Publiczne gimnazjum im w jadwigi kr lowej w annopolu
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Publiczne Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Annopolu PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Publiczne Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Annopolu. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Publiczne Gimnazjum w Annopolu.

Download Presentation

Publiczne Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Annopolu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Publiczne gimnazjum im w jadwigi kr lowej w annopolu

Publiczne Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Annopolu

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej


Publiczne gimnazjum im w jadwigi kr lowej w annopolu

Publiczne Gimnazjum w Annopolu

Multimedialne Centrum Informacji w Publicznym Gimnazjum w Annopolu to pracownia wyposażona w 8 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne (skaner, kopiarka, drukarka)


Publiczne gimnazjum w annopolu

Publiczne Gimnazjum w Annopolu

Komputery posiadają system operacyjny Windows Vista Business.

Aby spełnić swoją rolę informacyjną, centrum posiada szybki, stały dostęp do Internetu z kontrolą zasobów, monitorowaną przez program Cenzor. Blokuje on niestosowne, bądź szkodliwe wychowawczo treści, umożliwiając jednocześnie swobodny dostęp do stron bezpiecznych.


Publiczne gimnazjum w annopolu1

Publiczne Gimnazjum w Annopolu

Bogato urządzone centrum multimedialne sprawia, że użytkownicy naszej biblioteki zdobywają umiejętności:


Publiczne gimnazjum im w jadwigi kr lowej w annopolu

 • Posługiwania się nowoczesnym multimedialnym zestawem komputerowym, połączonym do sieć

 • Szybkiego docierania

  do potrzebnych informacji

 • Korzystania z dostępnych programów edukacyjnych

 • Gromadzenia, selekcjonowania i przetwarzania informacji zgodnie z obowiązującymi normami etycznymi oraz poszanowaniem praw autorskich


Publiczne gimnazjum w annopolu2

Publiczne Gimnazjum w Annopolu

Zadaniem centrum jest m. in. pomoc uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły w zbieraniu i przetwarzaniu informacji, przygotowywaniu materiałów do zajęć, odrabianiu prac domowych, przygotowywaniu prac związanych z konkursami i pracą pozalekcyjną.


Publiczne gimnazjum w annopolu3

Publiczne Gimnazjum w Annopolu

Szkolne Centrum Informacji jest miejscem:

 • Pracy indywidualnej i grupowej uczniów oraz nauczycieli nad przygotowaniem materiałów związanych z zadaniami dydaktycznymi szkoły jak np. zadania domowe, referaty, prezentacje multimedialne, materiały i pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji, itp.

 • Korzystania z zasobów bibliotecznych


Publiczne gimnazjum im w jadwigi kr lowej w annopolu

 • Pozalekcyjnych zajęć indywidualnych i grupowych związanych z rozwijaniem zainteresowań (koła zainteresowań, np. Klub Przyjaciół Biblioteki, LOP)

 • Przygotowywania materiałów związanych z promocją szkoły – tworzenie prezentacji na stronę internetową szkoły,

  Dzień Otwarty Szkoły

 • Opracowywania materiałów do gazetki szkolnej „Carpe Diem”, ulotek i broszur na akcje, kiermasze książek, konkursy.


Publiczne gimnazjum im w jadwigi kr lowej w annopolu

 • Prowadzenia zajęć przez nauczycieli różnych przedmiotów: polonistów (projekcja filmów, w tym lektur), nauczycieli wychowania fizycznego (oglądanie filmów z zakresu promocji zdrowia), nauczycieli historii, geografii, świetlicy

 • Archiwizacji materiałów

  na nośnikach elektronicznych.


Publiczne gimnazjum w annopolu4

Publiczne Gimnazjum w Annopolu

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych

do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mogą też tworzyć własne dokumenty

i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych.


Publiczne gimnazjum w annopolu5

Publiczne Gimnazjum w Annopolu

W bibliotece w dużym stopniu wykorzystywany jest edytor tekstu Word, Publisher oraz program do tworzenia prezentacji multimedialnych PowerPoint. Prezentacje przygotowane przez uczniów to m. im. „Zdrowe odżywianie”, „ Szkolna Biblioteka”, „ Jadwiga Andegaweńska”, „ Profilaktyka chorób oczu”, „Internetowe Centrum Multimedialne”, „Kronika Klubu Przyjaciół Biblioteki”, „Miejski Zespół Szkół – Szkołą Promującą Zdrowie”


Publiczne gimnazjum w annopolu6

Publiczne Gimnazjum w Annopolu

W ICM młodzież naszego gimnazjum przygotowuje się do olimpiad (np. szkolna olimpiada wiedzy o AIDS), bierze udział w konkursach informatycznych, przygotowuje akcje (akcja w ośrodku zdrowia nt. szkodliwości palenia tytoniu), przedstawienia i imprezy.


Publiczne gimnazjum w annopolu7

Publiczne Gimnazjum w Annopolu

Uczniowie klas trzecich poszukują informacji nt. szkół średnich, pobierają i drukują potrzebne formularze.


Publiczne gimnazjum w annopolu8

Publiczne Gimnazjum w Annopolu

Szczegółowe zasady korzystania z Centrum przedstawia regulamin,

z którym każdy użytkownik musi się zapoznać.


Publiczne gimnazjum w annopolu9

Publiczne Gimnazjum w Annopolu

Koniec


 • Login