slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
İnsan hayatının her döneminde olduğu gibi okul öncesi dönemin de en iyi şekilde, uygun yaşantılarla geçirilmesi son derece önemlidir. Bu dönemde

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

İnsan hayatının her döneminde olduğu gibi okul öncesi dönemin de en iyi şekilde, uygun yaşantılarla geçirilmesi - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

İnsan hayatının her döneminde olduğu gibi okul öncesi dönemin de en iyi şekilde, uygun yaşantılarla geçirilmesi son derece önemlidir. Bu dönemde çocuğa sağlanacak yaşantıların türü ve kalitesi yetişkinlerin ona verebileceği imkanların zenginliğine bağlıdır. OKUL ÖNCESİ DÖNEM:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' İnsan hayatının her döneminde olduğu gibi okul öncesi dönemin de en iyi şekilde, uygun yaşantılarla geçirilmesi ' - binah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
İnsan hayatının her döneminde olduğu gibi

okul öncesi dönemin de

en iyi şekilde, uygun yaşantılarla geçirilmesi son derece önemlidir.

Bu dönemde

çocuğa sağlanacak yaşantıların türü ve kalitesiyetişkinlerin ona verebileceği imkanların zenginliğine bağlıdır.

OKUL ÖNCESİ DÖNEM:

slide3

OKUL ÖNCESİ DÖNEM:

 • Çocuğunöğrenmesini kolaylaştıracak zengin uyaranlarla dolu

bir evve okul ortamı,

doğru ilişkiler kurabileceği çocuk

ve yetişkinlerin var olduğu

uyumlu bir dünya

sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde

en önemli etkenlerdir.

slide4

OKUL ÖNCESİ DÖNEM:

 • Çocuğa öğretmek istediklerimiz değil,

onun öğrenmek için ihtiyaç duydukları ve ilgileri

eğitimin odak noktasını oluşturmalıdır.

 • Bu nedenle çocuklar için hazırlanan programların

önceden belirlenmiş değişmez şekilde değil,

her çocuğun ihtiyaçlarına uydurulabilecek şekilde esnek olarak hazırlanmış olması gereklidir.

 • Okul öncesi dönemdeki çocuk çevresindeki her şeyle ilgili, aktif bir araştırmacıdır. Bunun için aktif öğrenmeye önem verilmelidir.
nsanlar ya amlar boyunca rendiklerinin 75 ini 0 6 ya aras nda renir benjamin bloom
İnsanlar yaşamları boyunca öğrendiklerinin % 75 ini 0-6 yaş arasında öğrenir.Benjamin Bloom
slide7

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE:

 • Amaçların ve kazanımların seçiminde,
 • etkinliklerin düzenlenmesinde,
 • değerlendirme esaslarının belirlenmesinde
 • çocuğun yaşı,
 • gelişim özellikleri,
 • ilgi ve gereksinimleri,
 • bireysel özellikleri ve farklılıkları
 • yakın çevre ile ilgili özellikler

dikkate alınmalıdır.

slide8

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE:

Program çocuk merkezli olduğu için

öğretmenlerin öğrenme surecinde

çocukların bir şeyleri

 • planlamalarına,
 • yapmalarına,
 • düzenlemelerine,
 • sorgulamalarına,
 • araştırmalarına,
 • tartışmalarına
 • üretmelerine

olanak tanımaları gerekmektedir.

slide9

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE:

Çocuklara

 • hazır ortamlar ya da süreçler sunmak,
 • onları sürekli yönlendirmek

bu programın temel anlayışı ile çelişmektedir.

Öğretmenlerin

tüm öğrenme surecinde bu çocuk merkezli anlayışı benimsemeleri gerekmektedir.

slide10

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE:

Öğretmenler

Çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan ortamlar sağlamalıdır.

öncelikle kendi yaratıcılıklarını geliştirmeleri,

daha sonra da çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek için uygun yöntem ve teknikleri işe koşmaları gerekmektedir.

