vgtu student atstovyb s veiklos ataskaita
Download
Skip this Video
Download Presentation
VGTU Studentų atstovybės veiklos ataskaita

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

VGTU Studentų atstovybės veiklos ataskaita - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

VGTU Studentų atstovybės veiklos ataskaita. (201 3 . 05 . 02 -201 4 . 04. 16 ). Ataskaitiniu laikotarpiu VGTU SA komitetų veiklas koordinavo :. Viceprezident ė – dabar Ieva Kučinskaitė ; Socialinių reikalų vadovė – dabar Justina Petrovaitė

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VGTU Studentų atstovybės veiklos ataskaita' - bianca-levine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ataskaitiniu laikotarpiu vgtu sa komitet veiklas koordinavo
Ataskaitiniulaikotarpiu VGTU SA komitetųveiklaskoordinavo:
 • Viceprezidentė– dabarIevaKučinskaitė;
 • Socialiniųreikalųvadovė – dabar Justina Petrovaitė
 • Akademinisreikalųvadovas – ArmandasPisarskis;
 • Ryšiųsuvisuomenevadovė – EditaMaciulevičiūtė, dabarSkaistėPetrošiūtė;
 • Marketingokomitetovadovas –Tomas Marčionis, dabarDonatasJūras;
 • Žmogiškųjųištekliųvadovai–dabarPovilasBaukusirSauliusLukošius;
 • Kuratoriųkoordinatoriai – ViktorijaMelder, AurelijaBusilaitė;
 • IT administratorius – JustinasPetravičius, dabar Julius Nevirauskas;
 • Kontrolėskomisija – GražvydasJakaitis (Pirmininkas), ŽivilėPurickaitė, ViliusMorkūnas;
 • Administratorės– LiucilėVervečkaitė, dabarEditaMaciulevičiūtė, Justina Petrovaitė;
slide3
Įžanga
 • VGTU SA vizija
 • Vieninga ir pilietiška akademinė VGTU bendruomenė.
 • Misija
 • Tinkamai atstovaujant studentams kuriame jiems palankiąsocialinę ir akademinę aplinką.
 • Vertybės
 • Atvirumas
 • Atsakomybė
 • Tobulėjimas
 • Iniciatyvumas
 • Strateginiai tikslai 2011 – 2014 metams:
 • užtikrinti tinkamą atstovavimą studentams;
 • kurti studentams palankią socialinę ir akademinę aplinką;
 • garantuoti stabilią organizacijos veiklą.
u tikrinti tinkam atstovavim studentams
Užtikrinti tinkamą atstovavimą studentams
 • Garantuoti seniūnų modelio funkcionavimą;
 • Užtikrinti tinkamą studentų informavimą;
 • Gerinti organizacijos veiklos kokybę;
 • Kokybiškai atstovauti studentams išorėje;
 • Didinti studentų pasitikėjimą studentų atstovybe.
atstovavimas 1
Atstovavimas (1)
 • VGTU Tarybos (D. Martsinkevichus, A. Abromavičius)
 • VGTU Senatas (Senato komisijos)
 • Rektoratas (D. Martsinkevichus, A. Meškėnas)
 • VGTU SA Valdyba
 • VGTU SA CBsusirinkimai
 • Universiteto studijų komisija (D. Martsinkevichus)
 • Fakulteto Taryba, Dekanatas, Studijų programų komitetai
 • Apeliacinės komisijos
 • Atestacinės komisijos
 • Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba (D. Martsinkevichus)
atstovavimas 2
Atstovavimas(2)
 • SKVC (ekspertai) (D. Martsinkevichus, J. Petravičius, G. Jakaitis, T. Pupinis, I. Mažonavičiūtė, V. Karoblis, S. Kabasinskas)
 • SKVC Studijų vertinimo komisija
 • Studijų įmokų mokėjimo ir grąžinimo komisija (A. Pisarskis)
 • Įmokų už studijas grąžinimo komisija (J. Petrovaitė)
