Vzd l vac oblast lov k a p roda vzd l vac obor chemie tematick okruh slou eniny
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Sloučeniny PowerPoint PPT Presentation


  • 59 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Sloučeniny Ročník: 8 Anotace: - prezentace je určena jako souhrné opakování - může být použita na začátku hodiny. VÍŠ O JAKÉ PRVKY NBO SLOUČENINYSE UKRÝVAJÍ V TĚCHTO OTÁZKÁCH?.

Download Presentation

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Sloučeniny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vzdlvac oblast:lovk a proda

Vzdlvac obor:Chemie

Tematick okruh:Sloueniny

Ronk:8

Anotace:- prezentace je urena

jako souhrn opakovn

- me bt pouita na zatku

hodiny


V O JAK PRVKY NBO SLOUENINYSE UKRVAJ V TCHTO OTZKCH?

Tento plyn je tiplavho zpachu. Ne neudrovanm zchodku ho meme ctit. Ale abychom ho jenom nehanili. Je potebn pi vrob hnojiv duskatch hnojiv.

amoniak = pavek = NH3


Bez tto sloueniny by nm uvaen dobroty od maminky nechutnali. A Maruka, ta to vdla u dvno, jenom j nkte hned nevili.

Najdeme ji v naich tlnch tekutinch, jako je krev, mo i slzy.

halit = sl kamenn = NaCl


Jedna slouenina halogenidu je velmi citliv na slunen paprsky a toho se vyuv v rentgenovm snmkovn. V, o jak prvek se jedn?

AgBr = bromid stbrn


Jak hydroxidy jsou schovan pod trivilnmi nzvy?

a) louh

b) natronov vpno

c) haen vpno

a) NaOH, KOH b) NaOH c) Ca(OH)2


Slouenina, kterou hledme je opt bl barvy. Meme ji vyrobit reakc danho oxidu svodou a tm vznik haen vpno. Jde o siln exotermickou reakci.

Ca(OH)2= hydroxid vpenat

haen vpno


Safr a rubn jsou odrdy jednoho minerlu. Napi jak se jmenuje a jeho vzorec.

Al2O3


Kter ze sulfid se ukrv pod nerostem galenit?

PbS


Bez tohoto oxidu by se neobeli stavbai.

CaO


Pro svj vysok jas, kryc schopnost se vyuv pi blen vrobk. Pouv se jako barvivo vlcch i potravinch jako jsou jogurty i vzubn past. najdeme ho pod kem E 171.

TiO2 oxid titaniit


Tento oxid vznik pi spalovn hndho uhl a tm pdem dky nmu vznikaj kysel det. Pouv se pi vrob suenho ovoce. Najdete ho na obalu schovan po kem E 220, nebo m konzervan inky ( baktericidn ).

SO2 oxid siiit


  • Autorem materilu a vech st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Gabriela Milsimerov.

  • Materil je uren pro bezplatn pouvn pro poteby vuky a vzdlvn na vech typech kol a kolskch zazench. Jakkoliv dal vyuit podlh autorskmu zkonu, lze ho bezplatn pouvat i it pi uveden autorova jmna.


  • Login