Sociaal centrum de wilg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

sociaal centrum De Wilg PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

sociaal centrum De Wilg. Van nazorgcentrum naar gespecialiseerd sociaal centrum. p artner van. Versie september 2014. Algemeen. Gespecialiseerd sociaal centrum - Doelgroep: klanten met psychiatrische problemen - Uniek aanbod: detectie <-> opname <-> nazorg

Download Presentation

sociaal centrum De Wilg

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sociaal centrum de wilg

sociaalcentrum De Wilg

Van nazorgcentrum

naar gespecialiseerd sociaal centrum

partner van

Versie september 2014


Algemeen

Algemeen

Gespecialiseerd sociaal centrum

- Doelgroep: klanten met psychiatrische

problemen

- Uniek aanbod: detectie <-> opname <->

nazorg

- 33 jaar ervaring in deze materie

- Multidisciplinair team

- Sterk uitgebouwde ondersteuning

hulpverleners

- Uitbouw netwerken en

samenwerkingsverbanden


Organogram

Organogram

Bestuurscoördinator MI

Jonathan Mortelmans

Situatie 01/09/2014

Administratie

Maryse Van Maroey

Sandra De Gres

Jolien Smet

Hoofd-maatschappelijk-werker

Carl Pétré

Psychiatrisch Verpleegkundig

team (PVe-team)

Esther Verbist

Kelly De Loose

Robby Geldof

Dienst opnamezorg

Anouk Maenhout

Cathy Van Regenmortel (1*)

Anke Breugelmans (1*)

Eva Gooris

Dienst nazorg

Jan Vernimmen

Patricia De Pauw (2*)

Veronique Zwakhoven

Sigrid Mahieu (3*)

Ondersteuning sociale dienst centrum

Petra Braem

Arbeidsbegeleiding

Cathy Van Regenmortel (1*)

Jeugdzorg

Anouk Maenhout

Jan Vernimmen

Budgetbeheer

Eva Gooris

Intake/bevoegdheid

Anke Breugelmans (1*)

1* = niet aanwezig op woensdag

2* = niet aanwezig op

woensdag – donderdagnamiddag – vrijdag

3* = niet aanwezig afwisselend woensdag/ vrijdag


Het pve team

Het PVe-Team

Het Psychiatrisch Verpleegkundig Team van De Wilg


Pve team de missie

PVe-teamDe missie

Missie van het PVe-team

Als gespecialiseerd team van psychiatrisch verpleegkundigen garanderen wij ondersteuning naar klanten met een vermoeden van psychische kwetsbaarheid, de begeleidende hulpverleners en de omgeving van de klant.

We werken vanuit een holistisch mensbeeld. Via zorg op maat zoeken we naar de meest gepaste hulpverlening en dit met respect voor de klant en de hulpverlener. We bieden hiervoor een maximum aan laagdrempeligheid en flexibiliteit door mobiel te werken maar ook vanuit een vaste werkplek.


Werkpijlers pve team

Werkpijlers PVe-Team

individueel

collectief

ONDERSTEUNEN

BEGELEIDEN

INFORMEREN

VORMEN

OVERLEG

EXPERTISE


Werkpijlers pve team individueel

Werkpijlers PVe-TeamIndividueel

Ondersteuning bieden aan hulpverleners

- Individuele (interventie)vragen

- Advies en info via telefoon of mail

- Aanvragen via een online formulier (internet OCMW)

- Begeleiden van klanten mbt psychische stoornis

- Gesprekken op centrum alleen of met dossierbegeleider

- Huisbezoeken, klanten begeleiden

- Geen dossierovername tenzij naar opnamezorg of

nazorg De Wilg

ONDERSTEUNEN

BEGELEIDEN

INFORMEREN


Werkpijlers pve team collectief

Werkpijlers PVe-Teamcollectief

Ondersteuning bieden aan de hulpverleners

- Vormingsinitiatieven omtrent omgaan met

psychische stoornissen bij klanten

- Methodiek casusbespreking/ intervisie

supervisie

- Opleiding nieuwe maatschappelijk werkers

- Deelname zorgoverleg/ klantoverleg

VORMEN

OVERLEG

EXPERTISE


Dienst opnamezorg

Dienst Opnamezorg

Financiële en administratieve hulpverlening


Onze klanten

Onze klanten

 • Nieuwe aanvragen zonder actief dossier bij OCMW Antwerpen

 • Psychiatrisch ziekenhuis/instelling (niet EPSI en PAAZ = AZ)

 • - Therapeutische gemeenschappen (‘Tsedek en Den Evenaar)

