โครงงาน - PowerPoint PPT Presentation

โครงงาน
Download
1 / 14

 • 293 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

โครงงาน. ยำมะม่วง. คุณครูที่ปรึกษา คุณครูนิรมล จะ ตุรัส. สมาชิกในกลุ่ม. นางสาวศศิวิมล ปานตู นางสาวอัตติยา เทพทอง นางสาวจันจิรา ชูแดง นางสาวจุฑามาศ จุลเพชร นางสาวขนิษฐา สุวินัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3. วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

โครงงาน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6367491

โครงงาน

ยำมะม่วง

คุณครูที่ปรึกษา

คุณครูนิรมล จะตุรัส


6367491

สมาชิกในกลุ่ม

 • นางสาวศศิวิมล ปานตู

 • นางสาวอัตติยา เทพทอง

 • นางสาวจันจิรา ชูแดง

 • นางสาวจุฑามาศ จุลเพชร

 • นางสาวขนิษฐา สุวินัย

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3


6367491

วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน

สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้จากการจำหน่ายยำมะม่วงได้ และยังสามารถส่งเสริมเป็นอาชีพได้


6367491

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

 • เริ่ม 20 พฤศจิกายน 2553 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2554


6367491

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • หวังว่าการจัดจำหน่ายสินค้าเป็นไปตามเป้าหมายตามความต้องการของผู้บริโภคที่หวังว่าจะได้รับ


6367491

ขั้นตอนในการทำงาน

 • วางแผน แบ่งงาน

 • หาข้อมูล

 • เริ่มจำหน่ายผลผลิต

 • ตรวจดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 • สรุปการทำโครงงาน และทำบัญชี


6367491

ส่วนผสมในการทำ

 • มะม่วง

 • แครอท

 • น้ำปลา

 • ถั่วลิสงคั่ว

 • กุ้งแห้ง

 • ปลาสามรส

 • พริกป่น

 • น้ำตาลเชื่อม


6367491

อุปกรณ์

 • กะละมัง

 • กล่องโฟม

 • ส้อม

 • มีดบาง


6367491

วิธีในการทำ

 • นำมะม่วงและแครอทที่ขูดไว้ นำไปใส่ในกะละมังที่เตรียมไว้ตามด้วยกุ้งแห้ง ถั่ว น้ำตาลเชื่อม ปลาสามรส น้ำปลา และพริกป่น

 • เมื่อใส่ส่วนผสมครบแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

 • ตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ ตกแต่งให้สวยงามน่ารับประทาน


6367491

ปัญหาที่พบ

 • การจัดการเตรียมวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า คุณภาพของการขายยังไม่ดีพอ


6367491

การแก้ไขปัญหา

 • จัดเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอ


6367491

ผลจากการทำโครงงาน

 • หลังจากการขายจะเห็นว่ายำมะม่วงนั้นขายได้ และเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค


6367491

สรุปโครงงาน

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

มีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้เป็นผลสำเร็จ


6367491

สวัสดี


 • Login