Java ohjelmointi opas ammattimaiseen osaamiseen oliosuunnittelu ja luokkakohtaiset komponentit
Download
1 / 41

Java-ohjelmointi Opas ammattimaiseen osaamiseen Oliosuunnittelu ja luokkakohtaiset komponentit - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

Java-ohjelmointi Opas ammattimaiseen osaamiseen Oliosuunnittelu ja luokkakohtaiset komponentit.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Java-ohjelmointi Opas ammattimaiseen osaamiseen Oliosuunnittelu ja luokkakohtaiset komponentit' - bibiane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Java ohjelmointi opas ammattimaiseen osaamiseen oliosuunnittelu ja luokkakohtaiset komponentit l.jpg
Java-ohjelmointiOpas ammattimaiseen osaamiseenOliosuunnittelu ja luokkakohtaiset komponentit


Slide2 l.jpg

© Jukka Harju

Nämä kalvot on lisensoitu Creative Commons Attribution-ShareAlike 1.0 -lisenssillä. Lisäys edelliseen lisenssiin: Kalvojen muokkaaminen on sallittu vain opettajille, joiden kursseilla käytetään kurssikirjana Tuloksellinen Java-ohjelmointi - tai Java ohjelmointi opas ammattimaiseen osaamiseen -kirjaa.


Sis llys l.jpg

© Jukka Harju

Sisällys

Ohjelmistosuunnittelusta

Tarvittavien luokkien tunnistaminen

Luokka-attribuutit ja -metodit

Metodien suunnittelu


Ohjelmistosuunnittelu l.jpg

© Jukka Harju

Ohjelmistosuunnittelu

 • Ohjelmistosuunnittelussa käytetään useita eri prosessimalleja (mm. Rational Unified Process ja eXtreme Programming)‏

 • Käytettävästä mallista riippumatta ohjelmistoprosessi sisältää lähes aina seuraavat osat:

  • Vaatimusmäärittely

  • Toiminnallinen määrittely

  • Tekninen suunnittelu

  • Toteutus

  • Testaus

  • Tuotantoonsiirto

  • Ylläpito


Vaatimusm rittely l.jpg

© Jukka Harju

Vaatimusmäärittely

 • Vaatimusmäärittelyssä kuvataan ohjelmistolle asetettavat vaatimukset eli kuinka ohjelmiston tulee toimia.

 • Vaatimukset saadaan ohjelmiston tilaajalta, joka suomalaisessa ohjelmistoteollisuudessa on useimmiten asiakkaana oleva yritys.

 • Vaatimusmäärittely on korkean tason kuvaus, jota tarkennetaan alemman tason kuvauksissa (mm. toiminnallinen määrittelykuvaus ja suunnittelukuvaus).

 • Esimerkki suorituskykyyn liittyvästä vaatimuksesta web-pohjaiselle järjestelmälle:

  • Järjestelmän tulee pystyä palvelemaan vähintään 1000 yhtäaikaista käyttäjää alle 2 sekunnin vasteajoilla.


Toiminnallinen m rittely l.jpg

© Jukka Harju

Toiminnallinen määrittely

 • Toiminnallisessa määrittelyssä kuvataan kaikki järjestelmän toteuttamat toiminnot ja liitännät järjestelmän ulkopuolelle.

 • Toiminnallisen määrittelyn tuloksena syntyy määrittelydokumentti, joka kuvaa mitä järjestelmällä voi tehdä ja miten käyttäjä voi järjestelmää käyttää.

 • Toiminnallinen määrittely ei ota kantaa siihen miten toiminnot tulee toteuttaa.

 • Määrittelyn tulisi olla niin kattava, että seuraavissa vaiheissa ei ole enää epäselvää miten ohjelman tulee toimia eri tilanteissa. Tähän ei kuitenkaan käytännössä koskaan päästä.

 • Toiminnallisessa määrittelyssä voidaan kuvata esimerkiksi web-käyttöliittymän eri näytöt ja näytöillä olevat komponentit. Määrittelydokumentin tulee sisältää tällöin sekä sanalliset että graafiset kuvaukset ko näytöistä.


Tekninen suunnittelu l.jpg

© Jukka Harju

Tekninen suunnittelu

 • Teknisen suunnittelu tarkoituksena on kuvata ohjelmiston tekninen arkkitehtuuri.

