E s utvidelsen tillatelser med form l arbeid
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

EØS-utvidelsen – Tillatelser med formål arbeid PowerPoint PPT Presentation


  • 73 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

EØS-utvidelsen – Tillatelser med formål arbeid. Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse. 18.01.06. Desember 2005. Arbeidstillatelser gitt til borgere av de nye EØS-landene. # Ikke inkludert fornyelser. Antall tillatelser i uke 52: 216. 2005:

Download Presentation

EØS-utvidelsen – Tillatelser med formål arbeid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


E s utvidelsen tillatelser med form l arbeid

EØS-utvidelsen – Tillatelser med formål arbeid

Avdeling for faglig strategi og koordinering, Enheten for statistikk og analyse

18.01.06

Desember 2005


Arbeidstillatelser gitt til borgere av de nye e s landene

Arbeidstillatelser gitt til borgere av de nye EØS-landene

# Ikke inkludert fornyelser

Antall tillatelser i uke 52: 216

2005:

Pr. 31.12.05 var det utstedt:

EØS- tillatelser: 19 084

Sesongtillatelser: 167

Spesialister/Faglærte: 33

Andre tillatelser: 17

Fornyelser: 17 902

Totalt 37 203

I 2004 ble det utstedt:

EØS- tillatelser: 20 533

Sesongtillatelser: 3 356

Faglærte: 135

Andre tillatelser: 1 076

Fornyelser: 3 558

Totalt28 658

De tre største landene i 2004 og 2005 (inkludert fornyelser):

20042005

Polen 17 97724 188

Litauen 7 124 8 902

Latvia 1 299 1 520

Avdeling for faglig strategi og koordinering


E s utvidelsen tillatelser med form l arbeid

Innvilgede tillatelser med formål arbeid etter EØS-regelverket Borgere av nye EØS-land – Førstegangs og fornyelserAntall pr uke fra uke 17, 2004 til uke 52, 2005

Jul

17. mai / Kr. himmelfartsdag

Påske

Pinse/17. mai

Avdeling for faglig strategi og koordinering


E s utvidelsen tillatelser med form l arbeid

Innvilgede tillatelser med formål arbeid etter EØS-regelverket Borgere av nye EØS-land – Førstegangs og fornyelserAntall pr uke fra uke 17, 2004 til uke 52, 2005

De fleste tillatelsene gitt til borgere av de nye EØS-landene er av kortere varighet (inntil 6 måneder). Dette stort sett tillatelser som før utvidelsen ble gitt med formål sesongarbeid.

Sesongarbeidstillatelser kan ikke fornyes og fremstår i statistikken som førstegangstillatelser, selv om tilsvarende tillatelse er gitt tidligere. En tillatelse etter EØS-regelverket regnes i statistikken som en fornyelse hvis en tilsvarende tillatelse er gitt tidligere, selv om den nye tillatelsen gjelder ett nytt arbeidsforhold og ikke er en løpende fornyelse av et eksisterende arbeidsforhold.

Vi har i dag ingen god metode for å skille mellom disse fornyelsene i statistikken, noe som vanskeliggjør en relevant sammenligning med innvilgede tillatelser i tidligere år.

Kommentarer:

Figuren viser antall innvilgede EØS-tillatelser med formål arbeid gitt til borgere av de nye EØS-landene. Figuren viser ikke arbeidstillatelser innvilget etter det vanlige "tredjelandsregelverket".

Vi har inkludert antall fornyelser i figuren da disse tallene blir et stadig viktigere element for å vise et korrekt bilde av situasjonen. I 2005 har antall fornyelser flere ganger oversteget antall førstegangstillatelser.

Avdeling for faglig strategi og koordinering


Antall gyldige arbeidstillatelser i norge den f rste hver m ned 1 januar 2003 til 1 januar 2006

Antall gyldige arbeidstillatelser i Norge den første hver måned1. januar 2003 til 1. januar 2006*

Nordiske borgere trenger ikke arbeidstillatelse og er følgelig ikke inkludert.

Avdeling for faglig strategi og koordinering

* Foreløpige tall for 2006


Antall gyldige arbeidstillatelser i norge den f rste hver m ned 1 januar 2003 til 1 januar 20061

Antall gyldige arbeidstillatelser i Norge den første hver måned1. januar 2003 til 1. januar 2006*

Kommentarer:

Figuren viser antall utlendinger med gyldig arbeidstillatelse gitt med formål arbeid i Norge, den første i hver måned fra 1. januar 2003 til og med 1. januar 2006. Figuren viser månedlige svingninger for nye EØS-land og øvrige land. For de nye EØS-landene vises også fordelingen mellom type arbeidstillatelse.

Det presiseres dog at det ikke er mulig å si om innehaverne av disse tillatelsene faktisk befinner seg i landet på det angitte tidspunkt.

Det er imidlertid grunn til å anta at de fleste benytter seg av denne tillatelsen

Figuren viser at det er de nye EØS-landene som i stor grad styrer utviklingen av antall utlendinger med gyldig arbeidstillatelse. Det store antallet arbeidere fra de nye EØS-landene i landbruket i sommersesongen gir klare utslag i totalen, selv om det også for de øvrige land registreres små sesongvariasjoner samt en generell, men relativt beskjeden, økning i antall tillatelser.

01.01.05 01.01.06

Totalt nye EØS-land 7 201 12 923

Herav:

- EØS-tillatelser 6 294 12 516

- Sesongarbeid 46 22

- Spesialist/Faglært 730 364

- Annet arbeid131 21

"Gamle" EØS-land

og land utenfor EØS 15 890 18 307

Totalt23 091 31 230

Avdeling for faglig strategi og koordinering

* Foreløpige tall for 2006


E s utvidelsen tillatelser med form l arbeid

Innvilgede tillatelser med formål arbeid etter EØS-regelverket Borgere av nye EØS-land – Førstegangs og fornyelserAntall pr måned 2005

Avdeling for faglig strategi og koordinering


E s utvidelsen tillatelser med form l arbeid

Innvilgede tillatelser med formål arbeid etter EØS-regelverket Borgere av nye EØS-land – Førstegangs og fornyelserAntall pr måned 2005

Utlendingsforskriften § 175 første ledd: ArbeidstakerUtlendingsforskriften § 175 annet ledd: OvergangsordningenUtlendingsforskriften § 176 a: Ervervsvirksomhet (Over 3 mnd)Utlendingsforskriften § 176 b: Tjenesteyter (Over 3 mnd)

Avdeling for faglig strategi og koordinering


E s utvidelsen tillatelser med form l arbeid

Innvilgede tillatelser med formål arbeid etter EØS-regelverket Borgere av nye EØS-land – Førstegangs og fornyelserAntall pr 31.12.05

Avdeling for faglig strategi og koordinering


E s utvidelsen tillatelser med form l arbeid

Innvilgede tillatelser med formål arbeid etter EØS-regelverket Borgere av nye EØS-land – Førstegangs og fornyelserAntall pr måned 2005

Avdeling for faglig strategi og koordinering


  • Login