Thế nào là ...già đi ? - PowerPoint PPT Presentation

Th no l ...gi i ?
Download
1 / 42

  • 149 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Thế nào là ...già đi ?. Là ... thế này ! Có lẽ tôi đã ý thức, và là lần đầu tiên trong đời, về cái con người mà tôi vẫn muốn trở nên. Ô ! Tôi không nói về thân thể tôi đâu ! Có những ngày, tôi phải thất vọng khi nhìn mình trong gương !.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Thế nào là ...già đi ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Th n o l gi i

Th no l ...gi i ?


Th n o l gi i

L ... th ny !

C l ti thc, v l ln u tin trong i, v ci con ngi m ti vn mun tr nn.

! Ti khng ni v thn th ti u ! C nhng ngy, ti phi tht vng khi nhn mnh trong gng !


Th n o l gi i

Cc vt nhn, cc vt hn di m mt, bng ti ph ra khin mi nm ti li c v mp ra thm !

Nhng ti trn tnh li ngay v lm g c chuyn ti rn r bi thng trc tm gng.


Th n o l gi i

Bi v nhng g ti ang c hm nay ... Nhng ngi bn tuyt vi, mt cuc sng an bnh v hnh phc, gia nh ti, cc k nim m p, hn l ti s chng bao gi i chng bt i vi si tc mui tiu hoc mt ci bng bt ph

Cng thm tui, ti cng ti cng tr nn bn tt ca chnh ti v iu th v, l ... ngi bn ny hu nh khng bao gi chng li ti.


Th n o l gi i

Ti chng cn kh chu na khi n thm mt ci bnh quy khng cn thit, khi cha xp ging ng hong hoc li mua mt chng th v ch m c l chng bao gi dng ti.

Ti cho php mnh c n thm mt cht vo dp no v lm iu ti thch khi ti mun !


Th n o l gi i

Ti qu bit cc bn thn ca ti, h ra i trc khi hiu c s t do cao c m tui gi mang li cho chng ti.

Chuyn c dnh dng n ai u, nu nh ti quyt nh c hoc chi trn my vi tnh cho n 4g00 sng ri ng cho n tra ?


Th n o l gi i

Vng ... ti s nhy mt mnh trong cn h ca ti, theo ln nhc ca nhng nm '60, va nhy va nh li mt cu chuyn tnh p.

Vng ... ti s i du ngon trn bi bin, mnh mc o lt khng che c ci bng ph, v ti s bi theo cc ln sng cho d cc mnh bikini kia nhn ti vi nh nhn ma mai.


Th n o l gi i

H cng th, mt ngy kia h cng s gi i ...

Qu ng l c nhng ln ti hi ng tr !

Ti c xu hng qun i cc k nim bun, v ch ngh n nhng k nim p nht.


Th n o l gi i

Bi v cng c nhng k nim khng p my... Dc theo nm thng, tri tim ti b tan nt nhiu ln.

Nhng lm sao m tri tim khng tan nt cho c khi bn mt mt ngi thn yu hoc khi mt ngi khc phi au kh ?


Th n o l gi i

Nhng b au nh th ... Ti nhn c sc mnh m t ra bit thng cm hn v sng nhn i hn vi ngi khc.

Ti cm thy mnh qu c u i khi sng n tn by gi, khi c mi tc hoa rm cho d cc n ci hoc cc ni au bun mi ln li o thm nhng rnh su trn gng mt ti.


Th n o l gi i

C kh nhiu ngi khng bao gi bit ci trong i h

v h cht trc khi c hnh phc trc khi gi i !


Th n o l gi i

Ngy hm nay ... Ti c u i v c th ni VNG !

Cng nh c ni KHNG !

Khi gi i, tht d sng tch cc. Ch cn quyt nh trc v hnh phc ca mnh thi.


Th n o l gi i

Sng dy, ti c th sng c ngy trn ging m m cc kh khn ti gp vi cc phn ca c th ti, v chng khng lm vic tt nh trc na

hoc tri dy v cm n tri v nhng phn c th cn lm vic tt.


Th n o l gi i

Ti chng bn tm na v nhng g ngi khc ngh.

Ti chng t hi v chnh mnh na.

Thm ch ti hc bit l k xu cng c khi thnh tt nu k y khng lm hi ai.

Th th, tr li cho cu hi ca bn ... ti nhn ra l ti thch gi.


Th n o l gi i

Ti s khng sng mun i mun kip nhng v ti cn , chc chn ti s khng mt gi m than vn

hoc lo lng v iu g m ti khng th thay i .hoc nm np ch i mt iu g .. V theo ti, l cch tt nht phi tht vng !


Th n o l gi i

Tui gi l mt ti khon. Bn rt ra c nhng g bn tch ly.

Vy, li ti khuyn bn l hy b vo trong trng mc nh bng cc k nim ca bn tht nhiu hnh phc.


Th n o l gi i

V c hnh phc, ch cn theo 5 quy tc :

1. Gii thot tri tim bn khi hn th.

2. Gii thot ci u bn khi cc lo lng.

3. Sng n gin.

4. Cho nhiu hn.

5. Sn sng nhn t hn.


Th n o l gi i

Xin bn ng qun Cuc sng c kh nng tuyt vi ny l a bn tr li vi cc gi tr ng n. Bn c mt s mng phi hon tt trn mt t ny .

V bn trn trnh iu g, iu y s bt kp bn.


Th n o l gi i

Ngy hm nay khi ti kt ton c cuc i ti, tt c nhng g tt hay xu ti sng.

Li li mt cht.. Ti coi tui gi ca ti nh mt qu tng.


Th n o l gi i

Xin cho bn .........

Ngi dch: P.L. 2007


  • Login