 • Suunnittelussa kuvataan kuinka ohjelma suorittaa toiminnallisessa määrittelyssä kuvatut toiminnot.

 • Suunnittelukuvauksesta ilmenee kuinka ongelma voidaan jakaa pienempiin, hallittavan kokoisiin osiin ja mitä kukin osa tekee.

 • Olio-orientoinut suunnittelukuvaus kertoo mitä luokkia ja olioita tarvitaan ja mitkä ovat niiden keskinäiset suhteet.

 • Sisältää mm. käytettyjen ohjelmistokomponenttien (luokkien) kuvaukset, niiden keskinäisten riippuvuuksien kuvaukset, tietovaraston kuvauksen jne.

 • Kuvaus koostuu eri tasoista, esim. ohjelmataso, luokkataso, metoditaso.

 • Kaikkein alimman tason osat kuvaukseen saa tuotettua esim. javadocista.


Toteutus l.jpg

© Jukka Harju

Toteutus

 • Toteutuksessa toteutetaan suunnittelukuvauksen mukainen lähdekoodi.

 • Aloittelevat ohjelmoijat luulevat usein, että toteutus on ohjelmistoprosessin ydin, mutta itse asiassa sen tulisi olla vähiten luovuutta vaativa kohta.

 • Lähes kaikki tärkeät päätökset tehdään jo vaatimusmäärittelyn ja suunnittelun aikana.

 • Toteutuksen tulisi keskittyä ohjelmoinnin yksityiskohtiin, tyyliin (JCC) ja dokumentointiin (javadoc).

 • Tuloksena on suoritettava ohjelmisto, joka yleensä kuitenkin sisältää suhteellisen paljon toiminnallisia virheitä.


Testaus l.jpg

© Jukka Harju

Testaus

 • Testauksessa yritetään varmistaa, että ohjelma täyttää sille asetetut vaatimukset.

 • Testauksessa yritetään löytää virheitä. Koko ohjelma tulee aina testata huolella.

 • Testaus ei todista ohjelman toimivan oikein vaan todistetuksi tulee ainoastaan se, että ohjelma sisältää virheitä.

 • Virheitä löytyy toteutuksen huolellisuudesta riippumatta lähes kaikista ohjelmistoista.

 • Debuggaus on löydettyjen virheiden alkuperän etsimistä ja virheiden korjaamista.


Tuotantoonsiirto l.jpg

© Jukka Harju

Tuotantoonsiirto

 • Tuotantoonsiirrossa testattu ja toimivaksi todettu ohjelmisto asennetaan toimintaan tuotantoympäristöön.

 • Tuotantoonsiirtoon liittyy usein mm. laitteiston asennus ja valmistelu, tietoliikenneyhteyksien valmistelu ja käyttäjien kouluttaminen.


Yll pito l.jpg

© Jukka Harju

Ylläpito

 • Ylläpito sisältää toimenpiteet, joita ohjelmistolle tarvitsee tuotantoonsiirron jälkeen tehdä, jotta asiakas olisi tyytyväinen ohjelmistoon.

 • Laadukkaastikin ohjelmistosta löytyy useimmiten tuotantoonsiirron jälkeenkin pieniä virheitä, jotka tulee korjata.

 • Käyttäjille tulee uusia tarpeita, joten ohjelmistoon on lisättävä uusia ominaisuuksia.


Sis llys12 l.jpg

© Jukka Harju

Sisällys

Ohjelmistosuunnittelusta

Tarvittavien luokkien tunnistaminen

Luokka-attribuutit ja -metodit

Metodien suunnittelu


Tarvittavien luokkien tunnistaminen l.jpg

© Jukka Harju

Tarvittavien luokkien tunnistaminen

 • Oliosuunnittelun tärkein tehtävä on määritellä ohjelmistossa tarvittavat luokat ja oliot sekä niiden väliset yhteydet.

 • Luokat voivat olla Javan valmisluokkia, vapaasti saatavia Javan ulkopuolisia valmisluokkia (ns. 3rd party -luokkia), omia aiemmin tehtyjä luokkia tai täysin uusia.

 • Eräs tapa tunnistaa mahdollisesti tarvittavat luokat on vaatimusmäärittelyn apuna käyttäminen.

 • Oliot esiintyvät vaatimusmäärittelyssä useimmiten substantiiveina ja metodit verbeinä.


