Vragenlijstontwikkeling op het cbs van pre test tot evaluatie
Download
1 / 26

Vragenlijstontwikkeling op het CBS: van pre-test tot evaluatie - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

Vragenlijstontwikkeling op het CBS: van pre-test tot evaluatie . Deirdre Giesen Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Methodologie en Kwaliteit [email protected] . Inhoud presentatie . Impressie van CBS vragenlijsten Organisatie vragenlijst ontwikkeling Ontwikkelproces vragenlijsten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vragenlijstontwikkeling op het CBS: van pre-test tot evaluatie' - bian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vragenlijstontwikkeling op het cbs van pre test tot evaluatie

Vragenlijstontwikkeling op het CBS: van pre-test tot evaluatie

Deirdre Giesen

Centraal Bureau voor de Statistiek

Divisie Methodologie en Kwaliteit

[email protected]

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Inhoud presentatie
Inhoud presentatie evaluatie

 • Impressie van CBS vragenlijsten

 • Organisatie vragenlijst ontwikkeling

 • Ontwikkelproces vragenlijsten

 • Voorbeeld: PS vragenlijst

 • Voorbeeld: IIT vragenlijst

 • Vragen en discussie

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Soorten vragenlijsten
Soorten vragenlijsten evaluatie

 • Zeer diverse onderwerpen en groepen respondenten

 • Huishoudens, personen, instellingen, bedrijven.

 • CAWI, CATI, CAPI, e-mail, papier.

 • Vooral feitelijke vragen: bijv. omzet, vierkante meters winkeloppervlak, doktersbezoek, werkzame status et cetera.

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Top 10 statistieken met enqu tering naar steekproefomvang per jaar panelonderzoek
Top 10 statistieken met enquêtering evaluatie (naar steekproefomvang per jaar, * = panelonderzoek)

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Organisatie waarneming cbs
Organisatie waarneming CBS evaluatie

 • Centralisering van alle waarneming

  • Vragenlijsten in alle modes

  • Upload bestanden

  • XBRL

  • Registers

 • Generieke processen en systemen

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Belangrijkste doelen bij vragenlijstontwikkeling
Belangrijkste doelen bij vragenlijstontwikkeling evaluatie

 • Kwalitatief goede data verzamelen (valide, betrouwbaar, nauwkeurig, relevant, tijdig).

 • Met zo min mogelijk belasting van respondenten.

 • Tegen zo laag mogelijke kosten.

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Ontwikkelproces vragenlijst
Ontwikkelproces vragenlijst evaluatie

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Soorten tests evaluaties
Soorten tests / evaluaties evaluatie

 • informele tests

 • expert raadpleging

 • kleinschalige, kwalitatieve test

 • functioneel en technisch testen

 • kleinschalige, operationele test (pilot)

 • grootschalige tests: experimenten, pilots

 • analyse van procesdata

 • analyse van surveydata

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Voorbeeld 1 herontwerp vragenlijst productiestatistieken
Voorbeeld 1: Herontwerp vragenlijst productiestatistieken evaluatie

 • PS-vragenlijst:

 • Gedetailleerde uitvraag van kosten en opbrengsten bedrijven

 • Papier

 • Circa 75.000 bedrijven in steekproef

 • Praktisch alle branches en grootteklassen

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009Aanpak herontwerp vragenlijst productiestatistieken 2003 2006
Aanpak herontwerp vragenlijst productiestatistieken (2003-2006)

 • Twee sporen beleid:

 • Reduceren uitvraag

  Inventarisatie output

  Gebruik secundaire bronnen

 • Verbeteren uitvraag

  Evaluatie oude vragenlijst

  Herontwerp + test

  Pilot (2006)

  Implementatie (2007)

  Evaluatie

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Evaluatie oude vragenlijst stap 1
Evaluatie oude vragenlijst stap 1: (2003-2006)

 • Analyse van beschikbare informatie:

 • Reeds bestaande nota’s over de PS

 • Ingevulde formulieren

 • Focusgroepen met mensen van helpdesk,buitendienst, gaafmaken en analyse

 • Coderen van ruim 2000 inhoudelijke opmerkingen van respondenten

 • Hoogte en snelheid respons

 • Kwaliteit verzamelde data: item non respons en plausibiliteit

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Evaluatie oude vragenlijst stap 2 kwalitatief onderzoek responsproces
Evaluatie oude vragenlijst stap (2): Kwalitatief onderzoek responsproces

 • Telefoongesprekken non-respondenten (14)

 • Bedrijfsbezoeken respondenten (27) deels observatie – deels nagesprekken

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Vernieuwde huisstijl 2 onderzoek naar de ps

<< responsproces

Vernieuwde huisstijl:2. Onderzoek naar de PS

 • Q oud

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Belangrijkste conclusies
Belangrijkste conclusies responsproces

 • Responslast is hoog en motivatie laag

 • Correcties kosten veel tijd

 • Layout formulier veroorzaakt fouten

 • Structuur formulier onhandig

 • Toelichtingen worden niet gelezen

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Wijzigingen
Wijzigingen responsproces

