Mchan npoje
Download
1 / 12

Míchané nápoje - PowerPoint PPT Presentation


  • 119 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Míchané nápoje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Míchané nápoje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M chan n poje

Mchan npoje

Mchn npoj m sv koeny ve starovku. Msila se vna s rznmi psadami, mchaly se vy plod, do nich se pidvalo koen. Mchan npoje z lihovin pochzej pravdpodobn z Ameriky koncem 16. stolet. Tady t vznikl pro tyto npoje nzev COCKTAIL, esky v pekladu kohout ocas. Pvod nzvu meme hledat v kohoutch zpasech, tehdy v Americe velice oblbench. Aby kohouti dostali sprvnou bojovnou nladu, pimchval se jm do krmen alkohol.

Bojovn naladn kohouti pak vysoko a hrd zdvihali sv ocasy. Kdy si pak "drsn" muov Ameriky zaali mchat npoje, aby se jako kohouti rozohnili, vil se pojem cocktail i pro tyto npoje. Smyslem ppravy mchanch npoj dnes nen podncen bojov nlady, ale dosaen dokonal harmonie zrakov, vonn a chuov, kter lidskm smyslm pinese co nejvt poitek.

Bc. Daniel Vanura


M chan n poje

Toho lze doclit mchnm nejen alkoholickch npoj, ale i ovocnch v, sirup, mlka apod. s celou adou psad. Variabilita mchanch npoj umouje jejich tvrci dt do ppravy kus vlastnho tvrho umu, ovlivnit vslednou chu npoje, i kdy ho pipravuje podle znm receptury.


M chan n poje

Npoje jsou tekutiny, kter pijeme, abychom udreli nebo doplnili odpovdajc stav vody v naem organismu. Lidsk tlo vylou denn prmrn 2,5-3 litry vody plcemi, potem a zejmna ledvinami. Ji pi pomrn malm bytku vody z tla vznik pocit zn. Ztrtou tekutin doplujeme jednak potravinami a pokrmy, kter vdy obsahuj vt i men mnostv vody, jednak npoji. Vychzme-li z ve uveden definice npoj, meme ci, e jedinm fyziologickm npojem je voda. Voda tak jedinm, kter skuten ti ze. lovk vak hled v npoji jet nco vc ne pouh prostedek proti zni. Prv tak jako v jdle, i v npoji hled urit poitek, zkrlen a zpjemnn ivota.

NPOJE ROZDLUJEME DO PTI SKUPIN: pitn voda a minerln vody

aromatick a drdiv odvary (kva, aj, okolda..)

ovocn vy (ist ovocn vy, obohacen cukrem..)

npoje kvaen (vno, pivo, medovina..)

lihoviny (npoje zskan destilac - brendy whisky, gin, vodka atd.)

Mchan npoje s vym obsahem alkoholu pat rovn do tto skupiny.


M chan n poje

Kompozin monosti mchn npoj jsou tm nevyerpateln. Pestoe fantazie hraje podstatnou roli, musme si uvdomit, e jako ve vem, i zde plat urit pevn d.Dobe mchan npoj m mt tyto znaky.1. harmonick ladn barev2. dobe vyvenou chu3. m psobit osviv a povzbudivHarmonie chuti je zvisl na zkuenosti, znalosti technologie a na smyslu pro chu a vni. Dnes mme tak bohat vbr surovn a psad, e zamlenho vsledku meme velice snadno doshnout. Vdy vak bychom mli dodrovat sprvn pomr jednotlivch psad. Jedin tak bude mchan npoj sprvn chutnat a uchov si svj charakteristick rz.


M chan n poje

Postup pi mchn nevyerpateln. Pestoe fantazie hraje podstatnou roli, musme si uvdomit, e jako ve vem, i zde plat urit pevn d.

1. Vbr npoje

2. Pprava sklaV tto fzi si vyberte sklenku ve kter budete npoj servrovat. Samozejm zkontrolujte tak istotu sklenky.

3. PedchlazenPedchladit si muste nejen ejkr i mchac sklenici, ale tak sklenku, kterou jste si ji vybrali a ve kter budete npoj servrovat. Do ejkru i mchac sklenice vlote kostky ledu. Npojov sklo mete pedchladit dvma zpsoby: sklenici postavte do mrazku do t doby, ne se pothne tenkou ledovou vrstvou, nebo ji ochlate kostkami ledu.


M chan n poje

4. Dekorace nevyerpateln. Pestoe fantazie hraje podstatnou roli, musme si uvdomit, e jako ve vem, i zde plat urit pevn d.Pipravte si dekoraci, kterou zkrlte svj drink. Pi zdoben npoj nechte pln rozvinout svoji fantazii a kreativitu. Existuje jen mlo npoj, u nich je ozdoba zbyten. Existuj vak tak npoje, u kterch je ji urit dekorace pevn dan (nap. oliva u Martiny Dry atd.). U exotickch a tropickch npoj, pedevm u "fancy drink" se dn meze pi zdoben nekladou.

5. ZcezenLed, kter byl vloen na pedchlazen do ejkru i do mchac sklenice postupn taje. Proto je poteba pomoc straineru z nin, kter budeme pouvat scedit pebytenou vodu, kter vznik z tajcho ledu. Ne budete dle pokraovat, tak ejkr i mchac sklenici nejprve zbavte pebyten vody. Tot plat i u pedchlazenho skla. (pokud jste jej pedchlazovali druhm zpsobem, tedy kostkami ledu, je nutno sklenku tak zbavit pomoc straineru pebyten vody z tajcho ledu.)


