prava pitn vody
Download
Skip this Video
Download Presentation
Úprava pitné vody

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Úprava pitné vody - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Úprava pitné vody. Zpracovala: Ing. Martina Hrabáková. VY_52_inovace_CH_8.52. video. http://www.youtube.com/watch?v=A1-DnJJyGsE 7min 44s. Pitná voda. zdravotně nezávadná voda nezpůsobuje onemocnění ani poruchy zdraví. Zdroje pitné vody. Podzemní – asi 45 % zdrojů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Úprava pitné vody' - bishop


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prava pitn vody

Úprava pitné vody

Zpracovala: Ing. Martina Hrabáková

video
video
 • http://www.youtube.com/watch?v=A1-DnJJyGsE
 • 7min 44s
pitn voda
Pitná voda
 • zdravotně nezávadná voda
 • nezpůsobuje onemocnění ani poruchy zdraví
zdroje pitn vody
Zdroje pitné vody
 • Podzemní – asi 45 % zdrojů
  • odstraňování oxidu uhličitého, železa a manganu
 • Povrchové – asi 55 % zdrojů
  • méně kvalitní a spolehlivá
  • kvalita se mění v závislosti na přírodních podmínkách- tání sněhu a po záplavách
  • znečištění tvoří organické látky, koloidní látky a suspendované látky (řasy), zákal, někdy železo a mangan
druhy vod podle p vodu i v skytu
Druhy vod podle původu či výskytu
 • Atmosférická voda - vzniká v ovzduší z vodních par
 • Vyskytuje se v kapalném nebo tuhém skupenství
 • Rozeznáváme srážky  : horizontální (mlha, rosa, déšť, vertikální (sníh, led)
druhy vod podle p vodu i v skytu1
Druhy vod podle původu či výskytu
 • Povrchová voda
 • Dělí se na vody mořské a kontinentální
 • Kontinentální se dělí - vody tekoucí (stružky, potoky, řeky) a vody stojaté (jezera, rybníky, přehradní nádrže).
 • Zdrojem kontinentálních povrchových vod jsou atmosférické nebo podzemní vody, které později vyvěrají na zemský povrch .
 • Podpovrchová voda - nachází se ve všech skupenstvích pod zemským povrchem
 • Jako voda půdní a podzemní
zne i t n pitn vody
Znečištění pitné vody
 • Může pocházet z nejrůznějších zdrojů
 • Nejvíce je to zemědělství, doprava, těžba, průmyslová výroba, těžba, služby, ale také přirozené zdroje
 • Na znečišťování se podílí lidská činnost, ale také přírodní pochody (sopečná činnost, sesuvy půdy, vyplavování toxických látek z podloží)
zne i t n organick mi l tkami
Znečištění organickými látkami
 • bílkoviny, sacharidy, tuky (fekální znečištění)
 • karcinogenní aromatické látky (průmysl)
 • průmyslové tuky a oleje
 • organická rozpouštědla (průmysl)
 • fenoly, tenzidy (čistící prostředky)
 • pesticidy (zemědělství)
 • ropné produkty
 • mikrobiální znečištění (patogenními zárodky)
 • přemnožení planktonu v důsledku zvýšeného obsahu živin - hlavně dusíku a fosforu (eutrofizace)
zne i t n anorganick mi l tkami
Znečištění anorganickými látkami
 • toxické látky (rtuť, kadmium)
 • anorganické průmyslové kaly
 • anorganické soli (zemědělství, chemie)
 • fosforečnany (prací prášky)
 • půdní a jílovité částice splavené do vody erozí
p ed prava pitn vody
Předúprava pitné vody
 • vodu připraví na čištění v úpravně
 • může probíhat přímo na místě vzniku znečištění
 • využívají se organismy spotřebovávající nadbytečné živiny ve vodě
 • dále jsou využívány denitrifikační bakterie, které zpracovávají dusičnany
prava vody
Úprava vody
 • Úprava vody probíhá v úpravnách pitné vody na principu mechanickém, biologickém, chemickém nebo fyzikálněchemickém.
 • Surová voda se upravuje v případě, že svojí kvalitou nevyhovuje požadavkům stanoveným vyhláškou pro pitnou vodu
postup pravy
Postup úpravy
 • Usazování v usazovacích nádržích
 • Odstraňuje z vody hrubší suspendované částice
 • Čiření
 • Po přidání chemikálií – koagulačních činidel (síran hlinitý, chlorid železitý, skalice zelená) probíhá vyvločkování (flokulace). Vločky mají záporný náboj a váží na sebe mikrobiologické látky. Tento krok zvětšuje velikost částic a umožňuje lepší filtraci.
 • Filtrace
postup pravy1
Postup úpravy
 • Pomalé flitry: obsahují vrstvu z říčního písku a křemeliny; na jejich povrchu se tvoří "filtrační pokožka" – která zvyšuje účinnost filtru.
 • Rychlé filtry: Filtrace probíhá pod tlakem, což zkracuje čas nutný k filtrování a umožňuje takto očistit daleko větší objem vody(méně účinná)
postup pravy2
Postup úpravy
 • Sorpce