 • - Verblijven in beschut wonen buiten Antwerpen - bevoegdheid

 • - Therapie volgen in een dagziekenhuis psychiatrie

 • - Daklozen na opname: enkel bij diagnose psychische stoornis

 • Voogdij: verlengde minderjarigen in opname

 • Vondelingen: administratie opvolging bij voogdij OCMW


Onze klanten1

Onze klanten

 • Doorgave actieve dossier van sociale centra OCMW Antwerpen

 • Bij opname langer dan 3 maanden ononderbroken

 • Actieve dossier van sociale centra OCMW Antwerpen

 • Bij opname korter dan 3 maanden

  • dossier blijft bij begeleider sociaal centrum

  • SC De Wilg ondersteunt het bevoegd sociaal centrum


Hoe aanmelden

Hoe aanmelden


Het sociaal onderzoek

Het sociaal onderzoek


Het sociaal onderzoek1

Het sociaal onderzoek

 • OCMW Wet van 8 juli 1976

 • Eigen OCMW regelgeving - vademecum

 • Stappenplan van de hulpverlening

aanvraag

max

30

dagen

Bevoegdheid

Recht (E)LL

Andere bijstand

Medische bijstand

beslissing

Éénmalige vragen

informatie


Het sociaal onderzoek bevoegdheid

Het sociaal onderzoekBevoegdheid

Algemene regel = “gewoonlijk verblijf”

3 uitzonderingen

- asielzoekers

- studenten

- opname instellingen art.2§1

Wet 2/4/1965 = laatste inschrijving

LET OP: REFERENTIEADRES TELT NIET

Binnen 5 werkdagen

Conflicten via POD MI


Het sociaal onderzoek leefloon of equivalent leefloon

Het sociaal onderzoekleefloon of equivalent leefloon

 • 6 voorwaarden:

 • Nationaliteit

 • Leeftijd

 • Verblijfplaats

 • Ontoereikende bestaansmiddelen

 • Werkbereidheid

 • Uitputten rechten

 • Verrekening inkomsten

 • Regel alle inkomsten

  • Uitzondering RMI wetgeving en eigen

  • regelgeving


Het sociaal onderzoek andere bijstand en medische zorgen

Het sociaal onderzoekandere bijstand en medische zorgen

 • A norm = activeerbaar

 • B norm = niet activeerbaar = referentienorm

 • Referentienorm als inkomensgrens

 • Referentiepunt voor elke aanvraag bijstand

 • Medische bijstand:

 • Huisdokter + GMD = verplicht !!!!

 • Aantoonbare financiële noodzaak

 • Aantoonbare medische noodzaak

 • GEEN AUTOMATISCHE TOEKENNING MEER


De dienst nazorg onze klanten

de dienst Nazorgonze klanten

Integrale begeleiding na zorg

 • Verwijzers: residentieel en/of ambulant

 • - Woonst hebben in Antwerpen

 • - Vrijwillig in begeleiding komen

 • Ambulant bij een (gespecialiseerde) arts in

 • behandeling zijn

 • - Opstart nazorg steeds voorafgegaan door intake

 • - Recht hebben op steun OCMW = geen voorwaarde

 • - Kennis Nederlands = geen voorwaarde

 • - Geen uitsluiting op basis van pathologie


De dienst nazorg onze hulpverlening

de dienst Nazorgonze hulpverlening

Door een gepaste begeleiding trachten psychisch en sociaal herval te vermijden en zo maatschappelijke en persoonlijke schade te beperken.

 • - Ambulante psychosociale begeleiding

 • - Budgetteren en bemiddelen met bewindvoerders

 • - Actief overleg met andere hulpverleners

 • - Begeleiding organiseren huishouden

 • - Hulpverlening op maat = garanderen van nodige tijd

 • - Flexibele hulpverlening = geen vaste afspraken

 • - Medicatie toediening i.s.m. thuisverpleging (woensdag NM)

 • Langdurige chronische psychiatrie

 • Voogdij: verlengde minderjarigen niet opgenomen


Arbeidsbegeleiding

Arbeidsbegeleiding

Activering als hefboom uit de psychiatrie

 • - Opstart arbeidsbegeleiding tijdens opname voor bij

 • ontslag resocialisatie

 • - Opstart arbeidsbegeleiding binnen hulpverleningstraject

 • dienst Nazorg

 • - Opstart arbeidsbegeleiding binnen hulpverleningstraject

 • dienst Jeugdzorg

 • - Aanbod gespecialiseerde trajectbegeleiding op maat

 • van de klant

 • - Aanbod professionele activering, arbeidszorg en

 • vrijwilligerswerk


Contactgegevens algemeen

Contactgegevens Algemeen

Sociaal centrum De Wilg

Marnixstraat 16/1 – 2060 Antwerpen

Telefoon 03 270 08 40 – fax 03 270 08 59

GSM hoofd maatschappelijk werker 0497 292 246

E-mails:

Sociaal centrum De Wilg algemeen

Dienst opnamezorg en arbeidsbegeleiding

Psychiatrisch verpleegkundig team

www adres

Een klacht of bemerkingen: Maryse Van Maroey


Netwerken

Netwerken

Samen op stap met SaRa

 • - Lid netwerkcomité SaRa

 • - Nieuw ambulant PSY REVA centrum

 • - Het intern GGZ project


Netwerken1

Netwerken

Nuttige links

 • http://sara.oggpa.be

 • http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/

 • http://www.vdip.be/?action=onderdeel&onderdeel=527&titel=Ik+ben+niet+gek


 • Login