S rja f r person missionskyrkan 2012 11 15
Download
1 / 26

Sörja för person Missionskyrkan 2012-11-15 - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sörja för person Missionskyrkan 2012-11-15. Dagordning. 18:00 - Introduktion, Peter Wråke, Överförmyndarkontoret i Uppsala 18:10 - Presentation GMF Uppsala, Örjan Swing Fris, Frivilliga samhällsarbetare i Östhammar, Eva-Lotta Berg Frivilliga samhällsarbetare i Heby, Maud Plantin m.fl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Sörja för person Missionskyrkan 2012-11-15

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


S rja f r person missionskyrkan 2012 11 15

Sörja för personMissionskyrkan 2012-11-15


Dagordning

Dagordning

 • 18:00 - Introduktion, Peter Wråke, Överförmyndarkontoret i Uppsala

 • 18:10 - Presentation

  • GMF Uppsala, Örjan Swing

  • Fris, Frivilliga samhällsarbetare i Östhammar, Eva-Lotta Berg

  • Frivilliga samhällsarbetare i Heby, Maud Plantin m.fl.

 • 18:25 - Sörja för person, lagstiftarens ambition, Peter Wråke

 • Ca 18:50 -19:10 - bensträckare med kaffe och kaka

 • 19:10 - Vad kan man få hjälp med? Camilla Utterström och Paula Andersson HVK sektionen för hemvård och boenden

 • 19:40 - Anna Möller från Röda korset Uppsala, berättar om deras hjälpinsatser

 • 20:10 - Frågestund

 • 20:30 - Avslut


S rja f r person lagstiftarens ambition

Sörja för person - lagstiftarens ambition

 • Föräldrabalken

 • Historisk utblick

 • Användningen av huvudmannens medel

 • Gode mannens roll i personliga angelägenheter

 • Vad gode mannen bör göra och får göra


Grunderna i lag

Grunderna i lag

 • 11 kap 4 § föräldrabalken:

  ”Om någon p.g.a. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person”.

 • 12 kap 2 §:

  ”Gode män och förvaltare skall, i den mån det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person.”


S rja f r person missionskyrkan 2012 11 15

Godmanskap

Förvalta

egendom

Bevaka

rätt

Sörja för

person


Historik 1949 1924 1895

Historik – 1949 (1924 – 1895)

 • Föräldrabalken införs

 • Omyndig och omyndigförklaring

 • Förmyndare och förmyndarskap

 • Bevaka rätt och förvalta egendom huvudsakliga uppdrag

 • Fanns förvisso en regel som angav att man även skulle ”…sörja för myndlingens person i den mån det med hänsyn till omyndigförklaringen eller eljest finnes nödigt.”

 • Aktuellt främst för de fall barn hade egendom (pengar)

 • Även möjlighet att omyndigförklara vuxna (samma regler som för barn)

 • Och även där mest relevant då det fanns egendom att skydda

 • Godmanskap fanns för personer som på grund av tillfällig sjukdom behövde hjälp med att förvalta sin egendom och bevaka sin rätt (kunde därmed undvika en tillfällig omyndigförklaring)

 • För dessa godmanskap fanns inget annat uppdrag än att bevaka rätt och förvalta egendom


Historik 1974

Historik - 1974

 • Omyndigförklaring började ifrågasättas

 • Idé om en utvidgad form av godmanskap

  • Inte bara tillfälligt

  • För mycket fokus på förvaltning av egendom och kapital

  • Krav på att även den enskildes person skulle beaktas

 • Betonades genom lagändring 1974

  Gode mannen ”skall inte enbart se till att egendomen behåller eller ökar sitt värde. Det är också en viktig uppgift för den gode mannen att se till att huvudmannens medel används till dennes nytta.”

 • Inför godmanskap i huvudsak i den form som idag


Historik 1988

Historik - 1988

 • Omyndigförklaring tas bort

 • Förvaltarskap införs

 • Motiv – omyndigförklaring uppfattas som ”stigmatiserade”. En ”antingen eller” lösning

 • Förvaltarskapet kan bättre anpassas efter den enskildes faktiska behov


Grunderna i lag1

Grunderna i lag

11 kap 4 § föräldrabalken:

”Om någon p.g.a. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person”.

12 kap 2 §:

”Gode män och förvaltare skall, i den mån det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person.”


F r ldrabalken 12 4

Föräldrabalken 12:4

 • Den enskildes medel skall i skälig omfattning användas för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte används för sådana ändamål skall placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.   Närmare bestämmelser om hur förvaltningen skall skötas finns i 13-15 kap.


Huvudmannens nytta

Huvudmannens nytta

 • Att försäkra sig om att medel används till huvudmannens nytta

Förutsätter

Engagemang i huvudmannens levnadssituation och kreativitet


Anv ndning av huvudmannens pengar

Användning av huvudmannens pengar

Medlen ska användas för hans eller hennes uppehälle,

utbildning och nytta i övrigt (12 kap 4 § FB)

Därför ska du…

 • Låta huvudmannens intressen (ej anhörigas) vara avgörande

 • Se över huvudmannens levnadsvillkor – vad kan förbättras?


S rja f r person missionskyrkan 2012 11 15

Förvalta

egendom

Bevaka

rätt

Sörja för

person


S rja f r person missionskyrkan 2012 11 15

Egendomsförvaltning

Trygg och säker placering

Skälig avkastning

Betala löpande räkningar

Förvalta fastighet mm

Förvalta

egendom

Bevaka

rätt

Sörja för

person


S rja f r person missionskyrkan 2012 11 15

Förvalta

egendom

Bevaka

rätt

Sörja för

person


S rja f r person missionskyrkan 2012 11 15

Bevaka

rätt

Bevaka den enskildes rättigheter

Både ekonomiska och personliga

Rätt till arv

Rätt till värdig levnadsnivå

Förvalta

egendom

Sörja för

person


S rja f r person missionskyrkan 2012 11 15

Förvalta

egendom

Bevaka

rätt

Sörja för

person


S rja f r person missionskyrkan 2012 11 15

Se till att den enskilde har goda levnadsförhållanden

Sörja för

person

Förvalta

egendom

Bevaka

rätt


S rja f r person missionskyrkan 2012 11 15

Företräda den enskilde i frågor rörande hans ekonomiska förhållanden

Förvalta

egendom

Bevaka

rätt


S rja f r person missionskyrkan 2012 11 15

Företräda den enskilde i frågor rörande hans personliga förhållanden

Bevaka

rätt

Sörja för

person


S rja f r person missionskyrkan 2012 11 15

Sällsynt att det står själv

Sörja för

person


Gode mannens roll

Gode mannens roll

 • Ställföreträdare - samordnare av insatser ”spindeln i nätet” – se till att de praktiska hjälpbehoven tillgodoses.

 • Ej utförare av de konkreta åtgärderna, såsom inköp, städning, bilskjuts, social samvaro m.m.


Vad ing r vad ing r inte

Vad ingår? Vad ingår inte?

Ingår i uppdraget

 • Skilj på vad som ska och bör göras =

 • Och vad som får göras men som =

Inte ingår i uppdraget

Själv tillgodose behovet

Åtgärder som inte ”får” utföras av god man

Se till att

personliga behov

tillgodoses


Vem ska d g ra det

Vem ska då göra det?

Socialtjänst

Hemtjänst

Övriga

Sjukvård


Vad finns det f r alternativ

Vad finns det för alternativ?

 • Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för alla kommunmedborgare

 • Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, för att tillförsäkra den enskilde en ”skälig levnadsnivå”

 • Kontaktperson enligt LSS och SoL

 • Ledsagare enligt LSS

 • Frivilligarbetare


S tt guldkant p din huvudmans tillvaro

Sätt ”guldkant” på din huvudmans tillvaro

Om din huvudman har dålig syn kan en större TV förbättra livskvaliteten

Om din huvudman tycker om blommor kanske prenumeration på färska blommor uppskattas

Tips!

Ta reda på vilka intressen huvudmannen har (eller har haft) och var kreativ!


ad
 • Login