Strategick zen is it v nemocnici
Download
1 / 22

Strategické řízení IS/IT v nemocnici - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Strategické řízení IS/IT v nemocnici. III. pracovní seminář ředitelů nemocnic a zdravotnických zařízení Martin Zeman Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Strategické řízení IS/IT v nemocnici. Osnova příspěvku: nemocnice jako firma procesní model nemocnice

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Strategické řízení IS/IT v nemocnici' - binah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Strategick zen is it v nemocnici
Strategické řízení IS/IT v nemocnici

III. pracovní seminář ředitelů nemocnic

a zdravotnických zařízení

Martin Zeman

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,

příspěvková organizace


Strategick zen is it v nemocnici1
Strategické řízení IS/IT v nemocnici

 • Osnova příspěvku:

  • nemocnice jako firma

  • procesní model nemocnice

  • koncept strategického řízení BIBS

  • závislost funkčních strategií

  • poslání nemocnice

  • základní dokumenty

  • IS/IT v nemocnici

  • interní analýza oblasti (strategie) IS/IT

  • struktura a obsahové vymezení IS/IT strategie v konceptu BIBS

  • formulace IS/IT strategieStrategick zen is it v nemocnici3
Strategické řízení IS/IT v nemocnici

 • největší a nejvýznamnější zdravotnické zařízení regionu

 • největší zaměstnavatel ve městě


Nemocnice jako firma
Nemocnice jako firma

 • Nemocnice jako firma (příspěvková organizace) 

 • Dokumenty, ze kterých lze vycházet, jsou např.:

  • zřizovací listina

  • procesní model nemocnice

 • Zřizovací listina obsahuje:

  • hlavní a doplňkové činnosti,

  • přičemž některé z činností mohou mít charakter podnikání ve smyslu Živnostenského zákona.


Nemocnice jako firma1
Nemocnice jako firma

 • Příklad hlavních činností (činnosti, za jejichž účelem byla zřízena):

  • poskytování léčebně preventivní péče v různých oborech

  • lékárna

  • sterilizace

  • klinické studie

  • lékařská knihovna

  • semináře


Nemocnice jako firma2
Nemocnice jako firma

 • Příklad doplňkových činností:

  • ubytovací služby

  • praní, čištění, mandlování

  • pronájmy prostor a nemovitostí

  • stravování pro veřejnost


Procesn model nemocnice
Procesní model nemocnice

 • obvykle 3 skupiny hlavních procesů (Evropský model kvality)

 • zdravotní služby (léčebná péče)

 • vzdělávání (ve smyslu postgraduální výuky zdravotnické veřejnosti, tedy školská činnost)

 • věda a výzkum

 • skupina, která je v konkrétní nemocnici nevýznamná, se vynechá

 • jsou možné i jiné modely


Procesn model nemocnice1
Procesní model nemocnice

 • Zpravidla platí:

  • hlavní procesy mají vlastní externí zákazníky, a tedy i zdroje financování

  • hlavní procesy mají interní zákazníky z ostatních hlavních procesů

  • doplňkové činnosti slouží zejména k využití volných kapacit podpůrných procesů

 • Efektivita jednotlivých procesů a produktů je závislá na vyladění všech komponent modelu.


Kon c ept strategick ho zen bibs
Koncept strategického řízení BIBS


Z vislost funk n ch strategi
Závislost funkčních strategií

 • Funkční strategie

  • Marketingu

  • R&D

  • Finanční

  • HR

  • IS/IT

  • Výrobní

  • Investiční

  • Výrobková

  • Změny firemní kultury atd.


Posl n nemocnice
Poslání nemocnice

 • MN je určena především svou pozicí ve zdravotně-sociálním systému státu a kraje. V tomto systému je nemocnicí krajskou, což znamená, že kromě specializované a superspecializované akutní lůžkové a ambulantní zdravotní péče a služeb se jako vrcholové krajské pracoviště věnuje rozvoji a aplikaci zdravotnické vědy a výzkumu a výukové činnosti zejména v oblasti celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.


Posl n nemocnice1
Poslání nemocnice

 • Dalším významným systémem, jehož je tato organizace součástí, je obec (město), ve které má dlouhodobě pozici jednoznačně největšího zaměstnavatele. Pozice stálého velkého zaměstnavatele, opírajícího se navíc o vzdělané a trvale se vzdělávající zaměstnance, je bezpochyby natolik významnou, že ji lze považovat za součást poslání organizace.


Z kladn dokumenty
Základní dokumenty

 • Základní strategické materiály nemocnice jsou např.:

  • v Příručce jakosti:

   • vize

   • motto

   • politika jakosti s prioritami, cíli a kritérii rozdělenými podle Balanced Scorecard


Z kladn dokumenty1
Základní dokumenty

 • Vize MN zní: „Dominantní postavení v kraji, s vyrovnaným stabilním hospodařením, se spokojenými pacienty a s nejlépe placenými zaměstnanci.“

 • Vize nemocnice reflektuje kromě výše popsané snahy o fixaci a rozvoj role ústřední nemocnice v kraji jako zdravého hospodářského subjektu také její vztah k hlavní skupině zákazníků – k pacientům a její odpovědnost významného zaměstnavatele, odpovědnost k zaměstnancům a jejich rodinám.Intern anal za
Interní analýza

 • Příklad:

 • Analýza podpory klíčových rozhodovacích procesů ve firmě

 • Analýza kvality informací

 • Finanční, materiální a personální zabezpečení IS/IT

 • Analýza efektivnosti informačních procesů ve firmě

 • Je informační systém dostatečně zabezpečen a je stabilní?

 • Jak je daná oblast ve firmě řízenaFormulace is it strategie
Formulace IS/IT strategie BIBS

 • Nejdůležitější strategické cíle pro oblast IS/IT

 • Specifické strategické cíle pro jednotlivé důležité aspekty IS/IT strategie

 • Zdůvodnění návrhu výsledky analýzy


Formulace is it strategie1
Formulace IS/IT strategie BIBS

Příklad MN:

 • 1. Konsolidace HW i SW technologií

 • 2. Další šíření ERP systému SAP R/3 , odstraňování drobných aplikací

 • 3. Další rozvoj interface mezi provozovanými IS

 • 4. Zavedení IS pro podporu řízení lidských zdrojů

 • 5. Rozvoj WWW aplikací, uspokojujících informační potřeby zákazníků, zejména pacientů a partnerských zdravotnických zařízení

 • 6. Podpora rozvoje regionálních zdravotnických informačních systémůad