Materia y magnetyczne przeznaczone do konstrukcji element w indukcyjnych w uk adach zasilaj cych
Download
1 / 22

Materiały magnetyczne przeznaczone do konstrukcji elementów indukcyjnych w układach zasilających - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Materiały magnetyczne przeznaczone do konstrukcji elementów indukcyjnych w układach zasilających. Krzysztof Górecki Katedra Elektroniki Morskiej Akademia Morska w Gdyni. Plan prezentacji. Wprowadzenie Parametry materiałów ferromagnetycznych Właściwości ferromagnetyków

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Materiały magnetyczne przeznaczone do konstrukcji elementów indukcyjnych w układach zasilających

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Materia y magnetyczne przeznaczone do konstrukcji element w indukcyjnych w uk adach zasilaj cych

Materiały magnetyczne przeznaczone do konstrukcji elementów indukcyjnych w układach zasilających

Krzysztof Górecki

Katedra Elektroniki Morskiej

Akademia Morska w Gdyni


Plan prezentacji

Plan prezentacji

 • Wprowadzenie

 • Parametry materiałów ferromagnetycznych

 • Właściwości ferromagnetyków

 • Materiały ferromagnetyczne stosowane w układach zasilających

 • Wpływ wybranych czynników na materiały magnetyczne

 • Modelowanie materiałów magnetycznych

 • Podsumowanie


Wprowadzenie

Wprowadzenie

 • Elementy magnetyczne układów zasilających:

  • Dławiki,

  • Transformatory

 • Składnikiem tych elementów jest rdzeń ferromagnetyczny

 • Właściwości magnetyczne materiałów opisuje ich względna przenikalność magnetyczna mr:

  • Diamagnetyki mr < 1,

  • Paramagnetyki mr > 1,

  • Ferromagnetyki mr >> 1.


Wprowadzenie c d

Wprowadzenie (c.d.)

 • Rozwój materiałów magnetycznych


Parametry ferromagnetyk w

Parametry ferromagnetyków

 • krzywa magnesowania B(H)

 • Stratność

 • Indukcja nasycenia BS

 • Pole koercji HC

 • Indukcja remanecji BR

 • Przenikalność magnetyczna m = dB/dH

 • Temperatura Curie TC


Wymagania na materia y magnetyczne stosowane w uk adach zasilaj cych

Wymagania na materiały magnetyczne stosowane w układach zasilających

 • Parametry

  • duża wartość względnej przenikalności magnetycznej,

  • słaba zależność przenikalności magnetycznej od temperatury, czasu i częstotliwości,

  • mała stratność,

  • wysoka temperatura Curie,

  • niska wartość indukcji remanencji i pola koercji (wąska pętla histerezy),

  • wysoka wartość indukcji nasycenia,

 • Inne

  • wysoka stabilność czasowa własności magnetycznych oraz odporność na procesy starzenia,

  • niska cena i dostępność surowców.


Materia y magnetyczne stosowane w uk adach zasilaj cych

Materiały magnetyczne stosowane w układach zasilających


Materia y magnetyczne stosowane w uk adach zasilaj cych1

Materiały magnetyczne stosowane w układach zasilających

 • Stal krzemowa

  • stop żelaza i krzemu (3 – 4 %)

  • Blacha (0,1 – 0,5 mm ) pokryta izolatorem (lakierowana lub utleniana)

  • Rdzenie izotropowe – walcowane na gorąco (kształtki blaszane)

  • Rdzenie anizotropowe – walcowane na zimno (rdzenie pierścieniowe i zwijane)

  • Zastosowania: dławiki i transformatory pracujące przy częstotliwości do 400 Hz

  • Wady stali krzemowej (w porównaniu z żelazem):

   • Mniejsza indukcja nasycenia,

   • Większa kruchość rdzenia,

   • Mniejsza odporność na naprężenia


Materia y magnetyczne stosowane w uk adach zasilaj cych2

Materiały magnetyczne stosowane w układach zasilających

 • Stopy żelaza z niklem

 • Zastosowanie

  • Rdzenie transformatorów i cewek pracujących przy częstotliwościach akustycznych

  • Ekrany magnetyczne


Materia y magnetyczne stosowane w uk adach zasilaj cych3

Materiały magnetyczne stosowane w układach zasilających

 • Rdzenie proszkowe i żelazo karbonylkowe

  • Drobiny sproszkowanego żelaza połączone żywicą

  • Właściwości

   • Niska maksymalna temperatura pracy,

   • Niska przenikalność magnetyczna

   • Wysoka indukcja nasycenia

   • Małe prądy wirowe

   • Słaby wpływ temperatury na charakterystyki rdzenia

  • Zastosowania

   • Rdzenie dławików przetwornic dc-dc

   • Rdzenie cewek w.cz.

