การเข้าถึงสวัสดิการสังคมของเกษตรกร - PowerPoint PPT Presentation

26 2554
Download
1 / 42

 • 150 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

โดย นายศิลปพร ชื่นสุรัตน์ เศรษฐกร ชำนาญการพิเศษ ส่วนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 26 สิงหาคม 2554. การเข้าถึงสวัสดิการสังคมของเกษตรกร. ความสำคัญของการศึกษา.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การเข้าถึงสวัสดิการสังคมของเกษตรกร

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


26 2554

26 2554


1701273

 • 3 .. 2546


1701273


1701273


1701273

1.

1.1

110 2553 (. ) (Systhematic Random Sampling )

1.2

2.


1701273


1701273


1701273


1701273


1701273

1-2

3-4

5-6

7-8

9


1701273


1701273


1701273


1701273


1701273

100%

1. 15 - ( )

2. - ( 200,000

1.

2.


1701273

100%

-

1.

2.

1.

2. 500


1701273

()

100%

3. 2,000

4.

5. 5,000

6. 500


1701273

100%


1701273

100%

48


1701273

100%


1701273

100%


1701273

100%


1701273

100%

. 4-01


1701273

100%


1701273

100%

1 1


1701273

100%

1 1


1701273

100%

5,000


1701273

100%


1701273

100%


1701273

100%


1701273

100%


1701273

100%

2,000


1701273

100%

2,000


1701273

100%

500


1701273

100%


1701273

100%


1701273

100%

5,000


1701273

()

 • 1. ( = 4.62)

  2. ( = 4.47)

  3. ( = 4.42)

  4. ( = 4.41)

  5. ( = 4.24)

  6. ( = 4.09)


1701273

()

 • 1. ( )

  2. 500

  1,000

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.


1701273

()

 • ()

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.


1701273

1.

2.

3.

4.

5.


1701273

42


 • Login