 • MSĮ darbo grupė (D. Martsinkevichus)
 • Universiteto atstovavimas BVTU (D. Martsinkevichus, J. Petrovaitė, A. Klimantavičiūtė, A. Meškėnas, M. Vorobjova)
 • Pažangumo strategija (A. Pisarskis)
 • Įvairios darbo grupės ir t. t.
 • VGTU SKVC instituciniovertinimosusitikimaisustudentaisirstudentųatstovųgrupėmis.
garantuoti seni n modelio funkcionavim
Garantuoti seniūnų modelio funkcionavimą
 • Seniūnų diena 2013-03-20;
 • Seniūnų inkubatorius 2013;
 • Seniūnų kontaktų bazė;
 • SA ir administracijos susitikimai su seniūnais;
 • Seniūnų reitingavimo sistema;
 • Galutinai suredaguoti seniūnų nuostatai;
 • Seniūnų rinkimų sistema.
u tikrinti tinkam student informavim
Užtikrinti tinkamą studentų informavimą
 • Virš 1,5 tūkstačionaujųgerbėjų Facebook profilyje;
 • Pranešimaipasiekia 2 – 15 tūkstančiųvartotojų;
 • Vgtusa.ltaplankė 100 tūkstančiųunikaliųvartotojų;
 • Sutartyssuapiepraktikosvietasinformuojančiaisinternetiniaisportalais;
 • SutartissuEventum Group;
 • Studentamsaktualiosinformacijospateikimasstovyklų, mokymųir kt. renginiųmetu;
 • Konsultavimasstudijųmugiųmetu;
 • Dalyvavimasatvirųdurųdienose;
 • Nuolatinisstudentųinformavimasįvairiaisbūdais;
 • Informavimasbeikonsultavimassu LSP susijusiaisklausimais;
 • Projekto „Misija Erasmus“ visapusiškasrėmimas.
gerinti organizacijos veiklos kokyb
Gerinti organizacijos veiklos kokybę
 • Visuotiniai mokymai (160 žmonių);
 • Vidiniai mokymai SA F (apie 30 žmonių);
 • Komitetiniai mokymai (apie 20 žmonių);
 • Visuotinės bei fakultetinės poreikių analizės;
 • Ataskaitinės konferencijos (ataskaitų teikimas seniūnams tvirtinti);
 • Aktyvi kontrolės komisijos veikla;
 • Aktyvus Alumni prisidėjimas prie veiklos (darbo grupės Alumni sąskrydžio metu) ir kt.
kokybi kai atstovauti studentams i or je
Kokybiškai atstovauti studentams išorėje
 • Įkurtas ESTIEM LG Vilnius klubas;
 • Dalyvavimas ir pozicijų teikimas VJOSAS asamblėjų metu;
 • Lietuvos Studentų savivaldų sąskrydis Aukštadvaryje;
 • Jaunimo iniciatyvų finansavimas Vilniaus mieste per VJORT;
 • Pozicijų pateikimas atstovaujant Vilniaus jaunimą Vilniaus miesto reikalų tarybai per VJOSAS ir jaunimo reikalų koordinatoriai;
 • Dalyvavimas BALTECH veikloje;
 • Bendradarbiavimas su Lietuvos Studentų sąjunga;
 • PastovikomunikacijasukitomisLietuvosStudentųsavivaldomis.
didinti student pasitik jim student atstovybe
Didinti studentų pasitikėjimą studentų atstovybe
 • Poreikių analizės metu studentai palankiausiai vertina VGTU SA darbą tarp visų su studijomis bei socialiniu aprūpinimu dirbančių padalinių;
 • Veiklos viešinimas;
 • Kasmet augantis besikreipiančių įvairiais klausimais studentų skaičius;
 • Veiklos bei finansų ataskaitų teikimas seniūnams.
kurti studentams palanki socialin ir akademin aplink
Kurti studentams palankią socialinę ir akademinę aplinką
 • Gerinti akademinę ir socialinę aplinką;
 • Vienyti akademinę bendruomenę.
gerinti akademin ir socialin aplink 1
Gerinti akademinę ir socialinę aplinką (1)
 • Vykdomosapklausos;
