protin dorov imunita
Download
Skip this Video
Download Presentation
PROTINÁDOROVÁ IMUNITA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

PROTINÁDOROVÁ IMUNITA - PowerPoint PPT Presentation


 • 317 Views
 • Uploaded on

PROTINÁDOROVÁ IMUNITA. Úvod Vliv infekce na nádorové bujení Nádorové antigeny Mechanismy protinádorové imunity Mechanismy odolnosti nádorů Terapie nádorů. ÚVOD. Třetí nejčastější příčina smrti Příčina: Vyšší věk Změněné potravní zvyklosti Expozice fyzikálním a chemickým faktorům

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PROTINÁDOROVÁ IMUNITA' - bjorn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Úvod
 • Vliv infekce na nádorové bujení
 • Nádorové antigeny
 • Mechanismy protinádorové imunity
 • Mechanismy odolnosti nádorů
 • Terapie nádorů
slide3
ÚVOD
 • Třetí nejčastější příčina smrti
 • Příčina:
  • Vyšší věk
  • Změněné potravní zvyklosti
  • Expozice fyzikálním a chemickým faktorům
 • Důsledek – toxický účinek na DNA člověka
  • Mutace DNA
  • Poškození enzymů, které zpracovávají informace z DNA
slide4
Poškození DNA
  • Exogenní faktory
   • Ionizující záření
   • UV světlo
   • Chemické sloučeniny: cigaretový kouř, potraviny, pracovní prostředí
   • Infekce
  • Endogenní faktory
   • Vrozené genetické poruchy
   • Kyslíkové radikály
slide5
Důsledek poškození DNA – zlomy, inzerce, delece, mutace…mění smysl kodónů
 • Opravné machanismy DNA – žádný není universální…vznik geneticky podmíněných nádorů
 • Charakteristika nádorové buňky
  • Ztráta schopnosti apoptózy
  • Schopnost nekonečného dělení
  • Schopnost invadovat
slide6
V genomu normální buňky – protoonkogeny
  • Bílkoviny pro přenos signálů z povrchu buňky do jádra a cytoplazmy – ragulace růstu a diferenciace buňky
 • Mohou se změnit na - abnormální onkogeny
  • Jejich produkty se podílejí na maligní transformaci buňky
slide7
Přeměna protoonkogenů na onkogeny = první nutná podmínka pro maligní transformaci buňky
  • Inzerce retrovirů
  • Mutace protoonkogenů
  • Amplifikace protoonkogenů
  • Translokace protoonkogenů
slide8
Druhá podmínka pro maligní transformacibuňky – porucha v tumorsuprimujících genech = antionkogeny
  • Jsou blokovány, inaktivovány, dysfunkční
  • Příklad: gen pro protein p53 – stimuluje apoptózu buněk s příliš poškozeným genomem; jeho funkci negativně ovlivňuje EBV
vliv infekce na n dorov bujen
VLIV INFEKCE NA NÁDOROVÉ BUJENÍ
 • Druhá nejčastější příčina (po kouření), 15% všech případů
 • Působení infekce
  • Přímá maligní transformace buňky
  • Chronická zánětlivá reakce
   • kyslíkové radikály
   • Proliferační aktivita buněk – nedostatek času na opravu DNA
  • Imunosupresivní účinky
 • Jednoznačný průkaz…infekce => maligní transformace je obtížný
slide10
VIROVÉ INFEKCE
  • EBV : lymfomy, Hodgkinova choroba, nasoferynfeální karcinom, Burkittův lymfom
  • HHV-8 : Kaposhiho sarkom, B-NHL
  • Papilomaviry : karcinom děložního čípku, účast genů E6 a E7…rozklad p53
  • Virus hepatitidy B : hepatocelulární karcinom
  • Retroviry
   • HTLV-1 (Human Thymus-derived-cell Leukemia Virus) :T-leukemie
   • HIV-1
slide11
BAKTERIÁLNÍ INFEKCE
  • Helicobacter pylori : chronická gastritida – zánětlivá reakce – aktivita NEU – poškození genomu epitelových buněk žaludku - adenokarcinom
n dorov antigeny
NÁDOROVÉ ANTIGENY
 • Předpoklad pro rozpoznání nádorové buňky imunitním systémem
 • Dvě kategorie nádorových Ag
  • Ag specifické pro nádory (Tumor Specific Ag, TSA)
  • Ag asociované s nádory (Tumor Associated Ag, TAA)
slide13
Ag specifické pro nádory (TSA)
  • Na membránách normálních buněk se nevyskytují, mohou vznikat abnormálním štěpením normálních proteinů
  • Komplex HLA+abnormální fragment proteinubuňky
   • Nádory vyvolané chemikáliemi
   • Filadelfský chromosom- translokace 9.-22. chr…protein Bcr-Abl
  • Komplex HLA+fragment onkogenního viru
  • Abnormální glykoproteiny – sializace
  • TCR, BCR
slide14
Ag asociované s nádory (TAA)
  • Vyskytují se i na normálních buňkách – různá síla exprese, různé časové období
  • Diagnostické znaky – markery
  • Onkofetální Ag – normálně na embryonálních buňkách, abnormálně na nádorech GIT
   • α- fetoprotein (AFP) : karcinom jater
   • Karcinoembryonální Ag (CEA) : karcinom tlustého střeva
