Voorstellen van en redeneren over kennis - PowerPoint PPT Presentation

Voorstellen van en redeneren over kennis
Download
1 / 19

 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Voorstellen van en redeneren over kennis. Redeneren. Verwerven. Voorstellen. Gebruiken. Vorig uur: Kennissystemen. Voorstellen. Nu. verwerft kennis van. Specialist (expert). Kennisingenieur. Kennisgebruiker. Vragen van de kennisingenieur (1). Woordenschat

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Voorstellen van en redeneren over kennis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Voorstellen van en redeneren over kennis

Voorstellen van en redeneren over kennis


Vorig uur kennissystemen

Redeneren

Verwerven

Voorstellen

Gebruiken

Vorig uur:Kennissystemen


Voorstellen van en redeneren over kennis

Voorstellen

Nu


Voorstellen van en redeneren over kennis

verwerft kennis van

Specialist (expert)

Kennisingenieur

Kennisgebruiker


Vragen van de kennisingenieur 1

Vragen van de kennisingenieur (1)

 • Woordenschat

  • Wat zijn de belangrijke objecten?

  • Wat zijn de typen van deze objecten?

  • Wat zijn de relaties tussen verschillende objecten?


Jan piet joris en corneel

Jan, Piet, Joris en Corneel

Al die willen te kap’ren varen moeten mannen met baarden zijn.Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben baarden,die hebben baarden. Jan, Piet, Joris en Corneel die hebben baarden, zij varen mee.   


Voorstellen van en redeneren over kennis

Vlugge Vraag

 • Wat zijn de belangrijke objecten in “Al die willen…”

  • Jan, Piet, Joris en Corneel

  • mannen met baarden

  • diegene die te kap’ren willen varen

  • geen enkele antwoord is juist


Mogelijke antwoorden

Objecten: Jan, Piet, Joris, Corneel

Types: man-met-een-baard, meevaarder

Relaties: geen

Objecten: Jan, Piet, Joris, Corneel

Types: man, baardeigenaar, meevaarder

Relaties: geen

Mogelijke antwoorden

 • Objecten: Jan, Piet, Joris, Corneel, baard

 • Types: man, meevaarder

 • Relaties: hebben


Vragen van de kennisingenieur 2

Vragen van de kennisingenieur (2)

 • Expliciete kennis

  • Basisfeiten over de individuele objecten

   • Jan, Piet, Joris en Corneel hebben baarden

  • Algemene feiten over meerdere objecten

   • Al die willen te kap’ren varen moeten mannen met baarden zijn.

 • Impliciete kennis

  • Jan, Piet, Joris en Corneel zijn mannen.


Voorstellen van en redeneren over kennis

Vlugge Vraag

 • “Juist vandaag valt de kieslijst voor Provinciale Staten in de bus. ‘Ik sta er niet op. Dat voelt toch wel vreemd’, zegt Martien van der Wielen.”

 • Welke van de volgende stellingen is juist?

 • “Martien van der Wielen staat niet op het lijst” is een algemene feit.

 • “Martien van der Wielen stond op het lijst in het verleden” is een impliciete kennis.


Taken van de kennisingenieur

Taken van de kennisingenieur

 • Kies een representatieformalisme

  • Wat verwachten we van een representatieformalisme?

 • Zet de kennis om in dit formalisme


Ondubbelzinnigheid

Ondubbelzinnigheid

 • Iedereen houdt van een dier

Iedereen van één dier of ieder van zijn/haar dier?

Nicolas Poussin

Onbekende schilder


Expressiviteit

Expressiviteit

 • Hoe spel je microtonale muziek (< ½ toon) op een klassiek piano?

½


Compositionaliteit

+

=

einde van verplicht fietspad

verplicht fietspad

einde van

+

=

parkeer-verbod

verboden stil te staan

einde van

Compositionaliteit

???


Leesbaarheid voor mens en machine

Leesbaarheid voor mens en machine


Voorstellen van en redeneren over kennis

Dus, …

 • Het representatieformalisme moet

  • ondubbelzinnig

  • expressief

  • compositioneel

  • leesbaar voor mens en machine


Kandidaten

Kandidaten


Kandidaten1

Kandidaten

Volgende

week meer!

 • Logica’s

  • eerste orde logica, prepositielogica, beschrijvende logica’s, versteklogica, modale logica, …

 • XML – RDF - …

  • XML, RDF, RDFS, OWL

 • nog veel meer…


Wat hebben we gezien

Wat hebben we gezien?

 • Objecten, types en relaties.

 • Kennis: impliciet en expliciet.

 • Wat verwachten we van een representatieformalisme?

  • ondubbelzinnigheid

  • expressiviteit

  • compositionaliteit

  • leesbaarheid voor mens en machine

½


 • Login