יום אוריינטציה
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

יום אוריינטציה מנהל סטודנטים - משפטים PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

יום אוריינטציה מנהל סטודנטים - משפטים. ברוכים הבאים. המצגת ניתנת להורדה באתר הקריה www.ono.ac.il. דרכי התקשרות. מנהל סטודנטים מרכז את הטיפול בסטודנט מרגע תחילת לימודיו בקריה האקדמית אונו ועד לקבלת התואר. להלן שלוש דרכי התקשרות למנהל הסטודנטים:

Download Presentation

יום אוריינטציה מנהל סטודנטים - משפטים

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4885694

יום אוריינטציה

מנהל סטודנטים - משפטים

ברוכים הבאים

המצגת ניתנת להורדה

באתר הקריה

www.ono.ac.il


4885694

דרכי התקשרות

מנהל סטודנטים מרכז את הטיפול בסטודנט מרגע תחילת לימודיו בקריה האקדמית אונו ועד לקבלת התואר.

להלן שלוש דרכי התקשרות למנהל הסטודנטים:

 • שירות פרונטאלי במנהל סטודנטים א'-ה' בשעות 8:00-14:00 15:00-20:00 ו' בשעות 13:00-8:00

 • שירות טלפוני ישיר - מרכז שירות ומידע 03-5311888 א'-ה' בשעות 18:00-8:00 ו' בשעות 12:00-8:00

 • שירות אינטרנטי - אתר הקריה האקדמית אונו מספק את כל המידע הדרוש לסטודנט www.ono.ac.il ובסלולארי – i.ono.ac.il


4885694

מערכת שעות

 • מערכת השעות הינה מערכת אישית לכל סטודנט המלווה אותו

  במהלך הסמסטר כולו.


4885694

דרכי התקשרות - המשך


4885694

דרכי התקשרות - המשך


4885694

דרכי התקשרות - המשך


4885694

מערכת שעות - המשך

מערכת זאת הינה לדוגמא בלבד


4885694

לוח זמנים אקדמי


4885694

תקציר תקנון:

הנקודות הרשומות מטה הינן מאבני היסוד של תקנון הקריה האקדמית אונו.

(התקנון המלא, אשר מחייב את הסטודנטים, מופיע באתר הקריה האקדמית אונו: www.ono.ac.il)

ציון עובר בקורס הינו 60 (ציון עובר בבחינה הינו תנאי

לציון עובר בקורס).

 • סטודנט לא יורשה לעבור לשנה אקדמית גבוהה יותר אם

  נכשל/לא השתתף בשלושה קורסים ומעלה במהלך השנה.

 • יופסקו לימודיו של סטודנט אשר ממוצע ציוניו הכולל לסמסטרים

  א+ב בשנה א' עומד על פחות מהציון 70


4885694

תקציר תקנון - המשך

בקשות לשינויים במערכת השעות ניתן לבצע במנהל סטודנטים

בשבועיים הראשונים של הסמסטר בלבד.

מנהל סטודנטים ידון בבקשה ותשובה תימסר לסטודנט.

אין לעבור מקבוצת לימוד אחת לאחרת אלא רק באישור מנהל

הסטודנטים בכתב.

סטודנט/ית חייב/ת להיות נוכח/ת ב- 80% מהשיעורים, התרגילים

ושאר מפגשי הכיתה.


4885694

תקציר תקנון - המשך

הגשת עבודות: עבודות יש למסור עד התאריך שנקבע על-ידי

המרצה לאתר הקריה האקדמית אונו בהמשך להנחיות המרצה. על הסטודנט לציין באופן ברור על שער העבודה עבור איזה קורס

הוגשה ועבור איזה/איזו מרצה, כמו-כן יש לציין באופן ברור את

מספר תעודת הזהות של הסטודנט/ית המגיש/ה (וכן את שם

הסטודנט/ית במקרה והמרצה הורה על כך).

 • יש לשמור ברשותו/ה העתק של כל אחת מהעבודות שהגיש/ה במהלך כל שנות לימודיו!


4885694

נהלי בחינות:

סטודנט/ית הזקוק/ה לתנאי בחינה מיוחדים (תוספות זמן וכו')

יפנה/תפנה בכתב לדיקאנית הסטודנטים ע"י מילוי טופס פניה

לדיקאנית הסטודנטים בצירוף האישורים המתאימים לבקשה כגון:

אבחון דידקטי במלואו (תקף מגיל 16), אישור רפואי מרופא

מומחה או דומה.

ציוני בחינות/עבודות ימסרו לסטודנטים עד 3 שבועות מיום

המבחן/הגשת העבודה.

מנהל הסטודנטים אינו מוסר ציונים בטלפון! לרשותכם: אתר

אינטרנט בו מתעדכנים הציונים עם קבלת חזרה מהבדיקה.


4885694

נהלי בחינות - המשך

מחברות הבחינה ייחשפו לסטודנטים בהתאם לאופי הבחינה,

חלק מהבחינות ייסרקו לאתר ובחלקם ניתן יהיה לעיין במסגרת יום

עיון.

הגשת ערעורים תעשה בהתאם להנחיות שיועברו לסטודנטים.


4885694

נהלי בחינות - המשך

לכל סטודנט יש זכות להיבחן פעם אחת בלבד בכל בחינה סופית

למעט במקרה של כשלון בבחינה או במקרה של חתימה על שיפור

ציון.

יודגש כי לא יאושר להיבחן ביותר משני מועדים של הקורס מכל

סיבה שהיא (מילואים, מחלה וכו').


4885694

פרויקט מחויבות קהילתית:

 • פרויקט סל"ק - סטודנטים למען הקהילה הינו פרויקט ייחודי

  לקריה האקדמית אונו בו סטודנטים בשנה א' מתנדבים במהלך

  שנת הלימודים הראשונה בקהילה (סה"כ 36 שעות, לכל היותר שעתיים בשבוע).

 • הפעילות בפרויקט זה הינה חובה אקדמית ומיועדת לכל

  הסטודנטים המתחילים את שנת הלימודים הראשונה שלהם הן

  במשפטים והן במנהל עסקים ומקנה 4 נ"ז במניין הנקודות לתואר.

  רשימת מקומות אפשריים להתנדבות נמצאת באתר.

  פרטים נוספים יינתנו במהלך הסמסטר.


4885694

מלגות:

 • מלגות הקריה האקדמית אונו ניתנות לסטודנטים על בסיס מצב

  סוציו אקונומי.

 • יחד עם בקשת המלגה מתבקשים הסטודנטים לצרף כל מסמך אשר לדעתם יכול לעזור לועדת המלגות להחליט.

 • טפסים ניתן להוריד באתר.

 • יש להגיש את הטפסים בצירוף המסמכים לא יאוחר מ 30/11/11 למנהל הסטודנטים.


4885694

סיום:

בהצלחה בלימודים האקדמיים,מנהל הסטודנטים.


 • Login