Download

Vragenlijstontwikkeling op het CBS: van pre-test tot evaluatie


Advertisement
/ 26 []
Download Presentation
Comments
bian
From:
|  
(1076) |   (0) |   (0)
Views: 36 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Vragenlijstontwikkeling op het CBS: van pre-test tot evaluatie . Deirdre Giesen Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Methodologie en Kwaliteit d.giesen@cbs.nl . Inhoud presentatie . Impressie van CBS vragenlijsten Organisatie vragenlijst ontwikkeling Ontwikkelproces vragenlijsten
Vragenlijstontwikkeling op het CBS: van pre-test tot evaluatie

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vragenlijstontwikkeling op het cbs van pre test tot evaluatieSlide 1

Vragenlijstontwikkeling op het CBS: van pre-test tot evaluatie

Deirdre Giesen

Centraal Bureau voor de Statistiek

Divisie Methodologie en Kwaliteit

d.giesen@cbs.nl

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Inhoud presentatieSlide 2

Inhoud presentatie

 • Impressie van CBS vragenlijsten

 • Organisatie vragenlijst ontwikkeling

 • Ontwikkelproces vragenlijsten

 • Voorbeeld: PS vragenlijst

 • Voorbeeld: IIT vragenlijst

 • Vragen en discussie

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Soorten vragenlijstenSlide 3

Soorten vragenlijsten

 • Zeer diverse onderwerpen en groepen respondenten

 • Huishoudens, personen, instellingen, bedrijven.

 • CAWI, CATI, CAPI, e-mail, papier.

 • Vooral feitelijke vragen: bijv. omzet, vierkante meters winkeloppervlak, doktersbezoek, werkzame status et cetera.

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Top 10 statistieken met enqu tering naar steekproefomvang per jaar panelonderzoekSlide 4

Top 10 statistieken met enquêtering (naar steekproefomvang per jaar, * = panelonderzoek)

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Organisatie waarneming cbsSlide 5

Organisatie waarneming CBS

 • Centralisering van alle waarneming

  • Vragenlijsten in alle modes

  • Upload bestanden

  • XBRL

  • Registers

 • Generieke processen en systemen

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Belangrijkste doelen bij vragenlijstontwikkelingSlide 6

Belangrijkste doelen bij vragenlijstontwikkeling

 • Kwalitatief goede data verzamelen (valide, betrouwbaar, nauwkeurig, relevant, tijdig).

 • Met zo min mogelijk belasting van respondenten.

 • Tegen zo laag mogelijke kosten.

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Ontwikkelproces vragenlijstSlide 7

Ontwikkelproces vragenlijst

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Soorten tests evaluatiesSlide 8

Soorten tests / evaluaties

 • informele tests

 • expert raadpleging

 • kleinschalige, kwalitatieve test

 • functioneel en technisch testen

 • kleinschalige, operationele test (pilot)

 • grootschalige tests: experimenten, pilots

 • analyse van procesdata

 • analyse van surveydata

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Voorbeeld 1 herontwerp vragenlijst productiestatistiekenSlide 9

Voorbeeld 1: Herontwerp vragenlijst productiestatistieken

 • PS-vragenlijst:

 • Gedetailleerde uitvraag van kosten en opbrengsten bedrijven

 • Papier

 • Circa 75.000 bedrijven in steekproef

 • Praktisch alle branches en grootteklassen

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Vragenlijstontwikkeling op het cbs van pre test tot evaluatieSlide 10

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Aanpak herontwerp vragenlijst productiestatistieken 2003 2006Slide 11

Aanpak herontwerp vragenlijst productiestatistieken (2003-2006)

 • Twee sporen beleid:

 • Reduceren uitvraag

  Inventarisatie output

  Gebruik secundaire bronnen

 • Verbeteren uitvraag

  Evaluatie oude vragenlijst

  Herontwerp + test

  Pilot (2006)

  Implementatie (2007)

  Evaluatie

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Evaluatie oude vragenlijst stap 1Slide 12

Evaluatie oude vragenlijst stap 1:

 • Analyse van beschikbare informatie:

 • Reeds bestaande nota’s over de PS

 • Ingevulde formulieren

 • Focusgroepen met mensen van helpdesk,buitendienst, gaafmaken en analyse

 • Coderen van ruim 2000 inhoudelijke opmerkingen van respondenten

 • Hoogte en snelheid respons

 • Kwaliteit verzamelde data: item non respons en plausibiliteit

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Evaluatie oude vragenlijst stap 2 kwalitatief onderzoek responsprocesSlide 13

Evaluatie oude vragenlijst stap (2): Kwalitatief onderzoek responsproces

 • Telefoongesprekken non-respondenten (14)

 • Bedrijfsbezoeken respondenten (27) deels observatie – deels nagesprekken

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Vernieuwde huisstijl 2 onderzoek naar de psSlide 14

<<

Vernieuwde huisstijl:2. Onderzoek naar de PS

 • Q oud

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Belangrijkste conclusiesSlide 15