 • odstranění přirozených organických látek (ropné látky, pesticidy, fenoly, chlorované uhlovodíky)
 • probíhá na aktivním uhlí
postup pravy3
Postup úpravy
 • Oxidace
 • k rozrušení organických látek oxidací, některých anorganických složek (NH4, NO2, Fe2+, Mn2+)
 • Dezinfekce
 • Chlorace- používá se chlór, chloramin B, chloran sodný nebo chloroxin
 • ničí baktérie, spóry a viry.
 • UV záření a ozonizace odstraňují zápach a na rozdíl od chlóru nemění chuť vody
postup pravy4
Postup úpravy
 • Provzdušňování (aerace)- k nasycení vody kyslíkem a odstraňování zapáchajících látek (amoniaku a sulfanu)
 • Odželezování a odmanganování - k odstranění železa a manganu s využitím provzdušňování, alkalizace, oxidace
mikrobiologick prava
Mikrobiologická úprava
 • slouží k odstraňování organických látek, živin a bakteriálního znečištění
skladov n upraven vody
Skladování upravené vody
 • Upravená voda vedena do zásobních vodojemů
i t n odpadn ch vod
Čištění odpadních vod
 • http://www.youtube.com/watch?v=duKHJC_0MqI&feature=relmfu
pou it zdroje
Použité zdroje
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%A1_voda
 • http://www.youtube.com/watch?v=A1-DnJJyGsE
 • http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.voda-pramenita.cz/userfiles/image/Informace/schema1f.jpg&imgrefurl=http://www.voda-pramenita.cz/informace&h=514&w=640&sz=72&tbnid=QUpivYo4rPcEOM:&tbnh=100&tbnw=124&zoom=1&usg=__htTPesUDqTUkSKWCDd0srdrrNi8=&docid=LBfpgImIA45OkM&sa=X&ei=KJGIUuqbDvH07Aa6_YDoDw&ved=0CEkQ9QEwAg&dur=706
 • http://voda-organismy.webnode.cz/druhy-vod/
 • http://www.wikiskripta.eu/index.php/Vod%C3%A1rensk%C3%A1_%C3%BAprava_pitn%C3%A9_vody
 • https://www.google.cz/search?q=d%C3%A9%C5%A1%C5%A5&client=firefox-a&hs=HcL&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=2paIUu_7IIfW7Qax64CICw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443
 • https://www.google.cz/search?q=podzemn%C3%AD+voda&client=firefox-a&hs=230&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lZiIUoiyL8W47AbO7oEQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443
 • https://www.google.cz/search?q=sope%C4%8Dn%C3%A1+%C4%8Dinnost&client=firefox-a&hs=hrL&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lpqIUrClJ-yw7AbHzID4Bg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443
pou it zdroje1
Použité zdroje
 • https://www.google.cz/search?q=ropa&client=firefox-a&hs=7F1&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=gpuIUqaDDuHE7Aaf1oGgAw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=44
 • https://www.google.cz/search?q=prac%C3%AD+pr%C3%A1%C5%A1ky&client=firefox-a&hs=Udg&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=KJyIUtGJD4Gp7Ab7tYDgBg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443
 • https://www.google.cz/search?q=denitrifika%C4%8Dn%C3%AD+bakterie&client=firefox-a&hs=gfM&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=saaIUrOHL8yd7Qa55YCACA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2FZpUpwAeu1W6M%3A%3BhLijFUMPAPVlVM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252F0%252F02%252FBacterial_morphology_diagram_cs_%282%29.svg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.biomach.cz%252Fmikrobiologie%252Fbakterie%3B825%3B762
 • https://www.google.cz/search?q=p%C3%ADskov%C3%BD+filtr&client=firefox-a&hs=BSh&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=b6iIUuuSONKQ7AbsroHYDw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443
 • https://www.google.cz/search?q=aktivn%C3%AD+uhl%C3%AD&client=firefox-a&hs=1Uh&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=H6mIUuqmGYfH7AaikICADg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443
pou it zdroje2
Použité zdroje
 • https://www.google.cz/search?q=m%C3%ADchadlo&client=firefox-a&hs=dtM&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=EqqIUpCZJM6I7Ab1s4HYDA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443
 • https://www.google.cz/search?q=vodojem&client=firefox-a&hs=mah&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=hKqIUuv5F66O7Abm3IBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443
 • http://www.youtube.com/watch?v=duKHJC_0MqI&feature=relmfu
 • https://www.google.cz/search?q=sklenice+vody&client=firefox-a&hs=ZI2&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=HquIUuK5GeXm7AaX1oC4Bw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443
ad