 • Iniciavimasbeidarbasrengiantsutartisviešajamkonkursui:
  • Coffee hill;
  • Maitinimotaškaicentriniuoserūmuose;
  • Skalbimosavitarnosvietosbendrabučiuose;
 • Iniciavimasbeidarbasrengiant „Pirmakursioužrašus“;
 • Įrengtosdviračiųsaugojimovietos 3 ir 4 bendrabučiųgyventojams;
 • Įrenginėjamosdviračiųsaugojimovietos 1 ir 5 bendrabučiųgyventojams;
 • Praktikosvietųkūrimas;
gerinti akademin ir socialin aplink 2
Gerinti akademinę ir socialinę aplinką (2)
 • Tarpininkavimasteikiantmantijųirvinječiųpaslaugasstudentams;
 • Šeimyniniųkambariųskyrimobendrabučiuoseadministravimas;
 • Teiktassiūlymaskurtidarbogrupędėlstipendijųtvarkosaprašoperžiūros;
 • Apklausosmedeine.vgtu.ltoptimizavimas.
 • Įrengiamospapildomos 11 virtuviųSaulėtekio al. 25;
 • Poilsiozonosbendrabučiuose;
 • Bendrabučiųtarybosmodelioįgyvendinimas;
 • Studentųsusitikimassu VGTU administracijairEconomusatstovaisdėlbendrabučiuoseesančiųproblemų.
vienyti akademin bendruomen
Vienyti akademinę bendruomenę
 • KI Kalėdos;
 • Boulingo turnyras FMF dekano taurei laimėti (didžiausias studentiškas boulingo turnyras Lietuvoje);
 • Biliardo turnyras kartu su dėstytojais;
 • Gedimino dienos;
 • KIF studentų ir administracijos boulingo turnyras;
 • Protmūšis „Medžiagų mechanikos“ tema;
 • Prisidėjimas prie renginio „Makaronų tiltai“;
 • Night to Unite;
 • Atributikos platinimas;
 • Keturiųfakultetųrenginys – INDI.
vgtu sa pasi lym teikimas rengiant iuos dokumetus
VGTU SA pasiūlymų teikimas rengiant šiuos dokumetus
 • VGTU neformaliojosuaugusiųjųšvietimosistemojetechnologijosirfiziniųmokslųsrityjeįgytųkompetencijųvertinimoirpripažinimotvarkosaprašas;
 • VGTU studijųdalykomoduliokortelės;
 • VGTU egzaminųsesijųirbaigiamųjųdarbųrengimobeigynimoorganizavimo tvarkosaprašai2013-2014m.;
 • VGTU papildomųjųstudijųtvarkosaprašas;
 • VGTU bendriejifakultetotarybosnuostatai;
 • VGTU bendriejifakultetonuostatai;
 • VGTU fakultetostudijųkomitetonuostatai;
 • VGTU bendriejikatedrosnuostatai;
 • VGTU pažangumostrategija;
 • VGTU praktikų organizavimo tvarkos aprašas.
socialin s akcijos
Socialinės akcijos
 • Pyragų diena Išsipildymo akcijos rėmuose;
 • Atšvaitų akcija;
 • AIDS dienos minėjimas;
 • Kraujo donorystės akcijos;
 • Gyvoji biblioteka;
 • „No smoking week“;
 • Vaikų iš globos namų futbolo treniruočių organizavimas;
 • Savanoriškaiprisijungėmeprieakcijos „Darom“;
 • Projektas „Nusirašinėklegaliai – naudoksavosmegenis“;
 • Erasmus Lietuvosmokykloms;
 • Misija Erasmus.
iniciatyv skatinimas
Iniciatyvų skatinimas
 • VGTU šokėjos;
 • VGTU krepšinio fanai;
 • VGTU ESN išvykos į įvairius tarptautinius suvažiavimus;
 • Fotoklubo „Fotyvas“ veiklos rėmimas;
 • ESTIEM LG Vilnius (įsikūrimas, TIMES turnyras);
 • Teatro studijos „Palėpė“ tarptautinis festivalis;
 • Ansamblio „Vingis“ ir choro „Gabija“ išvykų finansavimas;
 • „Misija Erasmus“ projekto įgyvendinimas;
 • Šachmatų turnyras;
 • Step Draw rėmimas;
 • Renginys „IMKI“.
integracija akademin bendruomen
Integracija į akademinę bendruomenę
