Effektm ling p det strategiske niveau hvorfor er det vigtigt
Download
1 / 23

Effektmåling på det strategiske niveau – hvorfor er det vigtigt? - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Effektmåling på det strategiske niveau – hvorfor er det vigtigt?. af Kent Nielsen, Handelshøjskolen i Århus, Institut for Marketing og Statistik, kni@asb.dk. Interesseområder siden 1987. Problemstillinger relateret til Små og Mellemstore Virksomheder iværksætter- og selvstændighedskultur,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Effektmåling på det strategiske niveau – hvorfor er det vigtigt?' - bianca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Effektm ling p det strategiske niveau hvorfor er det vigtigt

Erhvervs- og byggestyrelsen: Indikatorer og effektmåling – 31-10-05

Effektmåling på det strategiske niveau – hvorfor er det vigtigt?

af Kent Nielsen, Handelshøjskolen i Århus, Institut for Marketing og Statistik, kni@asb.dk


Interesseomr der siden 1987

Erhvervs- og byggestyrelsen: Indikatorer og effektmåling – 31-10-05

Interesseområder siden 1987

Problemstillinger relateret til Små og Mellemstore Virksomheder

 • iværksætter- og selvstændighedskultur,

 • eksport og internationalisering,

 • generationsskifte,

 • vækstvirksomheder o.lign.

 • netværksdannelser og virksomhedssamarbejde

 • Erhvervspolitik

  • klyngedannelser og regionale spidskompetencer

  • herunder bl.a. kortlægning af den danske IT-sektor og tekstil & beklædning

  • programevalueringer (fx miljønetværks-programmet, vækstgrupper i Århus og VIVA) effektmålingsredskaber.


 • Timelags timing og datatab
  TIMELAGS, TIMING OG DATATAB – 31-10-05

  Erhvervs- og byggestyrelsen: Indikatorer og effektmåling – 31-10-05

  Programstart

  Programstop

  Evt. juste-ring af virke-midler

  Udvælgelse af målgruppe, virkemidler, Ex-anteevaluering.

  Procesevaluering, følgegrupper, eks-pertpaneler, bruger-grupper,

  Ex post evalueringer

  TID

  Forventninger, teori, hypoteser, prognoser mv.

  Aktivitetsdata

  Effektdata

  Timelag =2 år


  Det danske netv rksprogram 1989 ex ante evalueringen

  Erhvervs- og byggestyrelsen: Indikatorer og effektmåling – 31-10-05

  Det danske netværksprogram (1989) – ex-ante evalueringen

  • Dansk økonomi 1987

  • Markante betalingsbalanceproblemer

   • Underskud 23 år i træk,

   • Markeret ved det største underskud nogensinde i 1986

   • Konfronteret med uvished om betydningen af EU’s indre marked

  • Strukturproblemet i dansk industri; vi eksporterer for lidt og vi eksporterer de forkerte produkter

   • Størrelsesproblemet – for mange SMVer

   • Teknologiproblemet – de få store producerede de forkerte produkter, dvs produkter med for lavt et teknologiindhold, og så benævnt de 3Ber (Beer-Butter-Bacon)


  Hvad andre sagde om programmet

  Erhvervs- og byggestyrelsen: Indikatorer og effektmåling – 31-10-05

  Hvad andre sagde om programmet:

  • ”The concept of Hard Business Networks was first developed in Denmark in 1988, and has since been adapted in Norway, the UK Spain, the USA and Australia. An estimated 10.000 Danish companies are now involved in 2000 networks, a factor that has contributed to Denmark’s recently improved economic performance” (TRADENZ, 1996)

  • ”The Danish economic turn-around was in part due to the network programme” (Ffowcs, 1996)

  • ”virually all available government funds were diverted into the scheme” (Chaston, 1996, OECD, 1995)

  • ”broker training was crucial to the success of the programme” (Chaston, 1996)


  Hvad amphion evalueringen ex post 1996 blandt andet viste

  Erhvervs- og byggestyrelsen: Indikatorer og effektmåling – 31-10-05

  Hvad Amphion evalueringen (ex-post: 1996) blandt andet viste:

  • Programmet gav støtte til 104 fase 3 netværk, der i alt involverede 550 virksomheder.