Unutmamalıdır ki yaratıcı çocukları yaratıcı öğretmenler yetiştirir.

slide11

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE:

Günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim amaçlı kullanılması teşvik edilmelidir.

Öğrenme yaşantılarının çeşitlendirilmesi önemsenmelidir.

Aile katılımı sağlanmalıdır.

slide12

"Çocuklara yatırım yapmak için onların birer yetişkin olmasını bekleme lüksümüz olmadığı gibi, onlar okula başlayana kadar bekleme lüksümüz de yok, çünkü o zaman müdahale etmek için çok geç olabilir" Nobel ödüllü iktisatçı James HECKMAN

limizde okul ncesi e itim s reci
İlimizde Okulöncesi Eğitim Süreci
 • Özgün müdür?
 • Etkin midir?
 • Etkili midir?
okul nces e t mde de erlend rme
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME
 • Eğitim sürecinin son aşaması,

amaçlar doğrultusunda

uygulanan eğitim etkinliklerinin

çocukların davranışlarında oluşturduğu değişikliğin

ölçülmesi ve yorumlanması amacıyla

yapılan değerlendirmedir.

okul nces e t mde de erlend rme1
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME
 • Çocuğun tanınması ve değerlendirilmesi,
 • Programın değerlendirilmesi,
 • Öğretmenin kendini değerlendirmesi
ocu u tan ma ve de erlendirmenin nemi
Çocuğu tanıma ve değerlendirmenin önemi
 • Çocukların

motivasyonunu, dikkatini,

bir alana özgü bilgi ve beceri düzeylerini,

ilgi alanlarını, öğrenme stillerini,

gereksinimlerini, organizasyon becerilerini,

sözlü ve sözlü olmayan iletişim becerilerini,

arkadaşlık ilişkilerini,

problem çözme becerilerini,

sosyal yaşam becerilerini,

yardıma gereksinim duydukları alanları ve güçlü yönlerinin tespitini olanaklı kılar.

ocu u tan ma ve de erlendirmenin nemi1
Çocuğu tanıma ve değerlendirmenin önemi

Çocukların gereksinimlerini karşılayacak etkili ve kaliteli eğitim programlarınınamaçlarının seçilebilmesini ve bu amaçlara ulaşılması için öngörülen kazanımların belirlenmesini sağlar.

Uygun öğrenmeyöntem, teknik ve araçlarının seçilmesine ve böylece etkili öğrenme ortamlarının düzenlenmesine temel oluşturur.

Erken yaşlarda çocukların güçlü ve gelişmeye açık veya desteklenmesi gereken özel gereksinimlerinin karşılanmasına olanak verir.

ocu u tan ma ve de erlendirmenin nemi2
Çocuğu tanıma ve değerlendirmenin önemi

Çocukların kendi kendilerini de tanıma fırsatı yaratarak bireysel ve sosyal farkındalığı geliştirir ve çocuğun kendi hakkında içten denetim becerisinin gelişmesini sağlar.

Çocukların gelişimindeki ilerlemeyi ya da sapmaları ölçmeyi sağlar.

slide20

ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

İhsan DEMİREL

slide21
Aktif öğrenmeyi destekleyen günümüz eğitim yaklaşımında sadece ürün değil, sürecin değerlendirilmesi de ön plana alınmaktadır.
 • Çocuklar ne yaptıkları kadar nasıl ve neden yaptıklarını da düşünmelidirler.
 • Tanıma ve değerlendirmenin hedefi çocukların neleri bilmediğini değil, neleri bildiğini anlamaktır.
 • Çocukların, aynı yaşta olsalar bile, birbirlerinden farklı bireyler olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir.
 • Çocuğu tanımak, çocukla ilgili gelişimsel hedeflerin belirlenmesi açısından önemlidir.
slide22
Çocuğu tanıma ve değerlendirmede kullanılan araçlar
 • 1. Gözlem kayıtları,
 • 2. Anekdot kayıtları,
 • 3. Gelişim kontrol listeleri ve standart testler,
 • 4. Portfolyolar (gelişim dosyaları),
 • 5. Gelişim raporları
ad