Tarvittavien luokkien tunnistaminen14 l.jpg

© Jukka Harju

Tarvittavien luokkien tunnistaminen

 • Osa vaatimusmäärittelystä:

  • Ohjelman tulee tuottaa asiakkaalle lähetettävä lasku.

  • Lasku tulee kirjoittaa tekstitiedostoon.

  • Lasku sisältää:

   • Myyjän nimen ja osoitteen

   • laskutuspäivän

   • Asiakkaan nimen ja osoitteen

   • Laskun identifioivan laskunumeron

   • Viitenumeron

   • Tilinumeron, jolle lasku maksetaan

   • Laskun muodostamisessa käytetyn tuntihinnan

  • Kaikki virheilmoitukset kirjoitetaan lokitiedostoon.

 • Kaikista substantiiveista ei kuitenkaan tule luokkaa / oliota lopullisessa ratkaisussa!


Tarvittavien luokkien tunnistaminen15 l.jpg

© Jukka Harju

Tarvittavien luokkien tunnistaminen

 • Luokka edustaa joukkoa samankaltaisia olioita.

 • Luokat tulisi nimetä yksikkömuodossa olevilla substantiiveilla:

  • Oppilas

  • Osoite

  • Viitenumero

 • Poikkeuksiakin tietysti löytyy (esim. Tiedostotyokalut).


Tarvittavien luokkien tunnistaminen16 l.jpg

© Jukka Harju

Tarvittavien luokkien tunnistaminen

 • Joskus on vaikea päättää tarvitaanko asian esittämiseen erillinen luokka.

 • Esimerkiksi asiakkaan osoite voidaan esittää useampana erillisenä attribuuttina tai yhtenä Osoite-tyyppisenä attribuuttina.

 • Pääsääntönä on välttää kovin monimutkaisten luokkien tekemistä. Tällaiset luokat tulee pilkkoa useampaan pienempään luokkaan.


Tarvittavien luokkien tunnistaminen17 l.jpg

© Jukka Harju

Tarvittavien luokkien tunnistaminen

 • Luokissa halutaan esittää tarvittava määrä yksityiskohtia.

 • Esimerkiksi jokaista kulkuneuvoa kuvaamaan ei välttämättä tarvita omaa luokkaa, vaan voidaan käyttää yleisempää Kulkuneuvo-luokkaa tarvittavin attribuutein.

 • Tällöin Kulkuneuvo-luokan attribuuttina voi olla nimi, joka kertoo mikä laite on kyseessä.

 • Esimerkiksi luokkien Auto, Moottoripyora ja Polkupyora sijaan saattaisi riittää luokka Kulkuneuvo, jolla voisi olla vaikkapa attribuutit nimi, kayttoonottovuosi ja omistaja.


Tarvittavien metodien tunnistaminen l.jpg

© Jukka Harju

Tarvittavien metodien tunnistaminen

 • Jokainen ohjelmassa suoritettava toiminto täytyy toteuttaa jonkin luokan metodina.

 • Metodit nimetään käyttäen verbejä, esimerkiksi haeViitenumero, laskeTarkiste.

 • Suunnittelun alkuvaiheessa riittää tunnistaa kunkin luokan tärkeimmät tehtävät.


Sis llys19 l.jpg

© Jukka Harju

Sisällys

Ohjelmistosuunnittelusta

Tarvittavien luokkien tunnistaminen

Luokka-attribuutit ja -metodit

Metodien suunnittelu


Luokka attribuutit ja metodit l.jpg

© Jukka Harju

Luokka-attribuutit ja -metodit

 • Luokkametodia voidaan kutsua ilman yhtäkään oliota suoraan luokan nimen kautta.

 • Esimerkiksi Javan Math-luokan metodit ovat luokkametodeja:

  double logaritmi = Math.log(2);

 • Myös attribuutit voivat olla luokka-attribuutteja, tällainen on esimerkiksi Javan System-luokan out-attribuutti:

  System.out.println("Kone on kaapattu Kuubaan");

 • Suunnittelun eräs vaihe on määritellä tuleeko attribuutin olla oliokohtainen vai luokka-attribuutti.


Static avainsana l.jpg

© Jukka Harju

static-avainsana

 • Luokka-attribuutit ja luokkametodit määritellään static-avainsanaa käyttäen.