  • ¾ af de 160 mio. kr. (støttebeløbet) blev anvendt til netværk der ikke eksistere i dag (1996), anvendt til administration eller ikke udbetalt.

  • 23,5 mio kr. forblev ubrugte og Amphion konkluderer ” Var de blevet brugt på samme måde som de ca. 136,5 mio kr. ville det måske kunne opfattes som at smide gode penge efter dårlige”

  • Effekten var ifølge deltagerne yderst sparsom

  • Erfaringsopsamlingen var for dårlig

  • Ingen påviselig effekt af dyr mægleruddannelse


  Demonstrationsprojektets form l

  Erhvervs- og byggestyrelsen: Indikatorer og effektmåling – 31-10-05

  Demonstrationsprojektets formål

  • 1) Det første formål relaterer sig til mulighederne for at tilvejebringe tidssvarende statistikker til brug for effektmålinger.

  • 2) Det andet formål er en sikring af at der kan gennemføres regionaliserede analyser,

  • 3) der for det tredje eksemplificeres ved hjælp af konkrete effektmålingsredskaber,

  • 4) og endelig er det fjerde formål en sikring af, at disse målinger kan gennemføres med en minimal administrativ belastning for de involverede virksomheder, hvilket i praksis vil betyde effektmålinger gennemført som registerkørsler.


  Udfordringer for erhvervsudvikling i landdistrikterne erhvervsstrukturen

  Erhvervs- og byggestyrelsen: Indikatorer og effektmåling – 31-10-05

  Udfordringer for erhvervsudvikling i landdistrikterne: Erhvervsstrukturen!

  • Erhvervsstrukturen i Viborg Amt

   • Stærk specialisering inden for landbrug, fiskeri mv. samt industrierhvervene, herunder særligt træ- og møbelindustri

   • Forholdsvis stor andel SMVer

   • Specialiseringen udgør et erhvervs- og beskæftigelsesmæssigt strukturproblem, da disse erhverv er under pres i den globale økonomi.


  V kstmuligheder 3 alternative erhvervspolitiske indsatsomr der

  Erhvervs- og byggestyrelsen: Indikatorer og effektmåling – 31-10-05

  Vækstmuligheder - 3 alternative erhvervspolitiske indsatsområder

  • Fornyelse af virksomhedsbestanden: Flere nyetableringer

   • Specialiseringen inden for de mere ”modne” erhverv gør at antallet af nystartede virksomheder er forholdsvis lavt, sammenlignet med fx storbyområderne – vanskeligt at opnå flere nyetableringer inden for vækstbrancherne IT, Medico mv.

  • Øge overlevelse og vækst i de nystartede virksomheder og/eller

  • Fokusere på vækst og omstilling i de etablerede virksomheder


  Ex ante nyetableringer 1995 96 samt besk ftigelses og overlevelesesandele i viborg amt 2001

  Erhvervs- og byggestyrelsen: Indikatorer og effektmåling – 31-10-05

  Ex-ante: Nyetableringer 1995/96 samt beskæftigelses og overlevelesesandele i Viborg amt, 2001


  Ex post nyetableringer 1998 99 samt besk ftigelses og overlevelesesandele i viborg amt 2004

  Erhvervs- og byggestyrelsen: Indikatorer og effektmåling – 31-10-05

  Ex-post: Nyetableringer 1998/99 samt beskæftigelses- og overlevelesesandele i Viborg amt, 2004


  V kst i antal nyetableringer overlevende og besk ftigelse i de overlevende virksomheder

  Erhvervs- og byggestyrelsen: Indikatorer og effektmåling – 31-10-05

  Vækst i antal nyetableringer, overlevende og beskæftigelse i de overlevende virksomheder


  Udvikling omstilling og v kst i eksisterende virksomheder viva evalueringsdesign

  Erhvervs- og byggestyrelsen: Indikatorer og effektmåling – 31-10-05

  Udvikling, omstilling og vækst i eksisterende virksomheder VIVA Evalueringsdesign

  • Relevansmåling

   • Kategorisering af alle deltagende virksomheder (2003) ud fra branche og størrelse, sammenlignes med samtlige virksomheder i amtet – når programmet ud til målgruppen?

