המצגת מבוססת על עבודה שהוכנה ע"י ד"ר ויקטוריה גיטלמן - מרכז רן נאור בטכניון - PowerPoint PPT Presentation

4085990
Download
1 / 23

  • 99 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

המצגת מבוססת על עבודה שהוכנה ע"י ד"ר ויקטוריה גיטלמן - מרכז רן נאור בטכניון ד"ר אטי דובא - המעבדה לסטטיסטיקה בטכניון פרופ' שלום הקרט - קרן רן נאור עבור כנס אור ירוק 7. Benchmarking road safety performance SUNflowerNext , 2008.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

המצגת מבוססת על עבודה שהוכנה ע"י ד"ר ויקטוריה גיטלמן - מרכז רן נאור בטכניון

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4085990

המצגת מבוססת על עבודה שהוכנה ע"י

ד"ר ויקטוריה גיטלמן - מרכז רן נאור בטכניון

ד"ר אטי דובא- המעבדה לסטטיסטיקה בטכניון

פרופ' שלום הקרט - קרן רן נאור

עבור

כנס אור ירוק 7


Benchmarking road safety performance sunflowernext 2008

Benchmarking road safety performanceSUNflowerNext, 2008

Benchmarking is a process in which countries evaluate various aspects of their performance in relation to other, so-called 'best-in-class' practices.

ללמוד מאחרים למען:

ניטור/מעקב לאורך זמן

בחינת התפתחויות בבטיחות בדרכים

הבנה מעמיקה יותר של השפעות התערבויות שונות

משימה חשובה:

להגדיר את המרכיבים העיקריים של ביצועי בטיחות ולחקור כיצד ניתן לאחד מרכיבים אלה לאינדקס בטיחות מרוכב


4085990

השוואות בינלאומיות: הגישה המסורתית

השוואות בינלאומיות: הגישה המסורתית


Road safety pyramid

Road safety pyramid


4085990

סוגי מדדים המשולבים כדי לבנותאינדקס מרוכב לבטיחות בדרכים


4085990

מדדי בטיחות בסיסיים:A. מדיניות הבטיחות


4085990

מדדי בטיחות בסיסיים:B. מדדי תוצאה - הרוגים ונפגעים בתאונות


4085990

מדדי בטיחות בסיסיים:C. מדדי תפקוד בטיחותי - מדדי ביניים


4085990

מדדי בטיחות בסיסיים:D. מאפייני רקע

מקורות הנתונים:

OECD, EC, ERSO, ETSC-PIN, UNECE, SafetyNet-SPIs,לשנת 2006

21 מדדים בסיסיים X 27 מדינות אירופה

ישראל: לשנים 2006, 2007 - למ"ס, OECD (2008), ETSC-PIN


4085990

שיטת הניתוח

מטרות:

לבנות אינדקס בטיחות מרוכב

לבחון התנהגות של מדדי בטיחות בסיסיים

להגדיר קבוצות של מדינות עם תפקוד בטיחותי דומה

לבחון מיקום של מדינת ישראל

כלים לניתוח:

a. Data imputations

b. Principal Component Analysis and Common Factor Analysis

1) PCA-all - all the basic indicators analysed together

2) PCA-groups – each group of basic indicators (A, B, C, D) first analysed separately

3) FA-4Factors – four factors' solution

4) FA-2Factors-noC4 (average EuroNCAP score excluded) two factors' solution

5) FA-2factors - two factors' solution


Fa 2factors

דוגמאות לתוצאות ניתוח"FA-2factors"


4085990

תוצאות"FA-2Factors":5 קבוצות של מדינות

עם ערכים דומים של אינדקס בטיחות מרוכב


4085990

תוצאות "FA-2Factors": 5 קבוצות של מדינות

עם ערכים דומים של אינדקס בטיחות מרוכב+ ישראל


4085990

תוצאות "PCA-all": 5 קבוצות של מדינות

עם ערכים דומים של אינדקס בטיחות מרוכב+ ישראל


4085990

"PCA -groups": מדיניות בטיחות(קבוצה A של מדדים)

סיווג מדינות אירופה+ ישראל


4085990

"PCA -groups": מדדי תוצאה (קבוצה B של מדדים)סיווג מדינות אירופה+ ישראל


4085990

"PCA -groups": מדדי ביניים (קבוצה C של מדדים)סיווג מדינות אירופה+ ישראל


4085990

"PCA -groups": 5 קבוצות של מדינות עם ערכים

דומים של אינדקס בטיחות מרוכב+ ישראל


4085990

"FA -4factors": 5 קבוצות של מדינות עם ערכים

דומים של אינדקס בטיחות מרוכב+ ישראל


4085990

סיכום

5 קבוצות של מדינות אירופה עם תפקוד בטיחותי דומה ומיקום של ישראל


4085990

מסקנות: פיתוח אינדקס בטיחותמרוכב - SUNflowerNext, 2008

יש הגיון והדבר מעשי, לפתח אינדקס בטיחות מרוכב שבו מידע ממרכיבים שונים של "פירמידת הבטיחות" משוקלל באופן מתאים

באמצעות אינדקס מרוכב ניתן לקבוע קבוצות של מדינות עם רמות דומות של ביצועי בטיחות ולבצע השוואות יותר מבוססות בין קבוצות של מדינות לעומת הדירוג הפשטני

הגרעין העיקרי של מדדים בסיסיים לאפיון ביצועי בטיחות במדינה הם:

B1-B2-B3 (שיעורי הרוגים)

B5 (אחוז הרוגים הולכי רגל)

A1-A2-A3-A4-A5 (איכות תוכנית בטיחות לאומית)

C2-C3 (שיעורי שימוש בחגורות בטיחות)

C5 (גיל רכב פרטי).


  • Login