Kari imlarin ayri tirilmasi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI PowerPoint PPT Presentation


  • 388 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI. Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir. KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI.

Download Presentation

KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kari imlarin ayri tirilmasi

KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI

Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri

değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya

getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım

denir.


Kari imlarin ayri tirilmasi1

KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI

1. Elektriklenme ile Ayrıştırma2. Mıknatıs ile Ayrıştırma3. Öz kütle Farkı ile Ayrıştırma4. Çözünürlük Farkı ile Ayrıştırma5.Eleme

6.Süzme


Elektr klenme le ayri tirma

ELEKTRİKLENME İLE AYRIŞTIRMA

Hepimiz bazı maddelerin sürtünme ile elektriklendiğini biliriz. Yün kazağımıza sürttüğümüz. Ya da saçımızı taradığımız tarağın, küçük kağıt parçalarını kendisine çektiğini görmüşüzdür. Yün kazağımızı üzerimizden çıkardığımız zaman saçımız ve üzerimize giydiğimiz veya üzerimizde bulunan kazağımız arasında bazı elektriklenmelerin olduğunu fark etmişizdir.


Elektr klenme le ayri tirma1

ELEKTRİKLENME İLE AYRIŞTIRMA

Hepimiz bazı maddelerin sürtünme ile elektriklendiğini biliriz. Yün kazağımıza sürttüğümüz. Ya da saçımızı taradığımız tarağın, küçük kağıt parçalarını kendisine çektiğini görmüşüzdür. Yün kazağımızı üzerimizden çıkardığımız zaman saçımız ve üzerimize giydiğimiz veya üzerimizde bulunan kazağımız arasında bazı elektriklenmelerin olduğunu fark etmişizdir.


Elektr klenme le ayr st rma

ELEKTRİKLENME İLE AYRİSTİRMA

Bütün bu olayların nedeni, sürtünmeyle oluşan

bazı elektrik yükleridir. Acaba bu tür elektrik

yüklerinin yardımıyla bazı maddeleri

bileşenlerine ayırmak mümkün olabilir mi?

Olabilirse nasıl mümkün olabilir?


Elektr klenme le ayr st rma1

ELEKTRİKLENME İLE AYRİSTİRMA

Örneğin; okullarda bu elektriklenme ile ayırma yöntemi

ile bir çok deney yapılamaktadır ve elektriklenme ile

ayırmayı kanıtlanmaktadır. Bu okullarda yapılan

deneylerin en basit örneğini bir plastik tarağın küçük

kağıt parçalarını çektiği görülmektedir. Ve bu yapılan

deneyler sonucu Elektriklenme ile ayırma tekniği

kabullenmiş oluruz.


Miknatis le ayri tirma

MIKNATIS İLE AYRIŞTIRMA

Demir gibi mıknatısın çektiği maddelerle

karışmış başka maddeleri ayırmada mıknatıs

kullanılır.örneğin; Çöplerden demir türü maddeler

mıknatısla ayrılır. Demir tozuyla karışmış toz

şeker karışımını mıknatısla ayırabiliriz.


Zk tle farkiyla ayirma

ÖZKÜTLE FARKIYLA AYIRMA

Farklı iki katı maddeden oluşan bir karışımı

ayırmak için, bu karışımın üzerine bileşenlerle

etkileşmeyen ve yoğunluğu bileşenlerin

yoğunluk değerleri arasında olan bir sıvı eklenir

Yoğunlukları farklı ve birbiri içinde çözünmeyen

sıvı-sıvı karışımlarının ayrılmasında ayırma hunisi

kullanılır.


Kari imlarin ayri tirilmasi

ÖZKÜTLE FARKIYLA AYIRMA

Yoğunluk farkından yararlanılarak ayırma

Yöntemleri;

ÇÖKTÜRME

AKTARMA

YÜZDÜRME


Kt rme

ÇÖKTÜRME

İki çözelti birbirine karıştırıldığında çözeltideki iyonların

birbirleriyle tepkime vererek suda çözünmeyen katı

oluşturmasına çökme, oluşan katıya çökelek, yapılan

işleme ise çöktürme denir.

Suyun arıtılmasında, içme suyundan demirin

uzaklaştırılmasında, atık sulardan fosfatların

uzaklaştırılmasında kullanılır.


Kt rme1

ÇÖKTÜRME

Laboratuarda çöktürme işlemi büyük

taneciklerle çalışılıyorsa bir beherglas içerisinde,

küçük taneciklerle çalışılıyorsa bir santrifüj

tüpünde yapılır.


Aktarma

AKTARMA

Çöktürme işleminde oluşan çökeleğin tamamen

dibe çökmesi beklenir. Üstte kalan sıvının

bulandırılmadan dikkatlice başka bir kaba

ayrılmasıdır.

Bu işlemde çökeleğin ağır, iri taneli ve kristal yapıda

olması gerekir.

Altının saflaştırılmasında, zeytinyağının posasının

ayrılmasında kullanılır.


Y zd rme

YÜZDÜRME

Sudan hafif, askıda olan katı taneciklerinin su yüzeyine

yükseltilerek uzaklaştırılmasıdır.


Z n rl k farkiyla ayri tirma

ÇÖZÜNÜRLÜK FARKIYLA AYRIŞTIRMA

Kristallendirme : Sıcaklığın düşmesiyle çözünürlüğü

azalan maddenin düzgün geometrik şekilli katı parçalar

halinde çöktürülmesine kristallendirme denir.

İki veya daha çok maddenin(KNO3 – CeSO4 , tuz-şeker)

çözünürlük farkıyla ayrılmasına Ayrımsal Kristallendirme

denir.


Damitma

DAMITMA

Bir katının çözünmesiyle oluşan homojen

karışımlarından sadece katı bileşeni elde etmek

istiyorsak buharlaştırma işlemi, her iki bileşeni

elde etmek istiyorsak basit

Damıtma yapılır.


Ayrimsal damitma

AYRIMSAL DAMITMA

Kaynama noktaları birbirine yakın homojen sıvı

sıvı karışımlarının bileşenlerine daha saf olarak

ayrılması için kullanılır.

Alkol-su karışımının ayrılmasında kullanılır.

Petrolün rafinelerde çeşitli ürünlerin

ayrılmasında kullanılır.


S zme

SÜZME

Katı taneciklerle karışmış sıvı maddeler süzme

yöntemiyle birbirinden ayrılır. Yıkanmış pirinci

haşlanmış makarnayı içinden yaprak tanecikleri

olan çayı süzdürme yöntemiyle birbirinden

ayırabiliriz. Ayrıca içme ve kullanma sularındaki

katı taneciklerde süzülerek temizlenir.


Eleme

ELEME

Değişik irilikteki katı taneciklerden oluşan

karışımları birbirinden ayırmak için eleme

yöntemi kullanılır. Çakıl-kum, kepek-un, kömür

kömür tozu bu yöntemle birbirlerinden ayrılır.


  • Login