Galilea - PowerPoint PPT Presentation

Galilea
Download
1 / 8

  • 127 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Galilea.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Galilea

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Galilea

Galilea


Galilea

Galeilea, hebrejsky Ha – galil je severním regionem starodávné Palestiny, se nachází v dnešním severním Izraeli. Její biblické hranice jsou nejasné a je jisté jen to, že patřila do teritoria izraelského kmene „Naphtali“.Hranice této hornaté oblasti byly stanoveny starořímským historikem Josefusem (1. Století po Kristu). Jednalo se o tyto oblasti Akko a Mt. Carmel na západě, Samariaa Bet She´an na jihu. Transjordánskem na východě a hranicí probíhající dnešním Bezetem na severu. Tato hranice koresponduje převážně s dnešními Izraelsko– libanonskými hranicemi.


Galilea

  • Galilea je rozdělena na dvě části. Horní Galilea s hlavním městem Efat má převážně hornatý povrch s úzkými soutěskami a průsmyky. Dolní Galilea s hlavním městem Nazareth je mírná vrchovina.


Galilea

Za vlády krále Davida a Šalamouna byla Galilea částí jejích království. V roce 734 před Kristem byla celá galilejská židovská populace vyhnána asyrským králem, poté co porazil království izraelitů. Později se region stal známým jako domov Ježíše v jeho raném věku. Celá řada zázraků, popsaných v Nové zákoně, byla vykonána na území Galilee. Po zničení druhé svatyně Římany (70 našeho letopočtu) se centrum židovské vzdělanosti přesunulo do Galilee. Galilea byla vyčerpána mnoha arabskými nájezdu (636). Ve středověku byl Efat centrem Kabaly, esoterické židovské mystiky.


Galilea

Dnešní oživení je dílem sionistického osidlování. Začalo to vesnicí RoshPinna (hebrejsky rohový kámen) v roce 1882, čímž byl zahájen řetěz osidlování. Plán spojených národů z listopadu 1947, představoval rozdělení Galilee mezi Izrael a nikdy nevzniknuvší arabský stát v Palestině. Celé území však připadlo Izraeli po arabsko-izraelské válce ve letech 1948-49.


Galilea

Největší změna v Galilejské krajině byla způsobena v roce 1950 vysušením bažinatého jezer Ula. Půda vzniklé údolí je velmi úrodná a celá krajina se tak změnila ve významnou farmářskou oblast.


  • Login