 • static-avainsana määrittelee metodin tai attribuutin luokkakohtaiseksi (ei oliokohtaiseksi).

  Esimerkiksi.

  //luokka-attibuuttiprivate static double tuntilaskutus;

  //luokkametodipublic static double laskeSumma(int a, int b) { return a + b;}


Luokka attribuutti l.jpg

© Jukka Harju

Luokka-attribuutti

 • Yleensä jokainen olio attribuutteineen sijaitsee omalla muistialueellaan.

 • Luokka-attribuutista on kuitenkin olemassa vain yksi kopio, joka on yhteinen kaikille olioille.

 • Luokka-attribuutti luodaan kun luokkaan viitataan ensimmäisen kerran.

 • Luokka-attribuutin arvon muutos näkyy kaikille ko. luokan olioille.


Luokka attribuutti23 l.jpg

© Jukka Harju

Luokka-attribuutti

 • Luokka-attribuutti ei tule alustaa konstruktorissa, sillä tällöin luokka-attribuutille asetetaan aina oletusarvo uuden olion luonnin yhteydessä.

 • Luokka-attribuutti voidaan alustaa staattisessa alustuslohkossa.

 • Staattinen alustuslohko sijoitetaan luokassa heti attribuuttien jälkeen.

  Esimerkki.

  private static final double TUNTILASKUTUS;

  static {

  TUNTILASKUTUS = 125.0;

  }

 • Luokka-attribuutteja käsittelevien get- ja set-metodien tulee olla luokkametodeja.


Luokkametodi l.jpg

© Jukka Harju

Luokkametodi

public class Laskin {

public static long korotaPotenssiin(int kantaluku,

int eksponentti) {

long tulos = kantaluku;

for(int i=0; i < eksponentti; i++) {

tulos = tulos * kantaluku;

}

return tulos;

}

}

 • Koska metodi potenssi on luokkametodi, voidaan sitä kutsua seuraavasti (vrt. Math-luokka):

 • long tulos = Laskin.korotaPotenssiin(5,3);


Luokka attribuutit ja metodit25 l.jpg

© Jukka Harju

Luokka-attribuutit ja -metodit

 • main-metodi on aina luokkametodi (ns. staattinen metodi). Java-kääntäjä kutsuu sitä luomatta yhtään oliota.

 • Luokkametodeista ei voida viitata oliokohtaisiin attribuutteihin (ilmentymäattribuutteihin), koska käytettävissä ei ole yhtään olioviittausta (luokkametodia ei kutsuta viittausmuuttujan kautta).

 • Luokkametodista voidaan kuitenkin käyttää luokka-attribuutteja ja paikallisia muuttujia.

 • Koodissa luokka-attribuutit kirjoitetaan aina ennen ilmentymäattribuutteja.


Luokka attribuutit ja metodit26 l.jpg

© Jukka Harju

Luokka-attribuutit ja -metodit

import java.io.File;

import java.io.IOException;

import java.util.Scanner;

import java.util.logging.Level;

/**

* Laskutus-sovelluksen viitenumerokäsittelymetodit

* sisältävä luokkakirjasto.

* @author Jukka Juslin, Jukka Harju

*/

public class Viitenumero {

/**

* Palauttaa seuraavan käyttämättömän viitenumeron ja

* päivittää sen tiedostoon viite.txt.

* @return viitenumero

*/

public static String haeViitenumero() {

//selvitetään seuraava käyttämätön viitenumero

long seuraava;

seuraava = viimeinenKaytettyViitenumero() + 1;

//päivitetään viitenumero takaisiin tiedostoon

try {

TiedostoTyokalut.kirjoita(

String.valueOf(seuraava), "viite.txt");

} catch (IOException ex) {

TiedostoTyokalut.logger.log(

Level.SEVERE,

"Viimeisintä viitenumeroa ei pystytty " +

"päivittämään viite.txt-tiedostoon");

}

int eheys = laskeTarkiste(seuraava + "");

String viitenumero = seuraava + "" + eheys;

return viitenumero;

}

 • Kirjan Laskutus-ohjelma sisältää Viitenumero-luokan, jossa on luokkametodi haeViitenumero.

 • Metodi hakee tiedostosta viimeksi käytetyn perusviitenumeron ja selvittää seuraavan käyttämättömän. Metodi myös päivittää viimeisimmän käytetyn viitenumeron.

