FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY K ATEDRA FYZIKY PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY K ATEDRA FYZIKY Park Komenského 2, 042 00 Košice | Tel : + 421 55 602 2821 | web.tuke.sk/feikf/sk. Oddelenia Katedry fyziky. Oddelenie fyziky nekovových materiálov. Oddelenie fyziky makromolekulových systémov.

Download Presentation

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY K ATEDRA FYZIKY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fakulta elektrotechniky a informatiky k atedra fyziky

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

KATEDRA FYZIKY

Park Komenského 2, 042 00 Košice | Tel: + 421 55 602 2821 | web.tuke.sk/feikf/sk


Fakulta elektrotechniky a informatiky k atedra fyziky

Oddelenia

Katedry fyziky

Oddelenie fyziky nekovových materiálov

Oddelenie fyziky makromolekulových systémov

Oddelenie fyziky magnetických materiálov


Laborat rium magnetick ch meran

Laboratórium magnetických meraní

Zariadenie na testovanie vlastností feromagnetických mikrodrôtov

Zariadenie na prípravu

tenkých vrstiev naprašovaním

V LMM sú skúmané hlavne amorfné feromagnetické materiály pripravené rýchlym ochladením taveniny vo forme pások a cylindrických drôtov.


Laborat rium fyziky makromolekulov ch syst mov

Laboratórium fyziky makromolekulových systémov

SV 10Vibračný viskozimeter

AMVnAutomatický viskozimeter

V súčasnosti sa LMS zameriava na fundamentálne štúdium fyzikálnych vlastností polymérových kvapalín a štúdium anomálnych javov v komplexných kvapalinách.

MCR 502Modulárny reometer


Laborat rium progres vnych materi lov

Laboratórium progresívnychmateriálov

Skenovací elektrónový mikroskop

SEM Hitachi TM3000

Dynamicko-mechanický analyzátor DMA Q 800 TA Instruments

V LPM sa skúmajú mechanické a tepelné vlastnosti materiálov, ich povrchová štruktúra a atómové zloženie povrchu.

Diferenčný skenovací kalorimeter

DSC Setaram Instrumentation


Fakulta elektrotechniky a informatiky k atedra fyziky

Laboratórium NMR pre tuhú fázu

sonda VARIAN T3MAS HX pre 4mm rotor

vkladanie sondy do magnetu

miesto na sonde

pre vloženie rotora

4mm rotor vyrobený z oxidu zirkoničitého

plní sa skúmaným materiálom

Laboratórium NMR je vybavené NMR spektrometrom VARIAN 400 MHz a je súčasťou Národného centra NMR.


Fakulta elektrotechniky a informatiky k atedra fyziky

Na katedre je akreditovaný

bakalársky a inžiniersky študijný program  

Fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov

Laboratórium pre meraniepočítačom podporovaných úloh

Laboratórium pre meranie klasických fyzikálnych úloh

Katedra fyziky zabezpečuje výučbu základného kurzu fyziky a výučbu výberových predmetov z rôznych oblastí fyziky.


Fakulta elektrotechniky a informatiky k atedra fyziky

Katedra fyziky spolu s Ústavom experimentálnej fyziky SAV v Košiciachorganizovala vedecké konferencie:

FYZIKA MATERIÁLOV 2009, Košice 14. - 16. 10. 2009

FYZIKA MATERIÁLOV 2012, Košice 17. - 19. 10. 2012


Fakulta elektrotechniky a informatiky k atedra fyziky

Spolupráca Katedry fyziky s domácimi a zahraničnými vedeckými inštitúciami: 

Národné centrum NMR Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v KošiciachÚstav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied, Košice Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied, BratislavaÚstav anorganickej chémie, Slovenská akadémia vied, BratislavaFakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, BratislavaTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Katedra ekosozológie a fyziotaktiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Institute of Macromolecular Chemistry, ASCR, Prague, Czech Republic Central Physical Research Institute, RMKI KFKI, Budapest, Hungary Faculty of Physics, Odessa National University, Odessa, Ukraine Budapest University of Technology and Economics, Hungary Institute of Physics, A. Mickiewicz University, Poznan, Poland


Fakulta elektrotechniky a informatiky k atedra fyziky

Výskumné projekty na KF

Dynamika doménovej steny v tenkých magnetických drôtoch

Modifikácia štruktúry a vybraných magnetických vlastností amorfných feromagnetických materiálov

Anomálny Brownov pohyb

Štúdium biodegradovateľných polymérnych materiálov pomocou NMR spektroskopie

Transformácia výstupov vedeckých projektov do vzdelávacieho procesu orientovaného na fyzikálne inžinierstvo materiálov


Fakulta elektrotechniky a informatiky k atedra fyziky

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

KATEDRA FYZIKY

Park Komenského 2

042 00 Košice

Tel: + 421 55 602 2821

web.tuke.sk/feikf/sk


  • Login