koah l hastalarda metabolik sendrom varl n n ve hipoksemi derecesinin erektil fonksiyona etkisi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Evrim Eylem Akpınar 1 , Ahmet Haliloğlu 2 ,Esra Büyük 1 , Salih Boğa 2 ,Meral Gülhan 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Evrim Eylem Akpınar 1 , Ahmet Haliloğlu 2 ,Esra Büyük 1 , Salih Boğa 2 ,Meral Gülhan 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

KOAH’lı Hastalarda Metabolik Sendrom Varlığının ve Hipoksemi Derecesinin Erektil Fonksiyona Etkisi. Evrim Eylem Akpınar 1 , Ahmet Haliloğlu 2 ,Esra Büyük 1 , Salih Boğa 2 ,Meral Gülhan 1 1 Ufuk Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. ANKARA 2 Ufuk Üniversitesi, Üroloji A.D., ANKARA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Evrim Eylem Akpınar 1 , Ahmet Haliloğlu 2 ,Esra Büyük 1 , Salih Boğa 2 ,Meral Gülhan 1' - blaise


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
koah l hastalarda metabolik sendrom varl n n ve hipoksemi derecesinin erektil fonksiyona etkisi

KOAH’lı Hastalarda Metabolik Sendrom Varlığının ve Hipoksemi Derecesinin Erektil Fonksiyona Etkisi

Evrim Eylem Akpınar1, Ahmet Haliloğlu2,Esra Büyük1, Salih Boğa2,Meral Gülhan1

1Ufuk Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. ANKARA

2Ufuk Üniversitesi, Üroloji A.D., ANKARA

giri ama
Giriş-Amaç
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) görülme sıklığı gittikçe artan , önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir.
 • Solunumsal semptomların yanı sıra, hastalığın sistemik etkileri nedeniyle yaşam kalitesi ve fonksiyonel kapasite değişen derecelerde etkilenmektedir.
slide4

Sistemik inflamasyonun bir sonucu olarak, metabolik sendrom prevelansının KOAH’lı hastalarda daha yüksek olduğu gösterilmiştir.¹

 • Bu çalışmada, KOAH’lı hastalarda metabolik sendrom varlığının, erektil disfonksiyonun (ED) sıklığına ve ağırlığına etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

¹Lam KB,Eur Respir J 2010;35(2):317-23.

metod
Metod:
 • Çalışmaya orta-ağır, stabil KOAH’lı 29 erkek hasta alındı.
 • KOAH ağırlığı Global Initiative for Obstructive Lung Disease (GOLD) kiterlerine göre,
 • Metabolik sendrom (MS) tanısı ise The National Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel (ATP) III kriterlerine göre belirlendi.
d lama kriterleri
Dışlama kriterleri
 • Kronik nörolojik hastalık
 • Cerrahi travma (örn:prostat op)
 • Üriner sistem hastalığı
 • Psikiyatrik hastalık
 • Hormonal bozukluklar (örn:Prolaktinoma)
slide8

Arter kan gazı analizi yapıldı.

 • Ürogenital muayene ve serum seks hormonlarının ölçümü
 • International Index of Erectile Function (IIEF) anketi uygulanarak ED varlığı ve ağırlığı değerlendirildi.
sonu lar
Sonuçlar:

Hastaların yaş ortalaması 69±9,84 yıl idi.

On iki hastada (%41,4) MS vardı.

Hastaların tamamında (%100) değişen derecelerde ED saptandı

Ağır: n=14 (%48.3)

Orta: n=6 (%20.7)

Hafif/orta:n=5 (%17.2)

Hafif: n=4 (%13.8)

tart ma
Tartışma
 • Erektil disfonksiyon dünya çapında erkekleri etkileyen

ciddi bir problemdir.

 • ED prevelansı 60-70 yaş arasında %20-40 iken 70 yaşın üzerinde %50-75’e varan sonuçlar ortaya çıkmıştır.
 • Türkiye’de 40-70 arası orta-şidetli ED %36, hafif eklendiğinde %69. ²

²Anafarta K, Bedük Y, Arıkan M. Temel Üroloji.Akkuş E ; Erkek cinsel işlev bozuklukları, epidemiyoloji,fizyopatoloji ve tanı (içinde). Ankara: Öncü basımevi, 1017-1022, 2007.

slide16
KOAH’ın sistemik etkileri hastaların yaşam kalitesini etkilemekte, morbidite ve mortaliteyi arttırmaktadır.
 • KOAH’lı hastalarda sistemik inflamasyonun önemli bir belirleyicisi olan metabolik sendrom (MS) prevelansının genel popülasyona göre arttığı daha önce gösterilmiştir.1
 • ED, KOAH’ın ekstrapulmoner belirtilerinden biridir ve KOAH ağırlığı arttıkça insidansı artmaktadır.3

¹Lam KB, Eur Respir J 2010;35(2):317-23.

3 Jiang R.Zhonghua Nan Ke Xue 2009;15(119:963-6.

slide17
Karadağ ve ark. orta-ağır, stabil KOAH’lı bir grup hastanın %87’sinde ED saptamış (Orta-ağır derecede ED: %57 ).
 • Orta-ağır ED olanlarda TNF-α konsantrasyonu hafif-orta ED olanlardan daha yüksek bulunmuş.3
 • Stabil KOAH’lı hasta grubunun tamamında ( %100) değişen derecelerde ED saptandı (Orta-ağır ED: %69)
 • MS sıklığı, orta-ağır ED olan hastalarda, hafif/orta-hafif ED olanlara göre anlamlı derecede yüksekti.

³Karadag F, et al.Respirology 2007;12:248-253.

slide18
Köseoğlu ve ark. tüm evrelerden hasta içeren stabil KOAH’lı bir grup hastada %75.5 oranında ED saptamış. (%28.3 ağır, %11.3 orta, %15.1 hafif-orta, %20.8 hafif)4
 • Ağır: %48.3
 • Orta: %20.7
 • Hafif/orta:%17.2
 • Hafif: %13.8

4Köseoğlu N, et al. J Urol 2005;174(1):249-52.

slide19
KOAH’da ED sıklığının mekanizması tam olarak bilinmemektedir.
 • Hipoksi ED patofizyolojisinde rol oynayabilir.5
 • Overlap sendromlu hastalarda CPAP tedavisi ile ED’de izlenen düzelmenin gece ölçülen O2 satürasyonundan bağımsız olduğu görülmüş.6

5 Verratti V, et al.Sleep Breath 2009;13(1):3-10.

6Perimenis P, et al. Respiratory Medicine 2007;101:210-216.

slide20
Bu çalışmanın sonucuna göre hipoksemi derinleştikçe ED ağırlığında anlamlı artış izlenmedi.
 • Orta-ağır ED olanlarda TNF-α konsantrasyonunun daha yüksek bulunması3 ve çalışmamızda MS sıklığının bu hastalarda daha yüksek bulunması KOAH’daki sistemik inflamasyonun ED gelişimine yol açtığını düşündürebilir.

³Karadag F, et al.Respirology 2007;12:248-253.

slide21
Sonuç:
 • KOAH’lı hastalarda ED sıklığı artmıştır.
 • Metabolik sendromun eşlik ettiği hastalarda daha ağır ED görülmektedir.
 • Hipokseminin derecesi ED ağırlığını etkilemiyor gibi görünmektedir.
 • KOAH’lı erkek hastalarda yaşam kalitesini arttırmak için ED varlığı araştırılmalıdır.
 • KOAH’da gelişen ED mekanizmalarıyla ilgili ileri araştırmalara gerek vardır.
ad