 • Metodin käyttää apuna saman luokan luokkametodeja viimeinenKaytettyViitenumero ja laskeTarkiste sekä TiedostoTyokalut-luokan luokka-metodia kirjoita.


Slide27 l.jpg

© Jukka Harju

this-avainsana

 • this-avainsana viittaa olioon itseensä.

 • Metodin sisällä käytettynä this-avainsana siis viittaa olioon, jolle metodi suoritetaan.

 • Esimerkiksi kutsuttaessa oliolle metodia setEtunimi:

  oppilas1.setEtunimi("Anna");

  oppilas2.setEtunimi("Jussi");

  • Ensimmäisessä kutsussa setEtunimi-metodissa käytetty this-avainsana viittaa samaan olioon kuin oppilas1-viittausmuuttuja, toisessa samaan olioon kuin oppilas2-viittausmuuttuja.

 • this-avainsana ei ole käytettävissä luokkametodeissa, miksi?


This avainsana l.jpg

© Jukka Harju

this-avainsana

 • this-avainsanalla voidaan erottaa attribuutti ja samanniminen paikallinen muuttuja toisistaan.

 • Esimerkiksi setEtunimi-metodissa:

public void setEtunimi(String etunimi) {

if(etunimi != null && etunimi.length() > 0) {

this.etunimi = etunimi;

} else {

System.out.println("Etunimi ei saa olla tyhjä!");

}

}


Sis llys29 l.jpg

© Jukka Harju

Sisällys

Ohjelmistosuunnittelusta

Tarvittavien luokkien tunnistaminen

Luokka-attribuutit ja -metodit

Metodien suunnitteleminen


Metodien suunnitteleminen l.jpg

© Jukka Harju

Metodien suunnitteleminen

 • J. G. Brookshear: "Algoritmi on äärellinen joukko täsmällisiä, suoritettavissa olevia ohjeita, jotka ohjaavat päättyvää tehtävän suoritusta."

 • Esimerkiksi viitenumeron tarkisteen laskeminen:

 • Viitenumerossa on aina tarkiste. Se lasketaan seuraavasti:

  • Perusviitetiedoksi valitun luvun (esim. asiakas- tai laskunumeron) numerot kerrotaan oikealta vasemmalle painoilla 7, 3, 1, 7, 3,1 ….

  • Tulot lasketaan yhteen, ja summa vähennetään seuraavasta täydestä kymmenestä. Erotus on tarkiste, joka merkitään viitenumeron viimeiseksi numeroksi. Jos erotus on 10, tarkiste on 0.

   (http://www.pankkiyhdistys.fi/sisalto/upload/pdf/viitenumero.pdf)‏

 • Jokainen metodi toteuttaa jonkin algoritmin. Algoritmin ei tarvitse olla "monimutkainen".

 • Algoritmi voidaan kirjoittaa suunnitteluvaiheessa pseudokoodina, joka on yhdistelmä Java-lauseita ja suomea.

 • Algoritmi voidaan kuvata myös UML-toimintokaaviona.


Metodin osittaminen l.jpg

© Jukka Harju

Metodin osittaminen

 • Metodin tulee olla suhteellisen lyhyt looginen kokonaisuus. Näin koodi säilyy helpompana lukea.

 • Pitkä metodi tulee pilkkoa useaan pienempään metodiin.

 • public-tyyppinen metodi voi kutsua private-tyyppisiä (apu)metodeja toiminnon suorittamiseksi.

 • Apumetodit voivat käyttää edelleen toisia apumetodeja.


Metodin osittaminen32 l.jpg

© Jukka Harju

Metodin osittaminen

 • Tarkastellaan esimerkkinä kirjan Laskutus-ohjelman Viitenumero-luokan metodia haeViitenumero.

 • Metodi toteutus sisältää seuraavat toiminnot:

  • viimeisimmän käytetyn viitenumeron perusviitteen hakeminen tiedostosta

  • haetun arvon kasvattaminen yhdellä

  • kasvatetun perusviitteen kirjoittaminen takaisin tiedostoon

  • tarkisteen laskeminen perusviitteelle

  • perusviitteen ja tarkisteen yhdistäminen

  • tuloksen palauttaminen


Metodin osittaminen33 l.jpg

© Jukka Harju

Metodin osittaminen

 • Kokonaisuudessaan seuraavan käyttämättömän viitenumeron muodostaminen on liian laaja toimenpide suoritettavaksi yhdessä metodissa. Etsitään sopiva tapa jakaa ratkaisu osiin:

  • toteutetaan viimeisimmän käytetyn perusviitteen hakeminen suojatussa viimeinenKaytettyViitenumero-metodissa.

