jesus blev vuxen predikade han runt om i Palestina tillsammans med sina lärjungar om nya tolkningar av de gamla orden(Gamla testamentet).

 • Under påskfirandet döms Jesus till döden av romarna och korsfäst.

 • Det fanns judar som trodde att Jesus var Messias medan andra glömde bort honom efter hans död.


Hur v xte kristendomen fram i romarriket
Hur växte kristendomen fram i romarriket?

 • Lärjungarna blev nu Guds sändebud efter Jesus död. Även kallat Apostel.

 • Apostlarnas uppdrag var att fortsätta att förmedla de budskap som Jesus hade predikat om tidigare. Kända apostlar var Petrus och Paulus.

 • Efter Jesus död reste Petrus och Paulus till Rom där en av många kristna församlingar hade växt fram.

 • De predikade om att Jesus var Messias och fler och fler kristna församlingar började växa fram i romarriket.

 • Dessa budskap och berättelserna om Jesus skrev sedan ner i fyra evangeliumav : Markus, Matteus, Lukas och Johannes.

 • Evangelierna skrevs på grekiska, som var det språk man talade i romarriket.


Samh llskonsekvenser
Samhällskonsekvenser

 • I romarriket och särskilt i Rom började kristna förföljas och dödas.

  • Detta för att romarna hade en hednisk tro och bestämde vilka gudar man skulle be och offra till.

 • För att komma undan romarna gömde sig de kristna i katakomber.

  • Katakomber var underjordiska gångar som användes som begravningsplatser.

 • När Rom brann år 64 e. Kr skyllde kejsaren Nero på de kristna.

 • I samband med detta dog Petrus och Paulus martyrdöden

  • Martyr var de som dog för sin tro.

 • Förföljelserna av de kristna pågick under många och år 200 e. Kr bestämde den dåvarande kejsaren att: alla som inte tillbad kejsaren och hans gudar skulle avrättas.

 • Många kristna vägrade men många över gav även den kristna tron eller höll den hemlig för att kunna hålla sig vid liv.


Kristendomen blir statsreligion
Kristendomen blir statsreligion

 • I början av 300-talet e.kr upphörde förföljelserna av de kristna i romarriket.

  • Detta berodde på att kejsaren Konstantin blev kristen. Han införde religionsfrihet och alla människor kunde nu utöva vilken religion de ville.

 • Kristendomen fick en högre ställning i romarriket och det blev nu viktigt att veta vad kristen tro innebar.

 • År 325 e. Kr sammankallade kejsaren hela landets biskopar och präster i Nicea i nuvarande Turkiet.

  • Här skrev man en trosbekännelse.

  • En trosbekännelse är en text som sammanfattar tron.

 • Runt år 380 e. Kr blev kristendomen statsreligion i romarriket.

  • Detta lede till att de gamla hedniska byggnaderna revs.


ad