Belangrijkste conclusies

 • Responslast is hoog en motivatie laag

 • Correcties kosten veel tijd

 • Layout formulier veroorzaakt fouten

 • Structuur formulier onhandig

 • Toelichtingen worden niet gelezen

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

WijzigingenSlide 16

Wijzigingen

 • Reductie aantal items (van gemiddeld 119 naar 92)

 • Andere structuur van de vragenlijst (soortgelijke vragen meer bij elkaar)

 • Andere redactie toelichtingen (korter)

 • Herziene layout papieren vragenlijst

 • Ontwikkeling elektronische vragenlijst

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Ontwikkeling nieuwe vragenlijstSlide 17

Ontwikkeling nieuwe vragenlijst

 • Papieren vragenlijst (verschillende varianten):

 • Test met CBS medewerkers

 • Test met bedrijven (n=26)

 • Elektronische vragenlijst (verschillende prototypes, test + pilot)

 • Online ‘tabblad’ variant test met CBS medewerkers

 • Offline – CD ‘tabblad’ variant getest bij 37 bedrijven

 • Offline- downloadable ‘herontwerp’ variant getest bij 6 bedrijven

 • Pilot 7800 bedrijven (5 waarneemdomeinen)

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Vragenlijstontwikkeling op het cbs van pre test tot evaluatieSlide 18

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Eerste prototype e vragenlijstSlide 19

Eerste prototype e-vragenlijst

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Pilot versie e vragenlijstSlide 20

Pilot versie e-vragenlijst

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Evaluatie nieuwe psSlide 21

Evaluatie nieuwe PS

 • Bedrijfsbezoeken (N=20)

 • Telefonische enquête respondenten (N=2210 oude design en N=2499 nieuwe design)

 • Analyse responsedata

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Belangrijkste uitkomstenSlide 22

Belangrijkste uitkomsten

 • Overall respons blijft gelijk (80%)

 • E-respons hoog (80%)

 • Responstijd daalt (135  105 dagen)

 • Invultijd daalt (4 3 uur)

 • % dat invullen moeilijk vindt daalt (6857)

 • Waardering voor CBS blijft gelijk (6,5)

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Voorbeeld 2 pilot iitSlide 23

Voorbeeld 2: Pilot IIT

 • IIT bevolking: bevolking in Instellingen, Instituties en Tehuizen

 • Doel: onderzoek of en hoe regulier survey naar gezondheid kan worden uitgevoerd onder

 • bewoners van verzorgingshuizen en verpleeghuizen.

 • Deel van strategisch onderzoeksprogramma “non-respons en moeilijk waarneembare groepen” (samenwerking tussen CBS en oa Universiteit Utrecht)

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

OntwikkelprocesSlide 24

Ontwikkelproces

 • Literatuuronderzoek + expertraadpleging

 • Ontwikkeling concept vragenlijst en benadermethode

 • Interviews met contactpersonen tehuizen en cliëntenraden (N=6)

 • Herziening methode

 • Kwalitatieve testinterviews bewoners (N=6)

 • Herziening methode en vragenlijst

 • Pilot met 3 interviewers, 6 tehuizen, 9 bewoners.

 • Herziening methode en vragenlijst

 • Pilot met 537 bewoners

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Overall conclusies pilot iit feskens 2009Slide 25

Overall conclusies Pilot IIT (Feskens, 2009)

 • 1) Enquêtering is goed mogelijk onder bewoners verpleeg- en verzorgingstehuizen met enige aanpassingen:

  • Vraagstellingen eenvoudiger

  • Steekproeftrekking door interviewer bij verpleeghuizen

  • Screening om enquêteerbaarheid te bepalen

  • Familieenquête voor niet- enquêteerbare personen

 • 2) Bevolking verpleeg- en verzorgingstehuizen wijkt af van leeftijdgenoten die zelfstandig wonen.

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009

Meer informatieSlide 26

Meer informatie

 • Informatie over o.a. gebruikte vragenlijsten, onderzoeksdesigns en methodologisch onderzoek: www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/default.htm

 • Feskens, R. (2009) Difficult Groups in Survey Research and the Development of Tailor-Made approach strategies. Dissertatie: Universiteit Utrecht

 • Giesen, D & Hak, T. (2005) Revising the Structural Business Survey: From a Multi-Method Evaluation to Design. Proceedings of the Federal Committee on Statistical Methodology Research Conference, November 14-16 2005, Arlington, Virginia

 • Giesen, D. (2007b). The Response Process Model as a Tool for Evaluating Business Surveys. Proceedings 3rd International Conference on Establishment Surveys (ICES-3), 18- 21 June, Montreal, Canada, pp 871-880. Alexandria, VA: ASA.

 • Snijkers, G. (2002) Cognitive Laboratory Experiences. On Pre-testing Computerized Questionnaires and data quality. Dissertatie: Statistics Netherlands/Utrecht University.

 • Snijkers, G., Onat, E. & Vis-Vischers, R. (2007). The Annual Structural Business Survey: Developing and testing an electronic form. Proceedings 3rd International Conference on Establishment Surveys (ICES-3), 18-21 June, Montreal, Canada, pp 456-463. Alexandria, VA: ASA.

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro