Hem irelik uygulamalar nda d o ul laca diren li mikroorganizmalar n kontrol
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Hemşirelik Uygulamalarında ÇİD (Çoğul İlaca Dirençli) Mikroorganizmaların Kontrolü PowerPoint PPT Presentation


  • 255 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Hemşirelik Uygulamalarında ÇİD (Çoğul İlaca Dirençli) Mikroorganizmaların Kontrolü. ÇİD MİKROORGANİZMALAR Bir yada daha fazla antimikrobiyal ajana dirençli olan mikroorganizmalar olarak tanımlanır. MRSAGNB VRE

Download Presentation

Hemşirelik Uygulamalarında ÇİD (Çoğul İlaca Dirençli) Mikroorganizmaların Kontrolü

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hem irelik uygulamalar nda d o ul laca diren li mikroorganizmalar n kontrol

Hemşirelik Uygulamalarında ÇİD (Çoğul İlaca Dirençli) Mikroorganizmaların Kontrolü


Hem irelik uygulamalar nda d o ul laca diren li mikroorganizmalar n kontrol

ÇİD MİKROORGANİZMALAR

Bir yada daha fazla antimikrobiyal ajana

dirençli olan mikroorganizmalar olarak

tanımlanır.

MRSAGNB VRE

(Metsiline Dirençli Staf. Aureus) (Gram Negatif Basiller) (Vancomisine Dirençli Enterokok)


Hem irelik uygulamalar nda d o ul laca diren li mikroorganizmalar n kontrol

Hemşirelik Uygulamalarında ÇİD Mikroorganizmalara

Karşı Alınan Önlemler

El Hijyeni

İzolasyonlar

Enfeksiyon Kontrol Kılavuzları


Hem irelik uygulamalar nda d mikroorganizmalar n kontrol el h jyen

Hemşirelik Uygulamalarında ÇİD Mikroorganizmaların Kontrolü EL HİJYENİ

Her gün normal deriden,

canlı mikroorganizma

içeren 106 hücre dökülür

El hijyeni,çapraz

kontaminasyonu önler

En ucuz, basit ve etkili

kontrol yöntemidir


Hem irelik uygulamalar nda d o ul laca diren li mikroorganizmalar n kontrol

ÖNCE

Hasta ile temas

Hasta çevresindeki

yüzeylerle temas

Her tür invaziv girişim

Eldiven giyme

İlaçların hazırlanması

Yemek

İşten ayrılma ....

El hijyeni ne zaman ??


Hem irelik uygulamalar nda d o ul laca diren li mikroorganizmalar n kontrol

El hijyeni ne zaman ??

SONRA

Hasta ile temas

Hasta çevresindeki yüzeylerle temas

Her tür invaziv girişim

Eldivenlerin çıkartılması

Kan, kanlı sekresyon ile kontamine

olma olasılığı olan herhangi bir alet

veya objeye temas

Diğer vücut sekresyonları ile temas

Tuvalet


El hijyeni nas l

El Hijyeni Nasıl ???


Hem irelik uygulamalar nda d mikroorganizmalar n kontrol zolasyon

Hemşirelik Uygulamalarında ÇİD Mikroorganizmaların Kontrolü İZOLASYON

Bulaşma

Yoluna

Yönelik

Önlemler

Standart

Önlemler


Standart nlemler

STANDART ÖNLEMLER

Hastanın tanısına ve enfeksiyon bulgusu

olup olmadığına bakmaksızın bütün

hastalara uygulanan önlemlerdir.

Eldiven, Maske, Önlük, El Yıkama…


Hem irelik uygulamalar nda d mikroorganizmalar n kontrol zolasyon1

Hemşirelik Uygulamalarında ÇİD Mikroorganizmaların Kontrolü - İzolasyon

Sağlık çalışanı hangi mikroorganizma ve

hastalıkların “hangi izolasyon”a alınması

gerektiğini bilmeli,

Sağlık çalışanı hasta bakımında hangi

izolasyonu uyguluyorsa kurallarını bilmeli ve

uygulamalı


Standart zolasyon odas

Standart İzolasyon Odası

Hastanın odasının kapısına uyarıcı izolasyon kartı

Hasta dosyasına uyarıcı izolasyon kartı

İzolasyon odasında 24 saat lazım olabilecek gereçler

tutulmalı

Odada mutlaka el dezenfektanı bulundurulmalı

İzolasyon çeşidine göre diğer koruyucu materyaller

bulundurulmalı(eldiven, maske, önlük …)


Hem irelik uygulamalar nda d mikroorganizmalar n kontrol zolasyon2

Hemşirelik Uygulamalarında ÇİD Mikroorganizmaların Kontrolü - İzolasyon

MRSATemas İzolasyonu

(metsiline dirençli staff. aureus)

Temas İzolasyonunda Hemşirelik Uygulamaları

Hasta tek kişilik odaya Hasta tedavi-bakım araç

yerleştirilmelidir. gereçleri ayrılır.


Temas zolasyonunda hem irelik uygulamalar

Temas İzolasyonunda Hemşirelik Uygulamaları

Hastanın odasına girmeden eldiven giyilir, odadan çıkmadan eldiven çıkarılır, el dezanfektanı kullanılır.

Hasta veya vücut salgısı ile

temas söz konusu ise önlük giyilir.

Hasta MRSA’dan dolayı

temas izolasyonuna alınmış ise

odaya cerrahi maske ile

girilmelidir.


Hem irelik uygulamalar nda d o ul laca diren li mikroorganizmalar n kontrol

Temas İzolasyonunda Hemşirelik

Uygulamaları

Hastanın transferinin yapıldığı

servis çalışanlarına hastanın

temas izolasyonunda olduğu

bilgisi verilir .

Hastanın çarşafları kan ve

diğer vücut sıvıları ile kontamine

olmuş ise enfekte çamaşır olarak

kabul edilir. Kırmızı çamaşır torbasına

koyulur.

Hasta herhangi bir nedenle odasından

dışarı çıkarılacak ise hastaya maske takılır.


Hem irelik uygulamalar nda d o ul laca diren li mikroorganizmalar n kontrol

Sağlık çalışanı kuruma başka hastaneden gelen 80 yaş ve

üzeri olan hastalardan burun kültürü alındığını bilmeli. Bu

hastaları kültür sonucu çıkana kadartemas izolasyonuna

almalıdır.

Kritik bölümlerde çalışan personelden yıldabir kez burun

kültürü alınmalı. Taşıyıcılar tespit edilerek tedavi

edilmelidir.


Hem irelik uygulamalar nda d mikroorganizmalar n kontrol zolasyon3

Hemşirelik Uygulamalarında ÇİD Mikroorganizmaların Kontrolü - İzolasyon

VRE Sıkı Temas İzolasyonu

(Voncomicine Dirençli Enterekok)

En önemli bulaş aracı sağlık çalışanının elleridir.


S k temas zolasyonunda hem irelik uygulamalar

Sıkı Temas İzolasyonunda Hemşirelik Uygulamaları

Hasta tek kişilik odaya

yerleştirilir.

Hasta tedavi-bakım araç

gereçleri ayrılır.

Hastanın odasına girmeden

eldiven giyilir, odadan çıkmadan

eldiven çıkarılır, el dezanfektanı

kullanılır.


S k temas zolasyonunda hem irelik uygulamalar1

Sıkı Temas İzolasyonunda Hemşirelik Uygulamaları

Hastanın odasına girmeden

önlük giyilir, odadan çıkmadan

önlük çıkarılır,

Her gün hastanın odasındaki tüm

yüzeyler dezenfekte edilmelidir.

Hastanın zorunlu gereksinimler

dışında oda dışına

çıkışı sınırlanmalıdır.


S k temas zolasyonunda hem irelik uygulamalar2

Sıkı Temas İzolasyonunda Hemşirelik Uygulamaları

Hastanın nakli durumlarında

hastaya önlük ve eldiven

giydirilmelidir.Nakil sonrası

eller mutlaka yıkanmalı

ve el dezenfektanı kullanılmalıdır.

Hastaya ziyaretçi sınırı koyulmalı

en fazla bir ziyaretçi kabul

edilmelidir


S k temas zolasyonunda hem irelik uygulamalar3

Sıkı Temas İzolasyonunda Hemşirelik Uygulamaları

Hastanın çarşaf ve çamaşırları

vücut salgısı ile kontamine olsun

ya da olmasın enfekte çamaşır olarak

kabul edilerek kırmızı torbaya koyulur.

Taburculuk sonrası tüm yüzeyler

dezenfekte edilir ve ortam kültürleri

alınır.Eğer ortam kültürlerinde VRE

pozitifliği saptanırsa dezenfeksiyon

işlemi tekrarlanır.


S k temas zolasyonunda hem irelik uygulamalar4

Sıkı Temas İzolasyonunda Hemşirelik Uygulamaları

Hastadan her hafta perirektal

kültür alınıp kolonizasyon

devamlılığı kontrol edilmelidir.

Aynı çalışma periyodu

içerisinde bu hastalara tek bir

hemşirenin bakım vermesi

gerekmektedir.


Hem irelik uygulamalar nda d mikroorganizmalar n kontrol enfeksiyon kontrol k lavuzlar

Hemşirelik Uygulamalarında ÇİD Mikroorganizmaların KontrolüEnfeksiyon Kontrol Kılavuzları

Enfeksiyon kontrol klavuzları hastaya verilen bakım ve

tedavide enfeksiyonları önleme ve kontrol altına almada

oldukça önemli yer tutmaktadır.

Kılavuzlar aynı zamanda standartları da beraberinde

getirdiği için verilen bakım ve tedavinin her hastada aynı

olmasını sağlar

Kılavuzların hasta bakımı ve tedavisinde kullanılma ÇİD mikroorganizmaların kontrolünü de beraberinde

getirmektedir.


Kaynaklar

Kaynaklar;

1) ÇAĞLAYAN R., Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara (11.02.2009)

2) Şardan Y., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD., T.C. Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi (11.02.2009)

3) Değirmenci S., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Koordinatörlüğü (12.02.2009)

4) İzolasyon Prosedürü, El yıkama Talimatı, ASGNET,(12.02.2009)

Hazırlayanlar;

Funda KorkmazAyşegül Toraman

Acıbadem Kadıköy HastanesiASG Eğitim&Gelişim Departmanı

Enfeksiyon Kontrol HemşiresiEğitim&Gelişim Hemşiresi


  • Login