 • Reductie aantal items (van gemiddeld 119 naar 92)

 • Andere structuur van de vragenlijst (soortgelijke vragen meer bij elkaar)

 • Andere redactie toelichtingen (korter)

 • Herziene layout papieren vragenlijst

 • Ontwikkeling elektronische vragenlijst

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Ontwikkeling nieuwe vragenlijst
Ontwikkeling nieuwe vragenlijst responsproces

 • Papieren vragenlijst (verschillende varianten):

 • Test met CBS medewerkers

 • Test met bedrijven (n=26)

 • Elektronische vragenlijst (verschillende prototypes, test + pilot)

 • Online ‘tabblad’ variant test met CBS medewerkers

 • Offline – CD ‘tabblad’ variant getest bij 37 bedrijven

 • Offline- downloadable ‘herontwerp’ variant getest bij 6 bedrijven

 • Pilot 7800 bedrijven (5 waarneemdomeinen)

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009Eerste prototype e vragenlijst
Eerste prototype e-vragenlijst 6-11-2009

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Pilot versie e vragenlijst
Pilot versie e-vragenlijst 6-11-2009

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Evaluatie nieuwe ps
Evaluatie nieuwe PS 6-11-2009

 • Bedrijfsbezoeken (N=20)

 • Telefonische enquête respondenten (N=2210 oude design en N=2499 nieuwe design)

 • Analyse responsedata

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Belangrijkste uitkomsten
Belangrijkste uitkomsten 6-11-2009

 • Overall respons blijft gelijk (80%)

 • E-respons hoog (80%)

 • Responstijd daalt (135  105 dagen)

 • Invultijd daalt (4 3 uur)

 • % dat invullen moeilijk vindt daalt (6857)

 • Waardering voor CBS blijft gelijk (6,5)

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Voorbeeld 2 pilot iit
Voorbeeld 2: Pilot IIT 6-11-2009

 • IIT bevolking: bevolking in Instellingen, Instituties en Tehuizen

 • Doel: onderzoek of en hoe regulier survey naar gezondheid kan worden uitgevoerd onder

 • bewoners van verzorgingshuizen en verpleeghuizen.

 • Deel van strategisch onderzoeksprogramma “non-respons en moeilijk waarneembare groepen” (samenwerking tussen CBS en oa Universiteit Utrecht)

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Ontwikkelproces
Ontwikkelproces 6-11-2009

 • Literatuuronderzoek + expertraadpleging

 • Ontwikkeling concept vragenlijst en benadermethode

 • Interviews met contactpersonen tehuizen en cliëntenraden (N=6)

 • Herziening methode

 • Kwalitatieve testinterviews bewoners (N=6)

 • Herziening methode en vragenlijst

 • Pilot met 3 interviewers, 6 tehuizen, 9 bewoners.

 • Herziening methode en vragenlijst

 • Pilot met 537 bewoners

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Overall conclusies pilot iit feskens 2009
Overall conclusies Pilot IIT 6-11-2009(Feskens, 2009)

 • 1) Enquêtering is goed mogelijk onder bewoners verpleeg- en verzorgingstehuizen met enige aanpassingen:

  • Vraagstellingen eenvoudiger

  • Steekproeftrekking door interviewer bij verpleeghuizen

  • Screening om enquêteerbaarheid te bepalen

  • Familieenquête voor niet- enquêteerbare personen

 • 2) Bevolking verpleeg- en verzorgingstehuizen wijkt af van leeftijdgenoten die zelfstandig wonen.

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


Meer informatie
Meer informatie 6-11-2009

 • Informatie over o.a. gebruikte vragenlijsten, onderzoeksdesigns en methodologisch onderzoek: www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/default.htm

 • Feskens, R. (2009) Difficult Groups in Survey Research and the Development of Tailor-Made approach strategies. Dissertatie: Universiteit Utrecht

 • Giesen, D & Hak, T. (2005) Revising the Structural Business Survey: From a Multi-Method Evaluation to Design. Proceedings of the Federal Committee on Statistical Methodology Research Conference, November 14-16 2005, Arlington, Virginia

 • Giesen, D. (2007b). The Response Process Model as a Tool for Evaluating Business Surveys. Proceedings 3rd International Conference on Establishment Surveys (ICES-3), 18- 21 June, Montreal, Canada, pp 871-880. Alexandria, VA: ASA.

 • Snijkers, G. (2002) Cognitive Laboratory Experiences. On Pre-testing Computerized Questionnaires and data quality. Dissertatie: Statistics Netherlands/Utrecht University.

 • Snijkers, G., Onat, E. & Vis-Vischers, R. (2007). The Annual Structural Business Survey: Developing and testing an electronic form. Proceedings 3rd International Conference on Establishment Surveys (ICES-3), 18-21 June, Montreal, Canada, pp 456-463. Alexandria, VA: ASA.

VVS-dag Ontwikkeling van meetinstrumenten in de praktijk 6-11-2009


ad