ต้นแบบการพัฒนาต้นทุนชีวิต กลุ่มเยาวชนด้อยโอกาส - PowerPoint PPT Presentation

             ...
Download
1 / 13

 • 194 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ต้นแบบการพัฒนาต้นทุนชีวิต กลุ่มเยาวชนด้อยโอกาส. ข้อมูลสำคัญ. ชื่อโครงการ โครงการทดลองเครื่องมือวัดต้นทุนชีวิตสำหรับเยาวชนด้อยโอกาส โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมสร้างต้นทุนชีวิตกลุ่มเยาวชนด้อยโอกาส. องค์กรภาคี มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ต้นแบบการพัฒนาต้นทุนชีวิต กลุ่มเยาวชนด้อยโอกาส

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5208687


5208687

 • ...

 • 2551 - 2552

 • 2552 - 2553

 • 300,000

 • 500,000


5208687

/

/


5208687


5208687


5208687


5208687

-


5208687

-


5208687

-

 • /

 • /

 • /


5208687

-

/

/


5208687

 • 3 : 26 28 2552

 • 25

 • 10

 • 14

 • 6

 • 7

  *

  *

  *

  * ...

  *

  *

  *

/

/

4 : /

/ /

 • /

 • /

 • /

 • / /

 • / /

 • / /

 • /

 • /

 • /

/

/

/

/

Buddy


5208687

 • 1

 • 2

 • 1

 • .... 3

 • 4

 • 1

 • 1

13

 • 5,000

 • 65,000

 • / / 2,292

 • 30

 • 7

 • 2552 2553

 • -


5208687

 • :

 • / /

 • /

 • /

 • / /

 • :

 • /

 • /

 • /

 • /

 • * 11

 • * 18

 • * /

 • *

 • * /

 • *

/

 • /

 • * 18

 • * / 7

 • * 13

 • * 2

 • * 3 : 4-6 2553

 • *

 • * /

 • :

 • /

 • / /

 • /

 • / /

 • /

 • /

 • /

 • /


 • Login