 • Stovykla moksleiviams „Pažink profesiją“;
 • Pirmakursių stovyklos;
 • Krikštynos;
 • Kuratorių programa;
 • Studijų mugės ir atvirų durų dienos;
 • Kelionės į mokyklas;
 • KI iš arčiau;
 • Seniūnų programa;
 • „Pirmakursio užrašai“.
garantuoti stabili organizacijos veikl
Garantuoti stabilią organizacijos veiklą
 • Sudaryti sąlygas veiklos tęstinumui;
 • Didinti biuro ir padalinių fakultetuose veiklos efektyvumą;
 • Užtikrinti finansinį stabilumą.
sudaryti s lygas veiklos t stinumui
Sudaryti sąlygas veiklos tęstinumui
 • Aktyvus bendradarbiavimas su VGTU SA Alumni klubu (Alumni sąskrydis);
 • Ataskaitų ruošimas ir archyvavimas;
 • Patirties perdavimas visuotinių, vidinių, fakultetinių ir komitetinių mokymų metu;
 • Naujų narių pritraukimas (viso narių: 359, naujų: 226).
u tikrinti finansin stabilum
Užtikrinti finansinį stabilumą
 • SA biudžetąsudaro 4 skirtingifinansavimošaltiniai;
 • Dalyvavimoprojektinėjeveiklojestiprinimas (naujosperspektyvos LSS);
 • Finansiniųataskaitųteikimasseniūnamstvirtinti;
 • Atidesnisišlaidųplanavimas;
 • Svetainėsgaukfinansavima.ltpanaudojimas;
 • AktyvusbendradarbiavimassuVilniausmiestosavivaldybedėlįvairiųjaunimoprojektų;
 • Galimybėskirti 2 proc. gyventojųpajamųmokesčioparamą;
 • Ilgalaikiųrėmėjųpaieška;
 • Momentiniųprizųpaieškastudentams.
didinti biuro ir padalini fakultetuose veiklos efektyvum
Didinti biuro ir padalinių fakultetuose veiklos efektyvumą
 • Rašomi veiklos planai;
 • Aktyvus kontrolės komisijos darbas;
 • Padėkos už gerą darbą (Grand Christmas, padėkos raštai);
 • Sudarytos darbo arba savanoriško darbo sutartys;
 • Pilnai įrengtas bei veikiantis CB, fakultetų aprūpinimas visa reikalinga įranga;
 • Naujos patalpos (projektas „Studentų namai“)
 • Ruošiama nauja VGTU SA darbo regalmento redakcija.
pagrindiniai r m jai ir partneriai
Pagrindiniairėmėjaiirpartneriai
 • Tiketa;
 • Loftas;
 • Operosirbaletoteatras;
 • Dažasvydžiocentras;
 • Vichy;
 • Tarantino;
 • Posh;
 • Draiveris;
 • Ramirent;
 • Snowarena;
 • Ideal;
 • Pogo baras;
 • pasTą;
 • Apollo;
 • Red bull;
 • Talentųkartą
 • AIESEC.
renginiai projektai mokymai
Renginiai, projektai, mokymai
 • Night to Unite‘13
 • Inžinieriųdienos („Transmechanija“, „Tranzas“), ARDI, Laifas, Kylam, Manage days, KI dienos;
 • Doing buisnes in;
 • Tarptautinėstudentųdiena;
 • Šokiųvakarai;
 • Gediminodienos;
 • Boulingoturnyras FMF dekanotaureilaimėti;
 • SeniūnųdienabeiSeniūnųinkubatorius;
 • Visuotiniaimokymai, komititetųmokymai;
 • Išvažiuojamiejiposėdžiai;
 • Sąskrydžiai;
 • Aukštadvariotvarkymas.
ateities gair s
Ateities gairės
 • Pilnai veikiantis bendrabučių tarybos modelis;
 • Pasiruošimas bendrabučių administratoriaus keitimui;
 • Studentų reikalų tarybos įkūrimas;
 • LPD pozicija;
 • Iniciatyvų skatinimo fondo įkūrimas;
 • Bendrabučių darbo ir poilsio zonos;
 • Studentų laisvalaikio centras;
 • Zonos darbui grupėse;
 • Studentų laikraštis;
 • Projektas „Garažas“.
slide27

Ačiū už dėmėsį bei bendrą darbą dėl studentiško rytojaus!

VGTU SA-už studentišką

rytojų!

ad