   • Filtry niskiej częstotliwości


Materia y magnetyczne stosowane w uk adach zasilaj cych4

Materiały magnetyczne stosowane w układach zasilających

 • Stopy amorficzne - stopy żelaza z kobaltem, niklem, borem, niobem, magnezem

  • Cienka taśma o grubości 10 – 50 mm,

  • Brak struktury krystalicznej

  • Liniowa pętla histerezy

  • Zastosowania

   • Niskoczęstotliwościowe materiały amorficzne

    • Wysokosprawne transformatory

   • Wysokoczęstotliwościowe materiały amorficzne

    • Transformatory przetwornic przeciwsobnych i flyback

    • Dławiki przetwornic z aktywną PFC

    • Cewki w UPS

    • Obciążenia w urządzeniach mocy i w spawarkach


Materia y magnetyczne stosowane w uk adach zasilaj cych5

Materiały magnetyczne stosowane w układach zasilających

 • Nanokryształy magnetyczne

  • Powstają z cienkich warstw amorficznych 15 – 25 mm

  • Zawierają żelazo, miedź, niob, bor i krzem

  • Materiał kruchy – niezbędne dopasowane laminaty epoksydowe lub plastikowe opakowania

 • Właściwości

  • Liniowa pętla histerezy

  • Małe straty wysokoczęstotliwościowe

 • Zastosowania:

  • Transformatory w przetwornicach dc-dc

  • Transformatory separujące

  • Transformatory impulsowe


Materia y magnetyczne stosowane w uk adach zasilaj cych6

Materiały magnetyczne stosowane w układach zasilających

 • Ferryty

  • Ceramika - mieszanina tlenków żelaza z tlenkami manganu i cynku (MnZn) lub z tlenkami manganu i niklu (MnNi)

 • Właściwości

  • Liniowa zależność przenikalności od temperatury

  • Straty w rdzeniu są potęgową funkcją częstotliwości i składowej zmiennej indukcji oraz kwadratową funkcją temperatury

 • Zastosowania

  • Dławiki i transformatory w przetwornicach dc-dc

  • Filtry w.cz.

  • Rdzenie anten ferrytowych

  • Elementy redukujące zakłócenia elektromagnetyczne


Parametry materia w magnetycznych

Parametry materiałów magnetycznych


Parametry materia w magnetycznych1

Parametry materiałów magnetycznych


Zastosowania materia w magnetycznych w energoelektronice

Zastosowania materiałów magnetycznych w energoelektronice


Charakterystyki rdzeni proszkowych

Charakterystyki rdzeni proszkowych


Charakterystyki rdzeni ferrytowych

Charakterystyki rdzeni ferrytowych

 • Pętla histerezy i przenikalność


Charakterystyki rdzeni ferrytowych1

Charakterystyki rdzeni ferrytowych

 • Stratność

 • Wzajemnie sprzeczne wymaganie dużych wartości TC oraz BS


Modele rdzeni ferromagnetycznych

Modele rdzeni ferromagnetycznych

Model Jilesa-Athertona

Ma - magnetyzacja wyznaczona na podstawie krzywej pierwotnego magnesowania,

C - stała elastycznych odkształceń ścian domen,

K - stała nieelastycznych odkształceń ścian domen,

d – znak pochodnej dH/dt

MS - magnetyzacja w nasyceniu,

a - średni parametr pola,

a - parametr kształtu

Wada – nie uwzględnia wpływu temperatury

na właściwości rdzenia


Modele rdzeni ferromagnetycznych1

model elektrotermiczny

model Jilesa-Athertona

pomiary

Modele rdzeni ferromagnetycznych

 • Model elektrotermiczny

 • K. Górecki: Modelowanie cewki z rdzeniem ferrytowym w programie SPICE z uwzględnieniem samonagrzewania. Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, vol. 49, Nr 3, 2003, ss. 389-404.


Podsumowanie

Podsumowanie

 • Na przestrzeni ostatnich 200 lat pojawiały się nowe materiały magnetyczne, charakteryzujące się coraz mniejszą stratnością i coraz wyższą maksymalną częstotliwością pracy

 • Obecnie stosuje się powszechnie:

  • Rdzenie ze stopów żelaza z krzemem i żelaza z niklem w urządzeniach niskiej częstotliwości

  • Rdzenie ferrytowe i rdzenie proszkowe w urządzeniach pracujących przy częstotliwościach ponadakustycznych

 • Zakres zastosowań poszczególnych materiałów ogranicza między innymi zależność ich stratności od częstotliwości

 • Bardzo dobre właściwości wykazują nanokrystaliczne materiały magnetyczne, ale ich upowszechnienie wymaga znacznego obniżenia kosztu ich produkcji


ad
 • Login