Z kladn kola a mate sk kola p i sanatoriu edel zlat hory
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘI SANATORIU EDEL ZLATÉ HORY PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pilotní projekt SIPVZ 2006 č. 0849P2006 „Využití výukových programů a vlastních prezentací při skupinové i individuální práci v našem typu zařízení“. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘI SANATORIU EDEL ZLATÉ HORY. Prezentace projektu. Účel vytvoření projektu:

Download Presentation

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘI SANATORIU EDEL ZLATÉ HORY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Z kladn kola a mate sk kola p i sanatoriu edel zlat hory

Pilotní projekt SIPVZ 2006 č. 0849P2006

„Využití výukových programů a vlastních prezentací při skupinové i individuální práci v našem typu zařízení“

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘI SANATORIU EDEL ZLATÉ HORY


Prezentace projektu

Prezentace projektu

Účel vytvoření projektu:

* získat prostředky k nákupu potřebné techniky – dataprojektoru a interaktivní tabule s příslu-šenstvím,

* více využívat stávající výukové programy,

* vytvořit vlastní výukové a didaktické materiály pro výuku, opakování i procvičování učiva v zá-kladních předmětech na I. stupni.


Z kladn kola a mate sk kola p i sanatoriu edel zlat hory

Bude plnit tyto cíle:

 • Zefektivní individuální i skupinovou práci dětí, které přijíždějí s různými učebnicemi, znalostmi i učivem.

 • Pomůže dětem se SPU a SVP lépe zvládat učivo a integrovat se mezi ostatní žáky.

 • Umožní práci s výukovými programy i v jiné než počítačové třídě.


Z kladn kola a mate sk kola p i sanatoriu edel zlat hory

 • Bude motivovat žáky k aktivní práci v hodinách a vyučující k zapojování ICT technologií do výuky a jejich propojení s klasickými metodami.

 • Pomocí vlastních vytvořených didaktických materiálů přispěje k lepšímu pochopení a procvičování nového nebo problémového učiva.

 • Přispěje k postupnému plnění ICT standardu školy.

 • Integruje spolupráci ZŠ a MŠ tím, že umožní dětem i učitelkám MŠ využívat ICT pro vlastní plnění cílů jejich ŠVP.

 • Poslouží jako jeden z prostředků při práci s novým ŠVP.


Technick po adavky

Technické požadavky:

 • Program je vytvořen MS Power Point a SW SMARTBoard SW 9.45.

 • Multimediální PC Win 2000, …

 • Interaktivní tabule, dataprojektor.

 • Je spustitelný z CD.

 • Programy evaluované MŠMT (Terasoft, Didakta, LANGMaster, aj.)

 • Doplňkové didaktické materiály vytvořené učiteli na školách využívajících interaktivní tabuli AV MEDIA.


Komu jsou na e didaktick materi ly ur eny

Komu jsou naše didaktické materiály určeny?

 • Pedagogům pracujícím s dětmi na I. stupni a při využití evaluovaných výukových programů MŠMT (Terasoft, Didakta, LANGMaster, aj.) i na II. stupni ZŠ.

 • Dětem pracujícím individuálně i skupinově v zá-kladních předmětech s možností kontroly učite-lem nebo ostatními žáky.

 • Učivo bylo vybráno na základě zkušeností vyuču-jících učitelů v těchto předmětech z nejčastěji používaných učebnic.


Z kladn kola a mate sk kola p i sanatoriu edel zlat hory

Vlastní výukové materiály jsou rozděleny na tyto oblasti:

 • Jazyk český

 • Jazyk anglický

 • Matematika

 • Člověk a jeho svět (Prvouka)


N hled do v ukov ho programu

Náhled do výukového programu


Pr ce v hodin matematiky s v uk programy terasoft

Práce v hodině matematiky s výuk. programy „Terasoft“


Uk zka didaktick ch materi l vytvo en ch na imi u iteli

Ukázka didaktických materiálů vytvořených našimi učiteli.


Projekt vytvo ili

Projekt vytvořili:

Bc. Daniela Petříková – Člověk a jeho svět

Mgr. Jaroslava Patáková – Jazyk český

Mgr. Eva Ščobáková – Jazyk anglický

Gabriel Markovič – Matematika

s podporou všech učitelů ZŠ a MŠ při Sanatoriu Edel Zlaté Hory

Konec prezentace


 • Login