  • Effektmåling

   • Udvikling i samtlige virksomheder der deltog i kompas og chef-til-leje ordningen 1997-1999, sammenlignes med SMVer i Viborg Amt, hele landet og andre programmer – virker programmerne?


  Relevansm ling

  Erhvervs- og byggestyrelsen: Indikatorer og effektmåling – 31-10-05

  Relevansmåling

  • Programmerne efterspørges af målgruppen af industri-SMVer

  • Ca. en tredjedel af amtets SMVer i 2003 har deltaget i et eller flere programforløb i perioden 1997-2003

  • Men …

  • SMVer i øvrige erhverv nås kun i begrænset omfang


  Viva professionelle bestyrelser og m l 2

  Erhvervs- og byggestyrelsen: Indikatorer og effektmåling – 31-10-05

  VIVA, professionelle bestyrelser og mål 2

  • CVR-numre køres op mod samme register

   • Mål 2 programmet 83 CVR-numre

   • Professionelle bestyrelser 68 CVR-numre

   • Ej-professionel bestyrelse 212 CVR-numre

   • ViVa 148 CVR-numre

   • Alle SMVer i Viborg Amt

   • Alle SMVer i hele landet

  • Virksomhedernes antal, køb, salg, eksport og import kan regionaliseres – men problematisk

  • Månedsopgørelse, sektoropdelt seneste november 2004.


  Effektm lingsresultater

  Erhvervs- og byggestyrelsen: Indikatorer og effektmåling – 31-10-05

  Effektmålingsresultater

  • Viborg Amts SMVer inden for industri udviser generelt bedre præstationer end Industri-SMVer på landsplan

  • Industrivirksomheder, der har deltaget i Viborg Amts erhvervsfremmeinitiativer, har større overlevelse og vækst i omsætningen. Værdiskabelsen øges betydeligt i forhold til ikke-deltagere i Viborg Amt.

  • Programdeltagerne tegner sig for hele væksten i Viborg Amts små og mellemstor industrivirksomheder i perioden 1998-2003.

  • Industrivirksomhederne har en samlet årlig meromsætning på ca. 700 mio. kroner

  • Men ….

  • Resultaterne for amtets øvrige SMVer er mindre synlige,

  • Disse SMVer klarer sig generelt dårligere end for hele landet


  Erhvervs- og byggestyrelsen: Indikatorer og effektmåling – 31-10-05

  Vækst i omsætning, eksport og værditilvækst for programdeltagere i Udviklingskompas og Chef til leje samt andre erhvervspolitiske programmer, 1998-2003.

  Kilde. Specialkørsel Danmarks Statistik


  N gletal for industrismver ved programopstart og fem r efter

  Erhvervs- og byggestyrelsen: Indikatorer og effektmåling – 31-10-05

  Nøgletal for IndustriSMVer ved programopstart og fem år efter

  Kilde. Beregninger baseret på specialkørsler Danmarks Statistik. Firmaernes køb og salg


  Ex ante vurdering forskelle mellem kvinder og m nd som iv rks ttere og ejerledere

  Erhvervs- og byggestyrelsen: Indikatorer og effektmåling – 31-10-05

  Ex-ante vurdering: Forskelle mellem kvinder og mænd som iværksættere og ejerledere

  • Branchevalg

  • Helhedstænkning

  • Netværk og rådgivning

  • Vækstmotiver

  • Kvinder føder børn
  Erhvervs- og byggestyrelsen: Indikatorer og effektmåling – 31-10-05

  Ex-post: Vækst i omsætning, eksport værditilvækst og beskæftigelse for forskellige grupper af kvindelige ejerledere 2003-2005


  Problemstillinger

  Erhvervs- og byggestyrelsen: Indikatorer og effektmåling – 31-10-05

  Problemstillinger

  • Klare mål?

   • Netværksprogrammerne

  • Realistiske mål?

   • Vækstgrupperne

  • Ønskede mål?

   • Iværksætterprogrammerne

   • Vækstprogrammerne


  ad