  • toteutetaan perusviitteen päivitys tiedostoon TiedostoTyokalut-luokan metodin kirjoita-avulla.

  • Toteutetaan tarkisteen laskenta suojatussa laskeTarkiste-metodissa.


Metodin osittaminen34 l.jpg

© Jukka Harju

Metodin osittaminen

 • Katso Viitenumero.java (sivu 78)‏

 • UML-luokkakaaviossa attribuutin ja metodin näkyvyyden kuvaamisessa käytetään "+"- ja "-"-merkkejä.

 • Julkisia komponentteja merkitään "+"-merkillä.

 • Suojattuja komponentteja merkitään "-"-merkillä.

 • Luokkakohtaisten komponenttien nimet esitetään alleviivattuina.


Laskutus ohjelma uml luokkakaavio l.jpg

© Jukka Harju

Laskutus-ohjelma: UML-luokkakaavio


Kertaus olion v litt minen parametrina l.jpg

© Jukka Harju

Kertaus: Olion välittäminen parametrina

 • Javassa parametrit välitetään aina arvoparametreina.

 • Todellisena parametrina annettu (muuttujan) arvo kopioidaan metodille määritellyn paikallisen parametrimuuttujan alkuarvoksi.

 • Parametrien välityksessä tapahtuu siis sijoittamista.

 • Kun viittaus olioon välitetään parametrina, viittaavat sekä alkuperäinen viittausmuuttuja, että parametrimuuttuja samaan olioon.


Kertaus olion v litt minen parametrina37 l.jpg

© Jukka Harju

Kertaus: Olion välittäminen parametrina

 • Kun olio välitetään parametrina, näkyy kutsutussa metodissa olion tietosisältöön tehty muutos kutsuneessa metodissa ilman paluuarvon välittämistä.

 • Alkeistietotyyppisille muuttujille tehdyt muutokset eivät näy kutsuneelle metodille, vaan tällöin on aina käytettävä paluuarvon välittämistä.


Metodin kuormittaminen l.jpg

© Jukka Harju

Metodin kuormittaminen

 • Metodin kuormittaminen tarkoittaa saman metodinimen käyttämistä useammassa kuin yhdessä metodin määrittelyssä.

 • Kuormitetun metodin tapauksessa pelkkä metodin nimi ei riitä kertomaan mitä metodia halutaan kutsua.

 • Metodin signatuuri tarkoittaa metodin nimen ja parametrien yhdistelmää.

 • Jokaisen (myös kuormitetun) metodin signatuurin täytyy olla uniikki.

 • Kääntäjä päättää parametrien perusteella mitä kuormitetun metodin versiota kutsutaan.


Metodin kuormittaminen39 l.jpg

© Jukka Harju

Metodin kuormittaminen

Kutsu kirjoita(”jotain”, ”tiedosto.txt”); ohjautuu ao metodeista, ensimmäiselle, miksi?

public static void kirjoita(String teksti, String tiedosto) {

.

.

.

}

public static void kirjoita(StringBuffer teksti, String tiedosto) {

.

.

.

}


Metodin kuormittaminen40 l.jpg

© Jukka Harju

Metodin kuormittaminen

 • Java-APIsta havaitaan, että esimerkiksi String-luokan println-metodi on kuormitettu:

  println(String s)‏

  println(int i)‏

  println(double d)‏

  jne.

 • Seuraavilla komennoilla voidaan kutsua näistä kahta eri versiota:

  System.out.println("Tulostetaan Merkkijono");

  System.out.println(summa);


Metodin kuormittaminen41 l.jpg

© Jukka Harju

Metodin kuormittaminen

 • Metodin paluuarvo ei kuulu metodin signatuuriin.

 • Kuormitetut metodit eivät siis voi erota pelkästään paluuarvon tietotyypin osalta.

 • Myös konstruktoreja voidaan kuormittaa:

  • Oletuskonstruktori

  • Erilaiset parametrilliset konstruktorit


ad