Yrkesh gskolornas medverkan i det europeiska h gskoleomr det
Download
1 / 18

Yrkeshögskolornas medverkan i det europeiska högskoleområdet - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Yrkeshögskolornas medverkan i det europeiska högskoleområdet. 13.4.2005. Bologna-processen. Bolognadeklarationen 1999 Uppföljningsmöte i Prag 2001 Lissabon strategin 2001 Köpenhamn processen 2002 Uppföljningsmöte i Berlin 2003 Uppföljningsmöte i Bergen 2005.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Yrkeshögskolornas medverkan i det europeiska högskoleområdet' - bianca-sellers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Bologna processen
Bologna-processen högskoleområdet

 • Bolognadeklarationen 1999

 • Uppföljningsmöte i Prag 2001

 • Lissabon strategin 2001

 • Köpenhamn processen 2002

 • Uppföljningsmöte i Berlin 2003

 • Uppföljningsmöte i Bergen 2005


Syfte med bologna processen till r 2010
Syfte med Bologna-processen högskoleområdettill år 2010

 • Tydliga examensstrukturer

 • Enhetliga examensstrukturer

 • Ett system för dimensionering av studierna

 • Ökad rörlighet

 • En europeisk dimension i kvalitets-evalueringen

 • En europeisk dimension i den högre utbildningen


Tydliga examensstrukturer
Tydliga examensstrukturer högskoleområdet

 • Gemensam europeisk / nationell referensram

 • Tydliga, förståeliga examina

 • Behörighetskrav, ersättande studier, fortsatta studier

 • Läroplanstänkande utgående från kompetens

 • Bilagan till examensbetyget, Diploma Supplement


Enhetliga examensstrukturer
Enhetliga examensstrukturer högskoleområdet

 • 2 nivåer: Bachelor och Master

 • 1 cykeln: lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen

 • 2 cykeln: högre högskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen

 • 3 cykeln: doktorsexamen


ECTS högskoleområdet

 • Högskolestudiernas dimensioneringsprinciper skall motsvara europeiska principer från början av läsåret 2005-2006

 • ECTS (European Credit Transfer System)

 • Studiernas överflyttnings- och dimensioneringssystem

 • 1 studievecka = 1,5 studiepoäng

 • Beskriver studerandes arbetsmängd


Ett system f r dimensionering av studierna
Ett system för dimensionering av studierna högskoleområdet

 • Omfattningen av studier som leder till YH-examen är

  • 180 sp (120 sv/3 år)

  • 210 sp (140 sv/ 3,5 år)

  • 240 sp (160 sv/4 år)

 • Studerandes arbetsinsats under ett läsår är 1600 h och det motsvarar 60 ECTS-poäng


Examensbetyg
Examensbetyg högskoleområdet

 • Alla betyg efter 1.8.2005 ges i studiepoäng

 • Omvandlingsfaktorn för studerande som börjat tidigare är 1,5

 • Betygstexten

  • Systemet för dimensioneringen av studier i högskolorna förändras i Finland. Studieveckorna bortfaller fr.o.m. 1.8.2005 och det europeiska systemet med studiepoäng införs. Arbetsinsatsen under ett år, dvs. 1600 timmar, motsvarar 60 studiepoäng. Omfattningen på examina bibehålls oförändrad.


Kad r rlighet
Ökad rörlighet högskoleområdet

 • Erkännande av kunskap och examina

 • Finansiering: Sokrates (2000-2006), Leonardo da Vinci (2000 – 2006) och Erasmus Mundus (2004 – 2008)

 • Gemensamma examina (Joint Degrees) och dubbla examina (Double Degrees)


En europeisk dimension i kvalitetsevalueringen
En europeisk dimension högskoleområdeti kvalitetsevalueringen

 • System för kvalitetssäkring

 • Periodisk utvärdering

 • Kvaliteten på utbudet av gränsöverskridande utbildning

 • Tillträde till marknader

 • ENQA-nätverket (European Network of Quality Assurance in Higher Education)


En europeisk dimension i den h gre utbildningen
En europeisk dimension i den högskoleområdethögre utbildningen

 • Dualism och arbetsfördelning inom högskolesektorn: kravnivåer

 • Inlärningsresultat: kunskap, färdigheter och kompetens

 • Samspel mellan universitetssektorn och yrkeshögskolesektorn:

  • Språk- och kommunikationsfärdigheter

  • Internationella färdigheter

  • Etiska aspekter

  • Informations- och kommunikationstekniska färdigheter


L roplan
Läroplan högskoleområdet

 • Kärnstoffanalys

  • Must know: kärnsubstans, som är nödvändig att behärska

  • Should know: kompletterande kunskap

  • Nice to know:specialkunskap

 • Belastningsutvärdering

  • Examens belastning jämfört med omfattning

  • Studieperiodens arbetsmängd, arbetssätt

 • Enhetliga beskrivningar av studieinnehåll


L s rets l ngd
Läsårets längd högskoleområdet

 • VYH övergår i sin helhet till ECTS-systemet fr.o.m. 1.8.2005 (gamla omvandlas, nya förnyas med studiepoäng)

 • Studerandes arbetsinsats under ett studieår är 1600 h/60 studiepoäng och innehåller ledd undervisning, självständigt arbete, praktik, förberedelser inför tenter, skriftliga uppgifter osv.

 • 22.8.2005 – 16.6.2006 (= 40 veckor)

 • Jullov 2 veckor, sportlov 1 vecka, självständiga studier vecka 43

 • Period 5, huvudsakligen praktik och skrivande av lärdomsprov


Dimensionering av praktik
Dimensionering av praktik högskoleområdet

 • Praktik för att befrämja yrkesfärdighet

 • Dimensionering enligt verklig arbetsmängd

 • 1 studiepoäng motsvarar ca 27 h arbete


Spr kkunskap
Språkkunskap högskoleområdet

 • Anmärkningar i betyget enligt förordningen om erhållande av språkkunskap

  • Skolbildningsspråk

  • Mognadsprovets språk

  • Nivån på språkstudier i yrkeshögskolor skall motsvara den i lag fastställda nivån på språkkunskap i det andra inhemska språket, som krävs av tjänstemän inom tvåspråkiga ämbetsdistrikt


Spr kkunskap1
Språkkunskap högskoleområdet

 • Yrkeshögskolans vitsord 1-3 motsvarar stadsförvaltningens vitsord nöjaktig och vitsord 4-5 motsvarar vitsordet god.

 • Utvärdering av utgångsnivån: främmande språk (engelska och det andra inhemska)  förberedande språkstudier

 • Minimiomfattningen av obligatoriska språk 2 sv/ 3 ECTS

  • främmande språk (engelska eller annat)

  • andra inhemska språket

  • finska/svenska språket och kommunikation


Tid beh vs till l rande inte enbart till studier

Tid behövs till lärande, högskoleområdetinte enbart till studier


ad