M chan n poje

6. Dvkovn surovin dle receptury nevyerpateln. Pestoe fantazie hraje podstatnou roli, musme si uvdomit, e jako ve vem, i zde plat urit pevn d.Dodrujte pedepsan mnostv udvan v receptu. Obzvlt to plat u hokch surovin a sirup. I nepatrn zven jejich obsahu me zcela pozmnit chu vslednho npoje.

7. Mchn - mchac sklenice, ejkr, mixr, servrovac sklenka "stright way"

8. Dvkovn npoje do npojovho skla

9. Ozdoben npojeDekoraci mte ji pedpipravenou, take nyn sta npoj pouze ozdobit.

10. Servrovn npoje


M chan n poje

Npojov sklo nevyerpateln. Pestoe fantazie hraje podstatnou roli, musme si uvdomit, e jako ve vem, i zde plat urit pevn d.

Koktejlov sklenka

"Koktejlka" m kalichovit tvar - ikm stny kalku. Mla by mt dostaten dlouho nohu. (ta zaruuje, e ruka by mla mt dostatek prostoru, aby se nedotkala sklenky v mst, kde je npoj).

Velk koktejlka je vhodn na krmy, klasick koktejly a npoje se umivm vnem.

Mal koktejlka se pouv na such aperitivy a koktejly a vysokoprocentn digestiva.

Tumbler

"Tumbler" je zk sklenice bez noky s velmi silnm dnem. Existuje nkolik rznch velikost.

Mal tumblery jsou o obsahu cca 16 cl a pouvaj se napklad na "sours", "studen toddies", ovocn a zeleninov vy.

Stedn velk tumblery maj obsah 20 cl a podvaj se v nich napklad "egg-nogy" a "fizzy" a koktejly rodiny Collins.

Velk tumblery se odborn nazvaj highball glass. Jejich obsah je 25-30 cl. Pouvaj se pro servis tzv. long drink (dlouhch npoj). Napklad "highbally", saury, coolery, limondy atd.


M chan n poje

Old fashioned sklenka nevyerpateln. Pestoe fantazie hraje podstatnou roli, musme si uvdomit, e jako ve vem, i zde plat urit pevn d."Old fashioned" tento typ sklenice je vlastn ni a ir tumbler. Tyto sklenky jsou vhodn pro servrovn lihovin s ledem, krtk npoje podvan jako "on the rocks" co znamen ist s kostkami ledu.

Sklenka pro ppravu exotick drink

Pia - tato sklenka je vhodn nap. na rzn colady.

Zombie - squall - tento druh sklenek se nejastji pouv pi pprav exotick, tropickch drink.

Sklenka na pune a bowli

Sklenky na bowle jsou nzk, v horn sti hodn oteven. Maj ouko.


M chan n poje

Dlen mench npoj nevyerpateln. Pestoe fantazie hraje podstatnou roli, musme si uvdomit, e jako ve vem, i zde plat urit pevn d.

Dlen npoj podle obsahu alkoholu

- alkoholick

- nealkoholick (soft drinks)

Dlen npoj podle pozice vi menu

- ped jdlem (before dinner drinks a pre dinner drinks) *aperitivy

- po jdle (after dinner drinks) *digestivy

Dlen npoj podle porce

- krtk (short drinks) - obsah 10 cl

- stedn (medium drinks) - obsah do 20 cl

- dlouh (long drinks) - obsah 20 - 30 cl

Dlen npoj podle obsahu cukru

- such (dry)

- polosuch (medium dry)

- sladk (sweet)

Dlen npoj podle teploty

- studen

- tepl (hot drinks)


M chan n poje

3x klasika a rum, kter nen rumem nevyerpateln. Pestoe fantazie hraje podstatnou roli, musme si uvdomit, e jako ve vem, i zde plat urit pevn d.

Pod pojmem rum se vtin vybav tzv. tuzemsk rum, ili alternativa za tradin rum zskvan z vybran rumov ttiny. N tuzemsk rum sice nese na etiket obrzek plachetnice evokujc vzdlen Karibik jako oblast, ze kter se rum do Evropy zaal dovet, ale jinak s rumem nem nic spolenho. Vyrb se z brambor a koncem devatenctho stolet byl nhrakou za nedostupn a drah rum z Karibiku. Po vstupu R do EU se tak z nzvu tuzemsk rum muselo vypustit ono slovo rum, nebo bylo zavdjc. Mezi neznmj a populrn znaky rumu pat jist kubnsk Havana Club. Tento rum se t oblib tak u barman pro svou vysokou kvalitu. Zraje v dubovch sudech minimln 18 msc. Nejstar a ji skuten tmav rumy pak zraj a sedm let. Do koktejl se dv nejastji rum bl, tedy zhruba jeden a pl roku star.


M chan n poje

Pina colada nevyerpateln. Pestoe fantazie hraje podstatnou roli, musme si uvdomit, e jako ve vem, i zde plat urit pevn d.

6cl Havana Club2cl kokosovho sirupu 4cl smetany 10cl ananasovho dusu

Cuba libre!

4cl Havana Club bl nebo tlet rum nazltl barvy Havana Club Anejo Especial15 cl coly a zstik limetovm sirupem

Daiquri (budeme potebovat shaker)

5cl Havana Club 2cl limetov vy 1cl cukrovho sirupu


ad
  • Login