  • Melanomové Ag : MAGE-1, Melan-A
  • Ag HER2/neu : receptor pro růstový hormon na epiteliích
  • EPCAM : na metastázách
  • Ag leukemických buněk : CALLA (Common Acute Lymfoblastoid Leukemia Ag) = CD10, pre-B-ly
mechanismy protin dorov imunity
MECHANISMY PROTINÁDOROVÉ IMUNITY
 • Imunitní reakce – poslední bariéra
 • Genetická porucha – opravné mechanismy
 • Vyšší věk – akumulace genetických chyb
 • Maligní buňka odvozena od normální – nastavena imunologická toleranace
 • Imunitní dozor – hypotéza: nádory vznikají z malého počtu buněk, které unikly imunitnímu dozoru a nebyly odstraněny T-ly (tzn. Ag specifickou imunitní raekcí)
 • NESPRÁVNÁ: lidé s poruchou funkce T-ly jsou stejně často postiženi nádorem, jako lidé bez poruchy T-ly
slide16
Současná představa: za únik nádoru z imunitního dozoru je zodpovědná porucha v prezentaci nádorových Ag na dendritických buňkách T-lymfocytům (tzn. Ag nespecifickouimunitní reakcí)
 • K účinné prezentaci Ag je třeba, aby DC byla aktivována
  • Nádorová tkáň – hypoxie – nekróza – zánět - aktivace
  • Abnormální Ag rozpoznávány jako „nebezpečné vzory“ – zánět –aktivace
 • Cooley : těžká bakteriální infekce vedla k remisi nádorového onemocnění
 • (devitalizace)
slide17
Další složky nespecifické imunitní odpovědi
  • NK buňky : cytolýza po převládnutí aktivačních signálů
   • Chybění molekul HLA I.tř.
  • Interferonový systém : antiproliferativní, cytotoxický vliv na nádorové buňky
   • INFγ – vyzrávání DC
mecanismy odolnosti n dor v i imunitn mu syst mu
MECANISMY ODOLNOSTI NÁDORŮ VŮČI IMUNITNÍMU SYSTÉMU
 • Často analogické jako únikové mechanismy mikroorganismů
  • Ztráta nádorových Ag
  • Nízká exprese nádorových Ag
  • Zamaskování nádorových Ag
  • Nádorové buňky nejsou profesionální APC – nemají CD80, CD86 – navozují útlum Tc, Th1
  • Protinádorové Ab podporují růst nádoru
  • Produkce faktorů, které inaktivují T-ly a DC
  • Nádorové buňky expromují FasL – indukce apoptózy protinádorových T-ly
terapie n dor
TERAPIE NÁDORŮ
 • Základ: chirurgické odstranění, chemoterapie, radioterapie
 • Imunoterapie
  • Indukce protinádorové imunity
  • Cílené směřování léčiva
  • Odstranění minimální reziduální choroby
slide20
Imunoterapie pomocí protilátek – Ab slouží jako nosič léčiva, nebo se využívá jejich fyziologických funkcí (opsonizace, indukce ADCC, aktivace komplementu)
  • Monoklonální Ab proti nádorovým Ag : monoAb proti nádorovému Ag+toxin…do místa nádoru; komplikace-poškozovány zdravé buňky; Hercepin, Rituximab(anti-CD20)
  • Bispecifické Ab -dvě vazebná místa: proti nádorovému Ag + proti CD2, CD3, CD16
  • Čištění buněk KD pro autologní transplantaci
slide21
Imunoterapie založená na buněčných mechanismech – slouží k aktivaci buněk imunitního systému
  • Nespecifická stimulace zánětu – mykobakteriální vakcina
  • Stimulace buněk LAK a TIL
   • LAK(Lymfokine Activated Killers): stimulace T-ly a NK působením IL-12, někdy potlačí růst nádoru
   • TIL(Tumor Infiltrating Lymphocytes)- ly z nádoru + cytokiny, účinější než LAK
slide22
Zlepšení Ag prezentující funkce nádorových buněk – in vitro úprava genomu tak, aby exprimovaly kostimulační molekuly + cytostatika…návrat pacientovi
 • Nádorové vakciny – stimulace Tc nebo Th1 působením TAA…autoimunita
 • Imunoterapie dendritickými buňkami – z PK monocyty + IL-4….DC + nádorové Ag…návrat pacientovi
n dorov kmenov bu ky
Nádorové „kmenové buňky“
 • Původní model vzniku nádoru – akumulace mutací v jedné buňce – maligní transformace – nádorové buňky
  • klon buňky původní
  • všechny by měly být schopny vyvolat nádor
 • Experimentální model – pouze některé buňky vyvolají leukemii, většina buněk po několika děleních hyne
slide24
„nádorové kmenové buňky“
  • Zdroj nepřetržitě vznikajících buněk nádoru
  • Většinou v klidovém stavu – odolnější k léčbě
  • Lépe opravují DNA
  • Dávají vznik agresivnější formě nádoru, která se objevuje po prvotním vyléčení
  • Specifické povrchové molekuly:
   • CD133 – tvorba panožek
   • Receptory pro chemokiny
   • CD44 – prostup do zdravých tkání

____________________________________________________

Hermann (2007) – odstranění kmenových buněk rakoviny slinivky

břišní – potlačení tvorby metastáz